Vierianalytiikka - POC

Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

Vierianalytiikalla (Point of Care - POC) tarkoitetaan kliinisen laboratorion ulkopuolella vierimittareilla toteutettavaa diagnostista analytiikkaa. Vieritesti tehdään nimensä mukaisesti potilaan vierellä esimerkiksi perusterveydenhuollon toimipisteessä tai sairaalan osastolla, ja yksittäinen testitulos saadaan nopeasti.

Vierianalytiikka mahdollistaa nopeat hoitopäätökset, kun ne perustuvat yksittäiseen diagnostiseen testiin. Vierianalytiikka soveltuu myös tiettyjen parametrien pitkäaikaiseen seurantaan, kuten varfariinilääkityksen aikaiseen INR-arvon seurantaan.

Ammattimainen vierianalytiikka on laadukasta ja täyttää samat vaatimukset kuin kliinisen laboratorion analytiikkalaitteisto. Tulokset ovat oikeat, ne valmistuvat vaaditussa ajassa ja ne voidaan yhdistää oikeaan mittauksen suorittajaan ja potilaaseen. Mittarit toimivat asianmukaisesti ja tuottavat luotettavasti tuloksia, joita voidaan hyödyntää kliinisessä päätöksenteossa.

Parhaimmillaan vieritestaus toteutuu kliinisen laboratorion ohjauksessa osana analytiikan kokonaisratkaisua. Vieritestauslaitteiden olisi hyvä olla tietoteknisesti liitettävissä suoraan laboratorion ja hoitopaikan tietojärjestelmiin, jotta testitulokset siirtyvät potilastietoihin reaaliajassa ja virheettömästi. Näin esimerkiksi ensihoidon tekemien testien tulokset ovat valmiina odottamassa ja sairaalan henkilökunnan käytössä, kun potilas tuodaan sairaalan päivystykseen. Pitkäaikaisessa ja toistuvassa laboratorioseurannassa taas tietyn laboratorioarvon tarkistus ja hoitoon mahdollisesti tarvittavat muutokset voidaan tehdä yhdellä kertaa hoitopaikassa ja välttää tiheästi toistuvat laboratoriokäynnit sekä niihin liittyvät kustannukset ja ajankäyttö.

Tutustu nykyaikaisiin laitteisiin:

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä nopean päätöksenteon tueksi

cobas h 232 -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä, ja NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeeri -määritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti. Katso alta tarkemmat lisätiedot.

cobas h 232 POC -laitteella tehtävään pikatestiin (8–12 minuuttia) muodostuu kaksi näkyvää merkkiviivaa, mikäli näytteessä on tutkittavaa yhdistettä (kontrolli- ja testiviiva). Testiviivan voimakkuus on suoraan verrannollinen tutkittavan analyytin pitoisuuteen näytteessä. Laitteessa oleva kamera-anturi detektoi molemmat merkkiviivat ja mikroprosessori muuntaa testiviivan antaman signaalin numeeriseksi tulokseksi.

Ladattavasta taskuoppaasta löydät testikohtaiset raja-arvot ja tietoa diagnostisista algoritmeista.

Lataa käyttöohje
Tutustu nykyaikaisiin laitteisiin ja testeihin:

Teknologisen innovaation tuoma hyöty parempaan hoitoon

Terveydenhuollon ammattilaisille suunniteltu cobas® pulse on muutakin kuin glukoosimittari. Se on uusin innovaatio seuraavan sukupolven vierihoidossa. Saatavilla useita sovelluksia, mm. CardioSignal. Sovellukset ovat helposti haettavissa Rochen navify® Marketplacesta, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden alustalta.

Järjestelmän monipuoliset käyttötarkoitukset ja toiminnot parantavat kliinistä päätöksentekoa potilaan parhaaksi, laitetta on lisäksi yhtä helppo käyttää kuin älypuhelinta.

Lue lisääTutustu navify® Marketplaceen

Uuden sukupolven INR-mittari ammattikäyttöön

Osa sydänpotilaista hoidetaan jatkossakin varfariinilla, ja hoidon onnistumisen edellytys on veren INR-seuranta.

CoaguChek® Pro II -mittari antaa laboratoriotasoisen INR-tuloksen noin minuutissa, jonka jälkeen tulos siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään joko QR-koodin avulla tai WLAN-verkossa. CoaguChek® Pro II sopii käytettäväksi INR-poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, ambulansseissa, päivystyksessä, leikkaussalissa ja teho-osastolla – sen avulla laboratoriotasoiset aPTT- ja PT-tulokset ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä kaikissa hoitopisteissä yhtä aikaa.

Lataa opas

INR-klinikkatoiminnan prosessikuvaus – näin sydänklinikka rakennetaan

Mistä lähdetään liikkeelle? Miten käynnistetään toimiva INR-poliklinikka? Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli? Laadimme prosessikuvauksen, jossa hyödynsimme Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR-klinikoiden toiminnan suunnittelu- ja toteutustietoja.

Lue lisää

INR-omamittaus missä ja milloin tahansa – CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange on INR-seurannan uusi standardi, joka mahdollistaa omamittauksen missä ja milloin tahansa. CoaguChek® INRange hyödyntää bluetooth-teknologiaa ja toimittaa tulokset ammattilaisten hoitopäätöksen tueksi reaaliajassa. Omahoito on kustannustehokasta, se parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita. Telelääketieteen avulla saavutetaan yli 100 miljoonan euron säästö verenohennuslääkityksen seurannassa vuosittain.

Lue lisää

Monet varfariinia käyttävät potilaat seuraavat lääkehoitonsa vaikutuksia CoaguChek® INRange -mittarilla

Tutkimukset ovat osoittaneet INR-arvon omamittauksen parantavan potilaan elämänlaatua ja tyytyväisyyttä. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen varfariinilääkityksen seurantaan kehitetty CoaguChek® INRange-mittari kulkee helposti mukana.

Veriarvojaan itse testaavat ja seuraavat potilaat eivät ole sidottuja vastaanottokäynteihin. Säännölliseen omaseurantaan sitoutuneet potilaat myös huomaavat, miten esimerkiksi ruokavalio, uni ja alkoholi vaikuttavat heidän INR-arvoonsa. Koska tulokset ovat heti terveydenhuollon ammattilaisten käytössä, asiakkaan omamittaus lisää turvallisuuden tunnetta. Terveydenhuollon ammattilainen säilyttää kuitenkin samalla kokonaiskuvan asiakkaan INR-arvoista ja varfariinihoidon tasapainosta.

CoaguChek® INRange -mittariin voi asettaa muistutuksia INR-mittauksesta, lääkityksestä ja seuraavasta tapaamisesta. Se auttaa asiakasta noudattamaan sovittua hoito-ohjelmaa.

Katso video ja näet, miten helposti potilas voi tehdä testin itse – missä ja milloin tahansa.

Omahoidon edut varfariiniasiakkaille

  • Kustannustehokasta1

  • Hoitoonsitoutuminen kasvaa2

  • Hoitotasapaino paranee (TTR)3

  • Kuolleisuus ja komplikaatiot vähenevät jopa 30 %4

  • IT-ratkaisujen avulla prosessit yksinkertaistuvat

Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa

Lue lisää

Kohti tuettua omahoitoa – katso prosessikuvaus

Miten INR-seuranta aloitetaan omahoidossa? Miten potilaat valitaan omahoitoon? Mitä resursseja tarvitaan? Olemme koonneet kattavan paketin, josta löydät sekä prosessikuvauksen että päätöksentekoa tukevan kriteeristön.

Lataa opas: omahoidon aloittaminen kunnassa

Viitteet:

  1. Ward A, Tompson A, Fitzmaurice D, Sutton S, Perera R, Heneghan C. Cohort study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effectiveness in the community. Br J Gen Pract. 2015;65(636):e428-437.

  2. Khan TI, Kamali F, Kesteven P, Avery P, Wynne H. The value of education and self-monitoring in the management of warfarin therapy in older patients with unstable control of anticoagulation.

  3. Br J Haematol. 2004;126(4):557-654. Heneghan C, Ward A, Perera R, et al. Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2012;379:322-334.

  4. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino J, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367, 404–11.


Löydä lisää

Diagnostics.roche.com

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot