Yksilöity terveydenhoito on tärkeä painopistealueemme, jossa tuotekehitystä viedään eteenpäin tieteen, datan, analytiikan ja teknologian avulla.

Terveydenhuollossa on pitkään etsitty tehokkaimpia ratkaisuja hoitaa suuria määriä samaa sairautta sairastavia potilailta. Yksilöity terveydenhoito taas pyrkii selvittämään, mikä on yksilön näkökulmasta paras ja sopivin mahdollinen hoito.

Terveydenhoito on siirtymässä suurten potilasjoukkojen ratkaisuista yhä räätälöidympiin hoitokäytäntöihin, joilla pyritään vastaamaan jokaisen potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Yhteiskunnan näkökulmasta yksilöity terveydenhoito on kustannustehokasta, koska potilaita hoidetaan tehokkaasti ja kohdennetusti.

Yksilöllisen terveydenhoidon lupauksen lunastamiseksi Roche keskittyy neljään osa-alueeseen:

  • Varhainen havaitseminen ja täsmällinen diagnosointi

  • Yksilöity hoito

  • Pääsy soveltuvimman hoidon piiriin

  • Etähoito- ja seuranta

Pystymme tänä päivänä ymmärtämään tieteen, datan, analytiikan ja digitaalisen teknologian ansiosta entistä paremmin niitä muuttujia, jotka vaikuttavat yksilön terveyteen. Tämän tiedon ansiosta voimme kehittää hoitopolkujen jokaista vaihetta: ennaltaehkäisyä, sairauden varhaista havaitsemista, diagnosoimista, oikea-aikaista lääkehoitoa sekä taudin etenemisen ja hoidon vaikutusten monitorointia. Koko hoitopolun vahvistaminen on mahdollisuus terveydenhuoltojärjestelmälle kohdentaa resursseja paremmin.

Datan, analytiikan ja teknologian hyödyntäminen läpi koko hoitopolun vie meitä kohti tavoitettamme edistää ihmisten hyvinvointia ja kehittää terveydenhuoltoa yhteiskunnan kustannusten näkökulmasta kestävällä tavalla.

© 2022 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.