Yhteistyö

Sisällöstä vastaa Roche Oy.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa auttaa meitä ymmärtämään, millä tavalla voimme parhaiten olla mukana ratkaisemassa Suomen terveydenhuollon haasteita. Yhteistyö auttaa meitä myös kehittämään toimintaamme.

Lue lisää yhteistyöstämme terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja potilasjärjestöjen kanssa.

Meille lääkkeitä ja diagnostisia testejä kehittävänä yrityksenä on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, millaista on potilaiden elämä sairauden kanssa. Tämän ymmärryksen lisäämiseksi teemme yhteistyötä useiden eri potilasjärjestöjen kanssa. Yhteistyön kautta voimme myös tukea potilasjärjestöjä sairauksiin liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Konkreettisesti monet yhteistyöprojekteistamme ovat esimerkiksi yleisöluentojen järjestämistä tai tietoisuuskampanjoiden organisoimista sairauksiin liittyen.

Noudatamme yhteistyössä   ja Yhteistyömme perustuu aina kirjalliseen sopimukseen ja yhteistyön taloudellinen arvo löytyy  kautta.  

Lääketeollisuudella ja terveydenhuollon ammattilaisilla on yhteinen tavoite: Vaikuttavien hoitojen tarjoaminen potilaille yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Ilman terveydenhullon ammattilaisilta saatavaa arvokasta tietoa emme me lääkkeenkehittäjänä pysty tekemään työtämme.

Meille on tärkeää, että suomalaisilla terveydenhuollon ammattilaisilla on käytettävissä viimeisin kansainvälinen tutkimustieto ja että suomalaiset potilaat saavat sairauteensa parasta mahdollista hoitoa. Yhteistyömme terveydenhuollon ammattilaisten kanssa omalta osaltaan mahdollistaa, sen että kansainvälinen tutkimustieto hyödyttää suomalaista potilasta mahdollisimman nopeasti.

Roche on maailmanlaajuisesti yksi eniten lääketieteellistä tutkimusta tekevistä yrityksistä, ja panostamme vahvasti tutkimustoimintaan myös Suomessa. Merkittävin osa terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa tekemästämme yhteistyöstä muodostuukin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta.

Järjestämme kotimaassa erilaisia koulutustilaisuuksia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Eri sairauksien asiantuntijat toimivat tilaisuuksissa kouluttajina, ja maksamme heille luennoista kohtuullisen palkkion. Lisäksi mahdollistamme suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin, joissa käsitellään viimeisintä tutkimustietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta. Kustannamme osallistujien rekisteröintimaksut, matkakulut ja majoituskulut.

Omaa toimintaamme kehittääksemme meille on myös erittäin tärkeää kuulla terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä liittyen sairauksien hoitoon. Tämän vuoksi järjestämme säännöllisesti asiantuntijaryhmien tilaisuuksia, joihin osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille maksamme palkkion. 

Lääketeollisuus ry:n jäseninä olemme sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Julkistamalla taloudelliset tiedot halumme omalta osaltamme edistää lääkealan toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Yrityksemme keskeinen periaate on toimia kaikissa tilanteissa eettisesti ja avoimesti. Emme halua vaarantaa missään tilanteessa potilaiden luottamusta meihin. Lääketeollisuus ry:n jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.

Lääkeyritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestö (EFPIA) edellyttää kaikkia kansallisten liittojen jäsenyrityksiä julkistamaan tiedot yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välisestä yhteistyöstä vuosittain.

Vuoden 2022 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 13.6.2023
Lueyhteenveto yhteistyöstä
ja.

Vuoden 2021 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 13.6.2022
Lueyhteenveto yhteistyöstä
 ja 

Vuoden 2020 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 11.6.2021
Lueyhteenveto yhteistyöstä
 ja 

Löydä lisää

EFPIA:n ohjeistus yhteistyön julkistamisestaWorking with Patient OrganisationsLääketeollisuus ry:n eettiset ohjeet

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot