Kliiniset lääketutkimukset

Roche on maailmanlaajuisesti yksi eniten lääketieteellistä tutkimusta tekevistä yrityksistä. Investoimme vuosittain merkittävän osan liikevaihdostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Panostamme vahvasti kliiniseen lääketutkimukseen.

Sisällöstä vastaa Roche Oy.

Uuden lääkehoidon tie laboratoriosta potilaan luokse on pitkä ja kestää noin 10-15 vuotta. Uuden lääkehoidon kehittäminen alkaa lääkeainemolekyylin tunnistamisella ja kehittämisellä. Jatkokehityksessä seulotaan monista lääkeainemolekyyleistä lupaavimmat, joilla voidaan vaikuttaa tietyn sairauden syntyyn tai oireisiin. Tämän jälkeen edetään kliinisiin lääketutkimuksiin, joiden tarkoituksena on selvittää lääkeaineen tehoa ja turvallisuuttaa ihmisillä.

Kliiniset lääketutkimukset toteutetaan useassa eri vaiheessa ja tekemällä monia tutkimuksia rinnakkain. Ensimmäisessä vaiheessa uutta lääkevalmistetta annetaan vain pienelle joukolle ihmisiä ja sen tarkoituksena on selvittää, voidaanko lääkettä antaa turvallisesti ja mitä vaikutuksia sen antamisesta ilmenee elimistössä. Toisessa vaiheessa uutta lääkevalmistetta annetaan potilaille tarkoituksena selvittää, toimiiko uusi lääkehoito kyseisen sairauden hoidossa, mikä on sopiva lääkeannos ja millaisia mahdollisia haittavaikutuksia sillä on. Kolmannessa vaiheessa tutkimukseen mukaan otettavien henkilöiden määrä kasvaa ja on tyypillisesti tuhansia. Tässä, kuten edellisessäkin vaiheessa, uutta lääkettä verrataan jo saatavilla olevaan hoitoon. Näin saadaan selville, onko uusi tutkittava lääke parempi joko tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan verrattuna aiempiin vaihtoehtoihin.

Mikäli uusi lääke osoittautuu tehokkaammaksi ja paremmin siedetyksi kuin jo käytössä oleva lääke, sille haetaan lääkevalvontaviranomaiselta myyntilupaa toimittamalla tutkimuksen tulokset arvioitaviksi. Kaikkiaan tutkimusvaihe laboratoriosta kliinisten lääketutkimusten loppuun viemiseksi voi kestää n. 10 – 15 vuotta.

Lääkettä voidaan tutkia senkin jälkeen, kun se on saanut myyntiluvan. Näillä neljännen vaiheen tutkimuksilla voidaan etsiä lisää tietoa lääkkeen käytettävyydestä ja pitkäaikaisturvallisuudesta isommilla potilasjoukoilla.

Roche voi myös tukea tutkijalähtöisiä tutkimuksia antamalla tutkimukseen lääkkeitä tai testejä tai osallistumalla tutkimuksen kustannuksiin paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Roche noudattaa kliinisiä lääketutkimuksia tehdessään kaikkia kansainvälisiä ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien Helsingin Julistusta ja hyvää kliinistä tutkimustapaa. Tutkimukset suoritetaan tarkoin laaditun tieteellisen tutkimussuunnitelman pohjalta. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimussuunnitelman on arvioinut lääkevalvontaviranomainen (Suomessa Fimea) ja eettinen toimikunta.

Tutkimukset suoritetaan tutkimuskeskuksissa, jotka voivat olla sairaaloita tai yksityisiä lääkäriasemia. Kussakin paikassa tutkimus suoritetaan tutkimuksesta vastaavan lääkärin valvonnassa.

Tutkimuksen päätyttyä tuloksista laaditaan tutkimusraportti ja lisäksi tutkimustulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisussa. Tutkimustuloksista julkaistaan myös yhteenveto viranomaisten ylläpitämissä rekistereissä. Missään näistä ei esitetä sellaisia tietoja, joista tutkittavien henkilöllisyys voisi paljastua.

Hyvä kliininen tutkimustapa, Good Clinical Practice eli GCP, ohjaa kliinisten lääketutkimusten tekemistä ja sen tunteminen on tärkeää jokaiselle tutkimuksia tekevälle terveydenhuollon ammattilaiselle. Mikäli et vielä ole aiemmin suorittanut GCP-koulutusta tai edellisestä koulutuksesta on jo jonkin aikaa, voit suorittaa Rochen tarjoaman koulutuksen.

Osallistuminen kliiniseen lääketutkimukseen

Suomessa aloitetaan vuosittain yli sata uutta kliinistä lääketutkimusta. Tutkittava voi saada tiedon kliinisestä lääketutkimuksesta hoitavalta lääkäriltään tai ilmoituksesta, jossa etsitään tutkittavia lääketutkimukseen. Ennen kuin tutkittava päättää osallistumisestaan tutkimukseen, hänelle kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta, kulusta, siihen liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tutkittavalla on myös aina mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella tutkimuksesta tutkijalääkärin kanssa ennen päätöstään osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Ennen osallistumistaan tutkittava allekirjoittaa tietoisen suostumuksen.

Lisätietietoja kliinisistä lääketutkimuksista voi lukea englanninkielisiltä  ja  tietokannasta.

Roche Oy
Vaihde:

Roche Diagnostics Oy
Vaihde:

Tilaukset: 
Ostolaskut: 

M-FI-00001621 / MC-FI-00542

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot