Varfariinihoitoa saavien potilaiden terveyttä edistämässä

Roche Diagnostics & Orla DTx yhteistyössä

Vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa (Value-based healthcare, VBHC) tavoitteena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmää. Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto ymmärretään usein resurssien järkevän kohdentamisen keinona, jolloin arvoa mitataan tarkastelemalla saatua hyötyä suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin. Potilaalle mallin henkilökohtainen arvo merkitsee tarkoituksenmukaista hoitoa omakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vanhentuneet hankintamallit oli alkujaan suunniteltu matalakustanteisten ja isojen tuotemäärien ostamiseen. Ne eivät kuitenkaan sovellu tämän päivän innovatiivisten ratkaisujen ostamiseen. Kuuntele- 3-osainen webinaarisarja; mitä voidaan ja pitäisi tehdä?

Miksi arvopohjainen hankinta ja sen ymmärtäminen on tämän päivän terveydenhuollossa niin tärkeää? Pysy kuulolla, lisätietoa tulossa!


Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa. Palvelun Digi-HTA-arvioinnin on tehnyt FinCCHTA.

10/10 Digi-HTA-arvioinnista ensimmäisenä palveluna Suomessa

Orla INR-etämittaus on saanut ensimmäisenä palveluna Suomessa parhaan mahdollisen käyttösuosituksen FinCCHTA:n toteuttamassa Digi-HTA-arvioinnissa.

FinCCHTA:n1 arviossa todetaan, että tuotteen käyttöä suositellaan. Orla INR-etämittaus soveltuu käytettäväksi varfariinihoitoa saavien potilaiden omamittaukseen tai omahoitoon. Palvelun vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä, ja sen käyttöön liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.

Miten?

 • Potilas mittaa INR-arvon ja säätää varfariinin annostuksen2

 • Potilaalla käytössä Orla Etämittaus -sovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaite ja liuskat, 24 kpl vuosittain

 • Sähköinen varfariinikortti

 • Muistutukset mittausajankohdista

 • Tieto siitä, että ammattilainen näkee hoitotasonOrla INR-etämittaus antaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden siirtää soveltuvat potilaat INR-Omahoitoon tai -Omamittaukseen. INR-etämittauksessa potilas mittaa INR-arvon itse, ja joko säätää itse varfariinin annostuksen (Omahoito) tai säätää annostuksen antikoagulaatiohoitajan ohjeistuksella (Omamittaus).

INR-etämittaus tuo 24/7-näkymän potilaan antikoagulaatiohoidon toteutumiseen.

Itse prosessi on samankaltainen kuin tavanomainen INR-Omahoito tai -Omamittaus. Hoitopolun digitalisoinnilla potilaat säilyvät kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten seurannassa.

Prosessi alkaa potilaiden valinnalla. Palvelu sopii suurimmalle osalle potilaista. Koulutuksen jälkeen potilaalla on käytössä Orla INR-puhelinsovellus, Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaite ja 24 kpl testiliuskoja per vuosi.

Potilaalla on käytössään sähköinen varfariinikortti, ja järjestelmä muistuttaa mittausajankohdista. Potilas voi tehdä mittaukset ja annostelumuutokset turvallisin mielin, koska hän tietää, että ammattilainen seuraa hoidon toteutumista.

Orla etämittauksella toteutettavat omahoito ja omamittaus parantavat varfariinihoidossa olevien potilaiden hoitotasapainoa

Paremmat hoitotulokset ja tyytyväisemmät potilaat
Orla INR parantaa potilaiden hoitotasapainoa (Time in Therapeutic Range)

Antaa varmuuden hoidon onnistumisesta
Suora näkymä hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu
Orla INR-tehotakuulla maksat hoitotasapainon ja säästettyjen kustannusten mukaan

Suurin osa VKA-hoidossa olevista pääsi hyvään hoitotasoon

TTR-jakauma ennen Orla INR käyttöä
Puolet potilaista saavutti erinomaisen hoitotuloksen (TTR >80%) ja suurin osa saavutti hyvän hoitotasapainon

Useat tutkimukset varfariinihoidosta ovat osoittaneet, että hyvien hoitotulosten saavuttamiseksi potilaan INR-arvon tulisi pysyä hoitoalueella yli 70% ajasta (TTR>70) ja parhaat hoitotulokset saavutetaan, kun potilas pysyy hoitoalueella yli 80% ajasta (TTR>80).

Etämittauksen vaikuttavuus

 1. Lääketieteellinen näyttö paremmista hoitotuloksista ja mitattavat resurssisäästöt.

 2. Terveystaloustieteellinen näyttö kannattavuudesta ja kuuluvuus vaikuttavuusperusteisen hankinnan piiriin.

 3. Yhteensopivuus terveydenhuollon tietojärjestelmien kanssa. Mittausdatan hyödyntäminen potilaan kokonaisvaltaisen hoidon tukemisessa.

 4. Käyttöönoton sujuvuuden ja resurssitehokkuuden määrittelee ensisijaisesti palvelun käytettävyys. Jatkuvat tukitoiminnot varmistavat palvelun ylläpidon vaivattomuuden.

Etämittaus parantaa Esan elämänlaatua

Kuusi vuotta aivoinfarktin jälkeen Esa Karjalainen elää täyttä elämää. Hän seuraa etämittarin avulla veren hyytymisarvoja ja elintärkeän lääkityksen oikeaa tasoa. Etämittauksen ansiosta Esan ei tarvitse käydä laboratoriossa mittauttamassa arvojaan, joten hän voi nauttia eräretkistä ilman stressiä.

Viitteet

 1. Orla INR-etämittaus Digi-HTA arvioinnin sivu (FinccHTA):FinCCHTAn (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment)

 2. Orla INR-palvelussa mahdollisuus myös Omamittaukseen, jolloin ammattilainen säätää varfariinin annostuksen potilaan puolesta.

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot