Sydänmerkkiaineet ja hyytymäanalytiikka

Miten toteuttaa INR-seuranta nykyaikaisesti ja kustannustehokkaasti? Antikoagulaatiohoidon kustannukset muodostuvat lääkkeen hinnasta, seurannan aiheuttamista kustannuksista ja huonosta hoitoon sitoutumisesta. Jälkimmäisen seurauksena saattaa olla vuoto tai tukos, ja se aiheuttaa aina kalliin sairaalahoitojakson. Hyvä hoitotasapaino näkyy paitsi kustannussäästöinä, myös asiakkaan elämänlaadussa.

cobas® h 232 sydän- ja verisuonitautien diagnosointiin nopeiden sydänmerkkiainetestien avulla

cobas® h 232 antaa luotettavaa diagnoosia potilaille, joilla on sydän- ja verisuonitautien oireita. Se on langaton vieritestijärjestelmä, joka tukee rintakipu- ja hengenahdistusoireista kärsivien potilaiden optimaalista hoitoa, sekä mahdollistaa luotettavan, paikan päällä tapahtuvan diagnoosin ja potilaan tilan arvioinnin. Tulokset perustuvat objektiivisiin tuloksiin, joita voidaan verrata Rochen laboratoriomenetelmiin.

CoaguChek®-järjestelmä on kokonaisvaltainen ratkaisu INR-seurantaan

CoaguChek®-järjestelmästä löytyy ratkaisut sekä ammattikäyttöön että omahoitoon. CoaguChek Pro II -järjestelmän avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä välittömiä, tietoon perustuvia korjauksia antikoagulaatiohoitoon siten, että potilaan elämä ei juurikaan häiriinny. CoaguChek INRange puolestaan on omaseurannan standardi - veriarvojaan itse testaavat ja seuraavat potilaat eivät ole sidottuja vastaanottokäynteihin.

Myös tromboplastiini vaikuttaa INR-arvoihin: CoaguChek INR -arvot korreloivat hyvin myös muiden, ihmisen rekombinantteja tromboplastiineja käyttävien, järjestelmien INR-arvojen kanssa. Lue INR-vertailu tromboplastiinin vaikutuksesta eri INR-arvoihin:

Lataa vertailu
Tutustu nykyaikaisiin laitteisiin ja testeihin:

cobas h 232 POC – vieritestijärjestelmä nopean päätöksenteon tueksi

cobas h 232 -vieritestijärjestelmän avulla näet sydänmerkkiaineet yhdellä silmäyksellä, ja NT-proBNP-, Troponiini T - ja D-dimeeri -määritykset auttavat sinua tekemään päätöksen nopeasti. Katso alta tarkemmat lisätiedot.

cobas h 232 POC -laitteella tehtävään pikatestiin (8–12 minuuttia) muodostuu kaksi näkyvää merkkiviivaa, mikäli näytteessä on tutkittavaa yhdistettä (kontrolli- ja testiviiva). Testiviivan voimakkuus on suoraan verrannollinen tutkittavan analyytin pitoisuuteen näytteessä. Laitteessa oleva kamera-anturi detektoi molemmat merkkiviivat ja mikroprosessori muuntaa testiviivan antaman signaalin numeeriseksi tulokseksi.

Ladattavasta taskuoppaasta löydät testikohtaiset raja-arvot ja tietoa diagnostisista algoritmeista.

Lataa käyttöohje
Tutustu nykyaikaisiin laitteisiin ja testeihin:

Uuden sukupolven INR-mittari ammattikäyttöön

Osa sydänpotilaista hoidetaan jatkossakin varfariinilla, ja hoidon onnistumisen edellytys on veren INR-seuranta.

CoaguChek® Pro II -mittari antaa laboratoriotasoisen INR-tuloksen noin minuutissa, jonka jälkeen tulos siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään joko QR-koodin avulla tai WLAN-verkossa. CoaguChek® Pro II sopii käytettäväksi INR-poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, ambulansseissa, päivystyksessä, leikkaussalissa ja teho-osastolla – sen avulla laboratoriotasoiset aPTT- ja PT-tulokset ovat hoitohenkilökunnan käytettävissä kaikissa hoitopisteissä yhtä aikaa.

Lataa opas

INR-klinikkatoiminnan prosessikuvaus – näin sydänklinikka rakennetaan

Mistä lähdetään liikkeelle? Miten käynnistetään toimiva INR-poliklinikka? Mitä vaatii hyvin toimiva ja turvallinen hoitomalli? Laadimme prosessikuvauksen, jossa hyödynsimme Keravan ja Mäntsälän terveyskeskusten INR-klinikoiden toiminnan suunnittelu- ja toteutustietoja.

Lue lisää

INR-omamittaus missä ja milloin tahansa – CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange on INR-seurannan uusi standardi, joka mahdollistaa omamittauksen missä ja milloin tahansa. CoaguChek® INRange hyödyntää bluetooth-teknologiaa ja toimittaa tulokset ammattilaisten hoitopäätöksen tueksi reaaliajassa. Omahoito on kustannustehokasta, se parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita. Telelääketieteen avulla saavutetaan yli 100 miljoonan euron säästö verenohennuslääkityksen seurannassa vuosittain.

Lataa käyttöohjeLataa esite

Monet varfariinia käyttävät potilaat seuraavat lääkehoitonsa vaikutuksia CoaguChek® INRange -mittarilla

Tutkimukset ovat osoittaneet INR-arvon omamittauksen parantavan potilaan elämänlaatua ja tyytyväisyyttä. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen varfariinilääkityksen seurantaan kehitetty CoaguChek® INRange-mittari kulkee helposti mukana.

Veriarvojaan itse testaavat ja seuraavat potilaat eivät ole sidottuja vastaanottokäynteihin. Säännölliseen omaseurantaan sitoutuneet potilaat myös huomaavat, miten esimerkiksi ruokavalio, uni ja alkoholi vaikuttavat heidän INR-arvoonsa. Koska tulokset ovat heti terveydenhuollon ammattilaisten käytössä, asiakkaan omamittaus lisää turvallisuuden tunnetta. Terveydenhuollon ammattilainen säilyttää kuitenkin samalla kokonaiskuvan asiakkaan INR-arvoista ja varfariinihoidon tasapainosta.

CoaguChek® INRange -mittariin voi asettaa muistutuksia INR-mittauksesta, lääkityksestä ja seuraavasta tapaamisesta. Se auttaa asiakasta noudattamaan sovittua hoito-ohjelmaa.

Katso video ja näet, miten helposti potilas voi tehdä testin itse – missä ja milloin tahansa.

Omahoidon edut varfariiniasiakkaille

 • Kustannustehokasta1

 • Hoitoonsitoutuminen kasvaa2

 • Hoitotasapaino paranee (TTR)3

 • Kuolleisuus ja komplikaatiot vähenevät jopa 30 %4

 • IT-ratkaisujen avulla prosessit yksinkertaistuvat

Roche Diagnostics ja Orla DTx ovat kehittäneet automatisoidun omahoito- ja omamittauspalvelun varfariinihoitoa saaville potilaille yhdessä hoitoyksiköiden kanssa

Lue lisää

Kohti tuettua omahoitoa – katso prosessikuvaus

Miten INR-seuranta aloitetaan omahoidossa? Miten potilaat valitaan omahoitoon? Mitä resursseja tarvitaan? Olemme koonneet kattavan paketin, josta löydät sekä prosessikuvauksen että päätöksentekoa tukevan kriteeristön.

Lataa opas: omahoidon aloittaminen kunnassa

Viitteet:

 1. Ward A, Tompson A, Fitzmaurice D, Sutton S, Perera R, Heneghan C. Cohort study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effectiveness in the community. Br J Gen Pract. 2015;65(636):e428-437.

 2. Khan TI, Kamali F, Kesteven P, Avery P, Wynne H. The value of education and self-monitoring in the management of warfarin therapy in older patients with unstable control of anticoagulation.

 3. Br J Haematol. 2004;126(4):557-654. Heneghan C, Ward A, Perera R, et al. Self-monitoring of oral anticoagulation: systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2012;379:322-334.

 4. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino J, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367, 404–11.


Sydänmerkkiainemääritykset nopeaan päätöksentekoon:

NT-proBNP on vakiintunut ja erittäin luotettava merkkiaine akuutin ja kroonisen sydämen vajaatoiminnan diagnosointiin ja ennusteen tekemiseen. Sitä käytetään epäillyn systolisen sydämen vajaatoiminnan diagnosoimisessa. Duodecimin Käypä hoito -suosituksen (2017) mukaan sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa natriureettiset peptidit (NP) ovat keskeisessä asemassa jatkotutkimuksiin ohjaamisessa, ja sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä suositellaan mittaamaan NP-pitoisuus. Diagnoosi tulee varmentaa sydämen ultraäänitutkimuksella.
NT-proBNP on kustannustehokas, luotettava määritys, joka parantaa hoitotuloksia.

 • Vertailukelpoiset tulokset ja raja-arvot kaikilla cobas®-immunokemian analysaattoreilla ja Rochen vierianalytiikkamittareilla.

 • In vivo- ja in vitro -stability mahdollistavat tehokkaan testaamisen ja työnkulun erityisesti sairaalan ulkopuolella.

 • NT-proBNP soveltuu sydämen vajaatoiminnan biomerkkiaineeksi sakubitriili- valsartaaniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla.

NT-proBNP-testillä sydämen vajaatoiminta havaitaan jo varhaisessa vaiheessa. Se on diagnosoinnin ensimmäinen toimenpide ennen sydämen kaikukuvausta sekä akuutissa että kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa.

European Society of Cardiology (ESC) suosittelee, että päivystykseen tuotavan potilaan tilan arviointi aloitettaisiin mittaamalla D-dimeeri ja arvioimalla syvän laskimotukoksen tai keuhkoembolian todennäköisyys esitietojen ja potilaan tilan perusteella.

D-dimeeri on nopea ja luotettava poissulkutesti, kun epäillään syvää laskimotukosta tai keuhkoemboliaa (yhdessä todennäköisyysarvion kanssa).

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen ”Laskimotukos ja keuhkoembolia” (2016) mukaan D-dimeeritesti sopii SLT:n ja KE:n sulkemiseen pois potilailla, joilla tukoksen todennäköisyys on enintään kohtalainen. KE-potilaalla diagnoosivaiheessa todettu plasman suuri D-dimeeripitoisuus korreloi lisääntyneeseen kuolemanriskiin.

Kun SLT:n tai KE:n todennäköisyys arvioidaan riskipisteytyksellä enintään kohtalaiseksi ja D-dimeeritulos on negatiivinen, on negativiinen ennustearvo (NPV) 100 %.

Syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) taudinkuva vaihtelee oireettomuudesta hengenvaaralliseen verenkierron ja happeutumisen häiriöön tai äkkikuolemaan.

Roche CARDIAC POC Troponin T -testi on käytössä Århusin yliopistollisessa sairaalassa ja sen ambulansseissa.

Troponiini T:n tason nousu tai lasku on tärkeä diagnosointikriteeri korkean riskin potilaille, joilla on sydäninfarkti ilman ST-nousua (NSTEMI). Roche CARDIAC POC Troponin T -testi tukee akuutin sydäninfarktin varhaista diagnosointia.

Yhteisen standardisoinnin ja tulosten vertailukelpoisuuden vuoksi Roche CARDIAC POC Troponin T -testiä voidaan käyttää yhdessä Elecsys® Troponin T high-sensitive -laboratoriotestien ja akuutin sydäninfarktin nopean rule-out/rule-in -tunnin algoritmin kanssa.


Löydä lisää

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot