Vierianalytiikka - POC

Vierianalytiikalla (Point of Care - POC) tarkoitetaan kliinisen laboratorion ulkopuolella vierimittareilla toteutettavaa diagnostista analytiikkaa. Vieritesti tehdään nimensä mukaisesti potilaan vierellä esimerkiksi perusterveydenhuollon toimipisteessä tai sairaalan osastolla, ja yksittäinen testitulos saadaan nopeasti.

Vierianalytiikka mahdollistaa nopeat hoitopäätökset, kun ne perustuvat yksittäiseen diagnostiseen testiin. Vierianalytiikka soveltuu myös tiettyjen parametrien pitkäaikaiseen seurantaan, kuten varfariini (Marevan®) –lääkityksen aikaiseen INR-arvon seurantaan.

Ammattimainen vierianalytiikka on laadukasta ja täyttää samat vaatimukset kuin kliinisen laboratorion analytiikkalaitteisto. Tulokset ovat oikeat, ne valmistuvat vaaditussa ajassa ja ne voidaan yhdistää oikeaan mittauksen suorittajaan ja potilaaseen. Mittarit toimivat asianmukaisesti ja tuottavat luotettavasti tuloksia, joita voidaan hyödyntää kliinisessä päätöksenteossa.

Parhaimmillaan vieritestaus toteutuu kliinisen laboratorion ohjauksessa osana analytiikan kokonaisratkaisua. Vieritestauslaitteiden olisi hyvä olla tietoteknisesti liitettävissä suoraan laboratorion ja hoitopaikan tietojärjestelmiin, jotta testitulokset siirtyvät potilastietoihin reaaliajassa ja virheettömästi. Näin esimerkiksi ensihoidon tekemien testien tulokset ovat valmiina odottamassa ja sairaalan henkilökunnan käytössä, kun potilas tuodaan sairaalan päivystykseen. Pitkäaikaisessa ja toistuvassa laboratorioseurannassa taas tietyn laboratorioarvon tarkistus ja hoitoon mahdollisesti tarvittavat muutokset voidaan tehdä yhdellä kertaa hoitopaikassa ja välttää tiheästi toistuvat laboratoriokäynnit sekä niihin liittyvät kustannukset ja ajankäyttö.