Etäseuranta

Etäseuranta tuo vaikuttavuutta terveydenhuoltoon ja tukee hoitoa oikea-aikaisesti

Kroonisten sairauksien hoitoon tarkoitetut etäseurantapalvelut, joita Roche on aktiivisesti kehittelemässä partnerien kanssa, tuovat toivottua vaikuttavuutta terveydenhuoltoon. Rochen  etäseurantapalvelu tarjoaa ennakoivan ratkaisun, jonka tavoitteena on vähentää terveydenhuollon palveluissa käyntimääriä, keventää terveydenhuollon henkilöstön työkuormaa ja parantaa potilaiden hoitokokemusta. Etäseuranta osallistaa potilaita aiempaa enemmän ja ohjaa heitä ottamaan aktiivisemman roolin omasta hoidosta. Ennakoiva etäseuranta perustuu markkinoilla olevaan mittausteknologiaan ja sitä tukevaan digitaaliseen hoitoketjuun, jotka tarjoavat sekä potilaalle että terveydenhuollon ammattilaiselle helppokäyttöisen alustan sairauden hoitoon ja hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen sekä ylläpitoon. Palvelu kattaa ratkaisun ja toimintamallit laitelogistiikasta käyttäjätukeen.

 

Suunnittelemme alussa etäseurannan digitaalisen hoitopolun toiminnan vaatimusten mukaisesti. Sovitamme mittaukset, seurannan interventiot ja yhteydenpidon toimintamallit siten, että ne keventävät hoitohenkilöstön kuormitusta ja tarjoavat potilaille turvallisuutta ja hyvinvointia kasvattavan ratkaisun. Etäseurantapalvelun tavoitteena on vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa muihin tehtäviin ja kehittää hoitoketjua laadullisesti. Se tarjoaa asiakaslähtöisen ratkaisun, joka tutkitusti auttaa parantamaan potilaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

 

Tervetuloa kuulemaan lisää vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta ja hankinnasta.

Katso aiemmat webinaaritallenteet

Ilmoittaudu tuleviin webinaareihin

Etäseuranta alueellasi yhteistyössä Rochen kanssa

 • Varmatoimisuus. Olemme valinneet soveltuvat teknologia-ratkaisut sekä testanneet niiden yhteensopivuuden ja helppokäyttöisyyden.
 • Yhdessä kehittäminen. Uskomme parhaan ratkaisun syntyvän yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Mahdollistamme digitaalisen hoitoketjun ja varmistamme, että se tukee toimintamalleja.
 • Vaikuttavuus. Emme tarjoaa pelkkää työvälinettä, vaan hoitohenkilökunnan työtä helpottavaa ja potilaan hyvinvointia tukevaa kokonaisuutta. Vaikuttavuusperusteinen palvelumme mittaa aina  onnistumista.

 

etaseuranta

Terveydenhuolto

Kotihoito Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito

 • Kroonisten sairauksien etäseuranta
 • Viestintä toiminta-alueiden välillä
 • Etäkonsultointi- ja vastaanotto video- tai chat-yhteyden välityksellä
 • Alustan tarjoaman analysoidun tiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena

  

roche

Roche Diagnostics

 • Mittausteknologian ja digitaalisen hoitopolun yhdistäminen
 • Palvelun toimivuuden ja laadun varmistaminen
 • Osapuolten yhteistoiminta
 • Tutkimus ja kehitys
 • Tuki uusien proaktiivisten toimintamallien käyttöönotossa

  

Potilaat

Potilaat

Sydämen vajaatoiminta ja muut krooniset sairaudet

 • Automaattinen mittaaminen mobiililaitteen välityksellä
 • Oman terveyden ennakoiva hallinta ohjeiden tuella
 • Etäyhteydet ja viestintä terveydenhuollon henkilöstön kanssa

  

 

Rochen yhteistyökumppanit

medixine.com

orladtx.com