Orla DTx Oy:n Roche Diagnostics Oy:n yhteistyö vie potilaiden omahoidon uudelle tasolle Suomessa

Orla INR-etämittaus on saanut Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA)Digi-HTA suosituksen ja maksimipisteet (10/10). Potilas toteuttaa INR-mittauksen Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaitteen avulla, joka on kytketty Bluetooth-yhteydellä Orla Etämittaus -mobiilisovellukseen.

Orla INR-etämittaus mahdollistaa paremmat hoitotulokset ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Digitalisoimalla varfariinipotilaan hoitopolku ja hyödyntämällä tiedolla johtamista ehkäistään varfariinipotilaiden aivohalvauksia ja antikoagulanttihoitoon liittyviä komplikaatioita sekä parannetaan hoidon kustannustehokkuutta.

Arviointiprosessista on tulossa vakiintunut kansallinen digitaalisten terveysratkaisujen toiminto. Digi-HTA suosituksen avulla terveydenhuolto saa luotettavan ja puolueettoman arvion tuotteen soveltuvuudesta päätöksenteon tueksi. Terveydenhuollon edustajat voivat käyttää Digi-HTA-suositustahankinnan yhteydessä, tehdessään markkinakartoitusta ja palvelujen pilotointia aloitettaessa. Käytetyn arviointikriteeristön perusteella voidaan arvioida uusia digitaalisia terveyspalveluita, kuten esim. mobiilisovellukset, tekoäly ja robotiikka.

“Digi-HTA suositus täysillä pisteillä on vakuuttava saavutus. On hienoa nähdä Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaite osana omahoidon mahdollistavaa etämittauspalvelua. Varfariinipotilaiden parempi hoito on Rochen ja Orla DTx:n jaettu missio”, kertoo Roche Diagnostics Suomen toimitusjohtaja Matheus Vieira.

“Omahoidon palvelut ovat terveydenhuollon tulevaisuutta – Näin terveydenhuollon ammattilaisilla on parempi tieto potilaiden hoitotasapainosta ja potilaspopulaation hoidon priorisointi voidaan tehdä tarveperusteisesti. Orla INR-etämittaus mahdollistaa varfariinipotilaiden paremman hoidon omahoidon avulla”, sanoo Orla DTx Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mäkynen.

Orla DTx Oy, Tuomas Mäkynen, toimitusjohtaja

Roche Diagnostics Oy, Matheus Vieira, CEO


kehittää digitaalisia terapiaratkaisuja. Lisäämme hoitopolkujen terveysvaikuttavuutta etämonitorointipalveluilla parantaen hoitotuloksia, kustannustehokkuutta ja hoidon laatua.

on johtava diagnostiikkayritys. Kehitämme innovatiivisia tuotteita ja palveluita sairauksien ehkäisyyn, diagnosointiin, seurantaan, seulomiseen ja hoitoon.

EN

Co-operation between Orla DTx Oy and Roche Diagnostics Oy takes patients to a new level of self-care in Finland

Orla INR Remote Monitoring has received the Digi-HTA recommendation, and a maximum score (10/10) inof the Finnish Coordination Centre for Health Technology Assessment (FinCCHTA). The patient performs an INR measurement using Roche Diagnostics CoaguChek® INRange measuring instrument, which is connected via Bluetooth to the Orla Remote Measurement mobile application.

Orla INR Remote Monitoring enables better treatment results and improves patients' quality of life. Digitizing the treatment pathway for warfarin patients and utilizing knowledge management will prevent strokes and anticoagulant-related complications in warfarin patients, and improve the cost-effectiveness of treatment.

The process of issuing recommendations is becoming an established national function for digital health solutions. The recommendation gives a reliable and impartial assessment of digital health products to guide procurement decisions of healthcare organizations. The Digi-HTA criteria and evaluation process is suitable for the evaluation of digital healthcare services’ such as mobile apps, medical devices and AI solutions.

“Digi-HTA approval with full points is a convincing achievement. It’s great to see Roche Diagnostics CoaguChek® INRange measurement device as a part of Orla INR Remote Monitoring solution. Enabling better care for warfarin patients is our shared mission”, says Matheus Vieira, CEO at Roche Diagnostics Finland.

“Self-care solutions are the future of an impactful Healthcare system – It means that healthcare professionals know the status of the patients and are able to prioritize the care of the patient population based on the need. Orla INR Remote Monitoring enables the self care of the warfarin population with better health outcomes”, says Tuomas Mäkynen, CEO, Orla DTx.

Orla DTx Oy, Tuomas Mäkynen, CEO

Roche Diagnostics Oy, Matheus Vieira, CEO

is a digital therapeutics company optimizing the treatment pathways with remote monitoring solutions to provide better health outcomes, cost-efficiency and overall quality of care.

is the world's largest diagnostics company. We develop innovative products and services for disease prevention, diagnosis, monitoring, screening and treatment.

MC-FI-01094

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot