Alzheimerin tauti

Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

Alzheimerin tauti on vaiheittain etenevä neurologinen sairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Kaikista etenevää muistisairautta potevista noin 70 prosentilla on Alzheimerin tauti. Taudin esiintyvyys lisääntyy iän myötä, ja se on yleisempi naisilla kuin miehillä.

Alzheimerin tauti alkaa muistihäiriöllä, ja se voidaan diagnosoida jo ennen dementiaa tyypillisen oirekuvan perusteella.Varhaisena oireena saattaa esiintyä hahmottamisen, kielellisten toimintojen tai toiminnanohjauksen heikentymistä ennen selkeää muistioiretta.

Biomarkkeri on tekijä tai ominaisuus, joka ilmentää ympäristön tai eliön biologisen tilan muutosta. Biomarkkereita voivat olla esimerkiksi molekyylit, solut, eliöt, proteiinit ja hormonit, ja niillä on ratkaiseva rooli lääketieteellisessä tutkimuksessa, sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Alzheimerin tauti on erittäin monimutkainen sairaus. Mitä enemmän tiedämme sen biomarkkereista, sitä paremmin ymmärrämme itse tautia ja sitä, miten sitä diagnosoidaan ja hoidetaan. Biomarkkereiden muutokset ja niiden mittaaminen voivat auttaa arvioimaan potilaan sairauden etenemistä. Biomarkkereita käytetään kliinisissä tutkimuksissa tähän tarkoitukseen jo nyt2.

Biomarkkereista toivotaan olevan apua:

  • Diagnoosin tekemisessä entistä tarkemmin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa

  • Alzheimerin taudin seurannassa

Lähteet

M-FI-00003899

Lue lisää

Aivo-selkäydinnesteen biomarkkerit tukevat Alzheimerin taudin varhaista diagnosointia (EN)Alzheimerin tauti tutuksi

Lisää neurotieteestä

Katso kaikki neurotieteen yksityiskohdat

Löydä lisää

Roche eLearning: Alzheimerin taudin diagnostiikka

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot