Testit auttavat sairauksien hoidossa vähentämällä kustannuksia

 

IVD-testit, joilla krooninen sairaus todetaan ja joilla sen etenemistä seurataan tarkoin, voivat ehkäistä hintavia ja tarpeettomia sairaalahoitoja ja akuuttihoitoja, jotka heikentävät elämänlaatua. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti yli 23 miljoonaa potilasta sairastaa sydämen vajaatoimintaa ja määrä on nousussa.10

Sydämen vajaatoiminta on yksi kalliimmista kroonisista sairauksista kehittyneissä maissa ja se kuormittaa eniten ikäihmisiä. Sairauden toteamisen jälkeen noin 50 prosenttia potilaista kuolee 5 vuoden kuluessa.11 Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoito edustaa noin 1 – 3 prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista Pohjois-Amerikassa, Länsi-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.12

Noin 80 prosenttia sydämen vajaatoiminnan hoitokustannuksista aiheutuu sairaalahoidoista, koska potilas joutuu viimeisinä elinvuosinaan keskimäärin 2 – 3 kertaa sairaalahoitoon vuodessa, ja yksi uusi sairaalahoitojakso maksaa lähes 11 000 euroa.13 Ensimmäinen haaste sydämen vajaatoiminnan voittamisessa on tarkka ja oikea-aikainen diagnoosi; toinen on hoito, joka parantaa potilaiden hoitotuloksia pitkällä aikavälillä. Lääkärit voivat todeta sydämen vajaatoiminnan vain puolessa tapauksista pelkästään oireiden, mm. hengenahdistus ja nesteen kertyminen, perusteella.14

Vaikka kaksisuuntainen sydämen kaikukuvaus (sydämen ultraääni) on sydämen vajaatoiminnan diagnosoinnin “kultainen standardi”, se on kallis eikä aina heti saatavilla. Lisäksi toimenpide myös vaatii erikoistumista oikeaan tulkintaan (tekninen henkilöstö tekee testin, kardiologit tulkitsevat kaikukuvan).15

Lääketieteellinen arvo potilaan hoitopolun kaikissa vaiheissa

IVD-testejä pidettiin aikanaan vain siirtymävaiheena hoitopolussa, mutta nyt niistä on tullut tärkeä työkalu sekä palveluntuottajille että maksajille, jotka joutuvat tekemään hoitotuloksia ja resurssien käyttöä koskevia tärkeitä päätöksiä. Testit, joiden perusteella potilaita hoidetaan tai jätetään hoitamatta, ovat erittäin tärkeitä kustannustehokkaan, yksilöllisen terveydenhoidon kannalta. Alkaen aina ehkäisystä ja seulonnasta diagnoosiin, ennusteeseen, luokitteluun ja seurantaan IVD-testien avulla voidaan tarjota optimaalista, yksilöllistä hoitoa potilaille ja pitkän aikavälin terveyshyötyjä (mukaan lukien terveemmästä, tuottavammasta väestöstä koituvat taloudelliset hyödyt) yhteiskunnalle.

Diagnostiikkateollisuuden tulee omalta osaltaan jatkuvasti osoittaa arvonsa (satunnaistetuilla kliinisillä tutkimuksilla ja muulla vahvalla näytöllä) tietoon perustuvien päätösten, potilaiden ja palveluntuottajien tyytyväisyyden, merkityksellisten hoitotulosten ja tehokkaan resurssien käytön tukena.16,17 IVD-hoitotutkimuksissa tulee selvittää muutakin kuin teknistä suorituskykyä (tarkkuus, herkkyys, spesifisyys) ja siirtyä tarjoamaan vakuuttavaa näyttöä niin testien potilaalle tuottamista hyödyistä kuin säästöistä, jotka ovat mitattavissa sekä maa- että aluekohtaisesti.

Kaikki terveydenhuollon sidosryhmät – potilaat, lääkärit, maksajat, lääkkeiden valmistajat ja ennen kaikkea potilaat – hyötyvät siitä, että hoito on yksilöllistä, tehokasta ja kustannustehokasta. IVD-testit tarjoavat yhden edullisimmista, silti äärimmäisen tehokkaista työkaluista, joiden avulla tällaisesta hoidosta tulee totta.

 

10 Nat Rev Cardiol. 2011 Jan;8(1):30-41. doi: 10.1038/nrcardio.2010.165. Epub 2010 Nov 9.
11 Circulation. 2013;127:e6–e245.
12 World Heart Failure Alliance (2014). Heart failure: preventing disease and death worldwide. Accessed September 15, 2015.
13 Eur J Clin Invest. 2011 Mar;41(3):315-22. doi: 10.1111/j.1365-2362.2010.02412.x. Epub 2010 Nov 10.
14 BMJ. 2003 Jan 25;326(7382):196.
15 National Health Service Quality Improvement Scotland (2005). Health Technology Assessment Report 6 the Use of B Type Natriuretic Peptides in the Investigation of Patients with Suspected Heart Failure.
16 Lewin Group (2008). 
Laboratory Medicine: A National Status Report.
17 Clin Chem. 2015 Apr;61(4):589-99. doi: 10.1373/clinchem.2014.232629. Epub 2015 Feb 2.