Potilaista etäseuranta on hyödyllistä, mutta vähäinen kokemus digiosaamisesta mietityttää

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä nykyinen hallitusohjelma kannustavat käyttämään enemmän digitaalisia terveyspalveluja. Tänä päivänä käytetään rutiinisti etäasiointia ja etävastaanottoa, mutta kroonisen sairauden etäseuranta ei vielä ole vakiintunut käytäntö.

Sydänliitto on tehnyt kyselyn¹ sydänsairastuneiden ja heidän läheistensä suhtautumisesta digitaalisiin terveyspalveluihin. 14.11.2023 julkaistussa artikkelista käy ilmi, että yli kaksi kolmasosaa vastaajista on käyttänyt digitaalisia terveyspalveluita. Suurin osa vastaajista suhtautui näihin terveyspalveluihin positiivisesti ja piti niitä hyvänä lisänä muille palveluille.

Toisaalta kyselystä tuli ilmi, että vastaajista varsinkin iäkkäämmät kokivat puutteita omassa digiosaamisessa, joka omalta osaltaan vaikutti siihen, että digitaalisia terveyspalveluita ei ole käytetty.

Rochen aikaisemmassa blogikirjoituksessa “Digitaalisen etäseurannan hyödyt” olemme kertoneet Essotessa tehdystä sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan pilottitutkimuksesta. Rochen etäseurannassa sydämen vajaatoimintapotilaille annetaan digitaalinen vaaka ja verenpainemittari, joilla he tekevät päivittäiset mittaukset sekä pitävät ranteessaan aktiivisuusmittaria.

Essoten pilottiin osallistuvien potilaiden keski-ikä oli 73 vuotta. Nuorin pilottiin osallistunut oli 41-vuotias ja vanhin 90-vuotias. Potilaat kokivat, että etäseuranta paransi oikea-aikaista tiedonsaantia. Lisäksi he kokivat pilotoidun etäseurantamallin toimivaksi ja tyytyväisyys etäseurantaan kasvoi pilotin loppua kohden. Etäseuranta lisäsi potilaiden ymmärrystä oman sairauden, sydämen vajaatoiminnan, hoidosta. Toisaalta osa potilaista koki etäseurannan aiheuttavan lisävaivaa: tämä saattoi johtua uuden digitaalisen teknologian käyttöönotosta.

Etäseuranta lisäsi potilaiden ja omaisten turvallisuuden tunnetta

Roche on yhdessä muiden asiakkaiden kanssa tehnyt Essoten pilotin jälkeen useamman koekäytön sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannasta ja olemme keränneet käyttäjäpalautetta etäseurannasta.

Oheiseen taulukkoon on kerätty saamamme potilaspalautteiden keskiarvo. Potilaat halusivat käyttää etäseurantaa ja kokivät siitä olevan hyötyä itselle. Saimme palautetta potilailta, että etäseuranta motivoi seuraamaan omaa terveydentilaa ja omahoito parani sen myötä.

Turvallisuuden tunteen lisääntyminen korostui myös vapaassa palautteessa. Varsinkin yksin asuneet kokivat turvaa, että hoitoyksikkö seuraa heidän terveydentilaa: saimme samaa palautetta myös potilaiden omaisilta. Tieto siitä, että joku seuraa potilaan vointia etäseurannan avulla kotona ja häneen otetaan tarvittaessa yhteyttä, rauhoitti tilannetta. Saimme myös avointa palautetta siitä, että potilas itse ei aina huomaa muutoksia omassa tilassa ja onkin hyvä, että etäseurannan avulla ne huomataan. Etäseurannan käyttöä myös toivottiin laajemminkin.

Lisäksi etäseurannan koekäyttöihin osallistuneet potilaat kommentoivat käyttävänsä erilaisia digitaalisia palveluita liki päivittäin. Näitä olivat esimerkiksi nettiuutiset, pankki- ja veropalvelut, some-kanavat, terveyteen liittyvät palvelut (Kanta ja ajanvaraus) sekä reseptien haku internetistä.

Etäseurannan välitön palaute lisäsi motivaatiota ja sitoutumista hoitoon

On siis erittäin tärkeää, että käytetty etäseurantajärjestelmä on helppokäyttöinen ja potilaat kokevat sen tuovan hyötyä heille. Vähäisempi teknologian tuntemus, liian monimutkainen käyttöjärjestelmä tai tuloksien manuaaliset kirjaamiset laskevat etäseurannan käyttöastetta. Olennaista on, että käyttäjä pystyy tekemään tarvittavat mittaukset kotona laitteilla ja mittausarvot siirtyvät automaattisesti hoitoyksikköön. Helppokäyttöinen etäseurantajärjestelmä lisää käyttäjien itsenäisyyttä ja itseluottamusta teknologian käytössä. 

Etäseuranta lisää potilaiden tietoa omasta terveydentilastaan ja näin ollen innostaa potilaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Etäseurannan välitön palaute ja tuki auttaa potilaita pysymään motivoituneina ja sitoutuneina hoitoonsa.

Voidaan todeta, että etäseurannalla ja potilaiden motivaatiolla on toisiaan vahvistava vaikutus. Etäseuranta tarjoaa potilaille tietoa ja tukea, mikä puolestaan ​​lisää heidän motivaatiotaan omasta terveydestään huolehtimiseen. Lisääntynyt motivaatio puolestaan ​​johtaa parempiin tuloksiin ja siten vahvistaa potilaiden uskoa ja sitoutumista etäseurantaan. 


Roche Diagnostics Oy
Pia Koponen
Healthcare Solutions Lead
pia.koponen(at)roche.com
+358 40 900 9560

¹ https://sydan.fi/uutinen/sydanliiton-kysely-iakkaatkin-pitavat-digitaalisia-terveyspalveluita-tervetulleina/ 

Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan. Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30.

Ilmoittaudu täältäHaluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02166

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot