Digitaalisilla etäseurantaratkaisuilla huikeita säästöjä - jos niitä vain ymmärrettäisiin hyödyntää

Viime aikoina ei ole voinut välttyä uutisoinnilta, joka maalaa varsin synkkää kuvaa Suomen terveydenhuollon tilasta ja julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hyvinvointialueet kamppailevat toisaalta hoitajapulan ja toisaalta riittämättömän rahoituksen kanssa yrittäessään hoitaa lakisääteiset velvoitteensa tarjota kaikille potilaille yhdenvertaista ja riittävää hoitoa.

Mutta tyhjästä on paha nyhjäistä. STM, TEM, OKM, Keva ja KT tekivät vajaa vuosi sitten yhteistyössä arvion sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimavajeesta vuoden 2022 luvuilla (STM:n taustamuistio 18.5.2023) ja päätyivät siihen, että hoitajien ja lähihoitajien vaje oli tuolloin yhteensä reilut 11 000. Se on paljon se, eikä tilanteeseen ole olemassa mitään pikaista parannusta.Päinvastoin, lähivuosina tilanne vaikeutuu entisestään, koska uusia hoitajia ei ehditä kouluttaa samaan tahtiin kuin vanhoja siirtyy pois työmarkkinoilta eläköitymisen tai uupumisen takia. Tilanteen haasteellisuus korostuu vielä siksikin, ettei hoitotyön koulutuspaikkoihin ole enää sellaista imua kuin menneinä vuosina. Lisääntyvät potilasmäärät  pitäisi siis pystyä hoitamaan jollakin uudella tavalla: vanhat toimintatavat eivät nyt enää toimi näillä vähenevillä resursseilla.

Digiratkaisujen vaikuttavuudesta todisteita

Samaan aikaan sote-sektorin rakennemuutoksen kanssa on erilaisten digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuudesta terveydenhuollossa alkanut kertyä enemmän ja enemmän todisteita. Uusien teknologioiden turvin potilaita pystytään hoitamaan ennakoivasti kotona, mikä vapauttaa terveydenhuollon hupenevia resursseja muuhun käyttöön. Yksi hyvä esimerkki tällaisesta uudenlaisesta hoitotavasta on Roche Diagnostics Oy:n yhdessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon () kuntayhtymän ja Nordic Healthcare Groupin () toteuttama pilottitutkimus.

Pilotissa sydämen vajaatoimintapotilaat olivat puolen vuoden ajan digitaalisen etäseurannan piirissä ja heidän terveydentilaansa pystyttiin seuraamaan tosiaikaisesti potilaiden itsensä mittaamien painon ja verenpaineen sekä oirekyselyjen välityksellä. Kun potilaan tilanteessa tapahtui käänne huonompaan suuntaan, hoitotiimi sai siitä automaattisen hälytyksen ja pystyi reagoimaan siihen ennen kuin potilaan tilanne huononi niin paljon, että hän joutui lähtemään päivystykseen. Tulokset tällaisesta ennakoivasta toimintatavasta olivat hämmästyttävän hyvät: sairaalapäivät ja päivystyskäynnit puolittuivat ja terveydenhuollon palvelukäytön kokonaiskustannukset putosivat kolmanneksen. Pilotin tulokset julkaistiin hiljattain arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa (JMIR Mhealth Uhealth 2024;12:e51841).

Suurin hyöty pitkäaikaussairauksien hoidossa -  uusia rahoitusmalleja?

Digitaalista etäseurantaa voidaan hyödyntää monenlaisissa taudeissa, mutta potentiaalisesti suurin hyöty siitä on sekä syntyvien säästöjen että potilaiden elämänlaadun kannalta kansantaloudellisesti kuormittavissa pitkäaikaissairauksissa. Maalaisjärjellä ajatellen olisi ilman muuta kannattavaa investoida näihin uusiin teknologioihin, mutta valitettavasti asia ei ole niin yksinkertainen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvinvointialueet joutuvat jäädyttämään innovaatiot ja investoinnit selviytyäkseen seuraavaan päivään. Uusien teknologioiden mukanaan tuoma säästöpotentiaali jää hyödyntämättä, koska ei ole varaa eikä uskallusta tehdä alkuinvestointia niiden käyttöönottamiseksi.

Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen jatkuvasti heikentyessä Suomella ei oikein olisi varaa jättää näitä säästöjä käyttämättä. Olisiko tässä paikka sille paljon puhutulle julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle? Kenties sitä kautta löydettäisiin uudenlaisia rahoitusmalleja, joilla hoitopolkuja voitaisiin modernisoida ja taata riittävä hoito myös kasvaville potilasmäärille.

Sami Väisänen, FT, Dosentti
Tieteellinen johtaja
Roche Diagnostics Oy

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30. Ilmoittautuminen aukeaa lähiaikoina.

Haluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02124

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot