Mitä hyötyä sydämen vajaatoimintapotilaan etäseuranta tuo hoitotiimin työhön?

Digitaalisten työvälineiden kehittyminen mahdollistaa monien potilaiden terveydentilan seuraamisen etänä. Perinteisten hoitomallien rinnalle noussut etäseuranta auttaa myös resurssien tehokkaammassa kohdentamisessa ja mahdollisesti päivystyskäyntien sekä osastopäivien vähenemisessä¹.  Etäseuranta ei ainoastaan paranna potilaiden elämänlaatua, vaan tarjoaa myös useita hyötyjä terveydenhuollon ammattilaisille.

Terveydenhuollon ammattilaisilta  saamamme palautteen perusteella¹ etäseurannan sisältävän hoitomallin koetaan mahdollistavan sydämen vajaatoimintapotilaiden paremman ja potilaskeskeisemmän hoidon. Perinteisen hoitomallin rajoitukset ovat olleet selvät: potilas käy harvakseltaan lääkärin vastaanotolla ja tilanteen seuranta rajoittuu näihin satunnaisiin tapaamisiin. Etäseurannan avulla terveydenhuollon ammattilaiset saavat reaaliaikaisesti tietoa potilaiden terveydentilasta ja järjestelmään rakennetut hälytykset kertovat ammattilaisille, mitä potilaan tilassa on tapahtumassa. Tämä antaa ammattilaisille mahdollisuuden reagoida nopeasti potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin ja tarjota tarvittavaa hoitoa oikeaan aikaan.

Turhat poliklinikkakäynnit pois?

Poliklinikka-aikojen kohdentaminen paremmin on yksi merkittävimmistä hyödyistä, jota etäseurannan käyttö voi edesauttaa. Stabiilit potilaat, joiden tila ei vaadi tiheää seurantaa, voivat käydä harvemmin poliklinikalla, kun taas labiileille potilaille, joiden tila vaatii tiiviimpää seurantaa ja interventioita, voidaan tarjota tiheämmin seurantakäyntejä. Tämä mahdollistaa resurssien paremman jakamisen ja varmistaa, että kullakin potilaalla on juuri hänen tilanteeseensa sopiva hoitosuunnitelma.

Hoitohenkilökunta tunnisti¹ potilaiden sitoutumisen omahoitoon lisääntyneen etäseurannan myötä.  Etäseuranta tarjosi potilaille mahdollisuuden seurata omaa terveyttään ja saada reaaliaikaista palautetta hoitoyksiköltä. Tämä lisäsi potilaiden osallistumista omaan hoitoonsa ja tämä voi parantaa hoitotuloksia pitkällä aikavälillä. Lisäksi potilaat oppivat tunnistamaan oireita ja muutoksia omassa terveydentilassaan, mikä voi edistää varhaista hoitoon hakeutumista ja komplikaatioiden ennaltaehkäisyä.

Vaikka etäseuranta tarjoaa lukuisia etuja terveydenhuollon ammattilaisille, sen täysimääräinen hyödyntäminen vaatii aikaa ja suunnittelua. Etäseurannan  käyttöönotto ja integrointi osaksi hoitoprosesseja vaativat resursseja ja koulutusta. Lisäksi on tärkeää valita ne potilaat, jotka todennäköisesti hyötyvät eniten etäseurannasta. Tämä vaatii systemaattista arviointia ja seulontaa, jotta resurssit kohdistuvat oikein ja etäseurannan käytöstä saadaan hyötyä.

Hoitotulokset ja potilastyytyväisyys paranevat

Kaiken kaikkiaan etäseurannan kokemukset olivat saamamme palautteen perusteella positiivisia. Mahdollisuus jatkuvaan seurantaan, varhaiseen puuttumiseen, ajankohtaisen tiedon saantiin ja potilaiden omahoidon tukemiseen ovat vain muutamia etuja, jotka voivat parantaa hoitotuloksia ja potilastyytyväisyyttä. Vaikka etäseurannan käyttöönotto vaatii ponnisteluja, sen tarjoamat edut ovat selvästi saamamme palautteen perusteella  vaivan arvoisia terveydenhuollon ammattilaisille. Mitä ajatuksia tämä herättää?

¹ Kokkonen J, Mustonen P, Heikkilä E, Leskelä R, Pennanen P, Krühn K, Jalkanen A, Laakso J, Kempers J, Väisänen S, Torkki P. Effectiveness of Telemonitoring in Reducing Hospitalization and Associated Costs for Patients With Heart Failure in Finland: Nonrandomized Pre-Post Telemonitoring Study.  JMIR Mhealth Uhealth 2024;12:e51841

Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan.

Roche Diagnostics Oy
Pia Koponen
Healthcare Solutions Lead
pia.koponen(at)roche.com
+358 40 900 9560

Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30.

Haluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02159

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot