Ennakoiva etäseuranta sydämen vajaatoiminnan seurantaan

Kroonisen sydänsairauden vaikutus potilaan elämään on merkittävä. Ilman tukea ja seurantaa hoidon kannalta tärkeä elämäntapamuutos saattaa jäädä tekemättä ja määrätty lääkehoito noudattamatta. Masennus ja sairaudesta aiheutuvat muut terveydelliset oireet voivat kuormittaa potilasta entisestään, jos keinot oikea-aikaisiin interventioihin puuttuvat.

 

etäseuranta

 

Etäseuranta tarjoaa hyötyjä kaikille osapuolille

Miten tiedän, onko kaikki hyvin?

Saanko tarvittaessa nopeasti apua?

Mistä saan nopeasti vastauksia sairauttani koskeviin kysymyksiin?

Kuka tukee elämäntilanteeni muutoksessa?

Miten saamme resurssit riittämään?

Miten keräämme hoidossa tarvittavan tiedon tehokkaimmin?

Voimmeko auttaa etänä ilman, että hoidon laatu kärsii?

Miten hallitsemme etäseurannan tekniikan, tukitarpeet ja logistiikan?

Miten hallitsemme työkuormaa ja kustannuksia?

Kuinka varmistamme tiedonkulun terveydenhuollossa?

Miten varmistamme hoidon vaikuttavuuden?

Etäseuranta

* Roche Diagnosticsin ja Essoten sydämen vajaatoiminta -pilotin tulokset 01/2022.

** PROM (Patient Reported Outcome Measures) -kyselyt perustuvat ICHOM-standardeihin tai 15D-elämänlaatumittareihin ja kertovat esimerkiksi siitä, miten potilaat kokevat jaksamisen, toimintakyvyn ja mielialan kotona sairauden kanssa. Sovellukseen voidaan lisätä myös sairaalan omia kyselyitä.


Vaikuttavuutta sydämen vajaatoimintapotilaan elämään ja hoitoon

Kolme neljäsossa sydämen vajaatominnan kaikista hoitokustannuksista koostuu sairaalahoidosta (Käypä hoito - suositus 2017). Sydämen vajaatoiminnan hoidon kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät.

Rochen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vuonna 2021 toteuttaman kliinisen etäseurannan pilotin analyysin perusteella todettiin, että viidesosa sydämen vajaatoiminnan potilaista aiheuttaa 83% hoitokustannuksista. Suurin vaikuttavuus saadaan todennäköisesti tämän ryhmän etäseurannassa. Etäseurannan pilotin osallistujiksi valittiin 50 potilasta, joilla oli suurin riski sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta. Tavoitteena oli kehittää digitaalinen hoitopolku ja etäseuranta sydämen vajaatomintapotilaille. Potilaat haluttiin myös osallistaa entistä aktiivisemmin omaan hoitoon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Rochen ja Essoteen etäseurannan pilotissa pystyttiin osoittamaan hoidon vaikuttavuutta potilaille sekä terveydenhuollolle.   

 

etaseuranta

 

Helppokäyttöinen teknologia sydämen vajaatoiminnan seurantaan kaikkien ulottuvilla

Katso animaatio kuinka Rochen etäseuranta palvelu toimii sydämen vajaatoiminnassa.

 

Etäseurannan laitealustan tekniset ominaisuudet

cobas

Mittaukset

 • Aktiivisuus
 • Verensokeri ja -paine
 • Kehon lämpötila
 • Happisaturaatio
 • Spirometria (PEF/FEV)
 • Askeleet ja uni
 • Paino
roche

Kyselyt

 • Oire- ja tutkimuskyselyt
 • Itsearviointilomakkeet
 • Tiedonkeruu ja analysointi
 • Kerättyyn tietoon perustuva alustan ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen
roche

Yhteydenpito & interventiot

 • Hälytykset
 • Videokonsultaatio
 • Viestintä chat-yhteyden välityksellä
 • Liitännät ulkoisiin rekistereihin ja järjestelmiin
Helppokäyttöinen teknologia sydämen vajaatoiminnan seurantaan kaikkien ulottuvilla
Kiitos! Lomake lähetetty.