Mitä jos liiketoimintatarpeen ratkaiseminen vastaisi samalla potilaan tarpeisiin?

Terveydenhuollossa on paineita tehdä enemmän vähemmällä – oli kyse sitten resursseista, budjeteista, henkilöstöstä tai ajasta. Jotkut yrittävät ratkaista terveydenhuollon haasteita IT-ratkaisuilla, kun taas Roche yhdistää terveydenhuollon ja teknologian.

Kutsumme tätä Rochen digitaaliseksi terveysratkaisuksi.

Rochen digitaalinen diagnostiikka yhdistää innovatiivisen teknologian, data-analytiikan ja syvällisen terveydenhuollon asiantuntemuksen hyödyllisen tiedon tuottamiseksi ja merkityksellisten tulosten aikaansaamiseksi. 

 

Kestävyys on kasvava huolenaihe terveydenhuollossa

Kestävyys on kasvava huolenaihe terveydenhuollossa

Terveysjärjestelmien on siirryttävä volyymiin perustuvasta lähestymistavasta arvopohjaiseen lähestymistapaan.

Terveydenhuollon keskeisiin haasteisiin – digitalisaation lisääntymiseen, väestön ikääntymiseen, sairaanhoitokorvausten laskuun, ammattitaitoisen henkilöstön pulaan – vastaaminen edellyttää arvopohjaista lähestymistapaa. Institute of Healthcare Improvements, IHI, kehitti muutokseen varautumista varten etenemissuunnitelman, jota kutsutaan Terveydenhuollon kolmitavoitteeksi (engl. Triple Aim of Healthcare).

Rochen digitaalinen diagnostiikka on syntynyt tämän suunnitelman tuloksena. Optimoimalla terveydenhuoltodatan käyttöä Roche voi asiakkaidensa kanssa vastata yhä paremmin alan muuttuviin vaatimuksiin ja parantaa potilaiden hoitoa.

 

*Lähde: Institute of Healthcare Improvements (IHI)
www.ihi.org/Engage/Initiatives/TripleAim/Pages/default.aspx

Vierailtu 1. huhtikuuta 2021.

Kiitos. Olemme vastaanottaneet viestisi ja otamme yhteyttä pian.

Tutustu Rochen digitaalisiin terveysratkaisuihin - navify®


Suomessa SOTEn tavoitteena on luoda saumaton toiminta eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken, jolloin he pystyvät toimimaan entistä paremmin yhdessä potilaiden ja kuntalaisten parhaaksi. Rochen tavoitteena on olla avainkumppanisi digitaalisessa terveydenhuollossa, jotta pystyt tarjoamaan potilaille oikea-aikaisia ratkaisuja, jotka on räätälöity heidän tarpeisiinsa. 

navify® tarkoittaa Rochen digitaalisia ratkaisuja, jotka yhdistävät terveydenhuollon toimijat nopeuttaakseen innovaatioiden ja oivallusten saatavuutta.

navify® Portal puolestaan on nykyisille asiakkaillemme tarkoitettu extranet-palvelu, joka tunnettiin aiemmin nimellä DiaLog. Palvelu laajeni entisestäänkin kattavammaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa pääsyn useisiin digitaalisiin tuotteisiin, työkaluihin ja sovelluksiin.

Tutustu, mitä navify® tarkoittaa sinulle.

 

Toiminnallinen tehokkuus

Paranna sidosryhmille tarjoamaasi arvoa tunnistamalla toiminnan tehottomat kohdat.

 

• Lisää työnkulun tuottavuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä

• Paranna laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta

• Minimoi järjestelmän seisokit ja maksimoi liiketoiminnan jatkuvuus

 

Valjasta datan ja työnkulun integroinnin teho, jotta voit mahdollistaa paremman valvonnan ja vastata kasvaviin vaatimuksiin.

• cobas® infinity laboratory solution 
• cobas® infinity POC solution 
• cobas® infinity production monitoring
• Roche Remote Caregiver
• VENTANA VANTAGE workflow solution 
• VENTANA Connect
• Viewics LabOPS Core
• Viewics LabOPS AP
• Viewics LabOPS PCR COVID-19

Potilas- ja talousnäkemykset

Saavuta taloudelliset tavoitteesi ja lisää kilpailuetuasi tietoisempien liiketoimintapäätösten ja hoitopäätösten avulla.

• Paranna testien käyttöä

• Tunnista riskipotilasryhmät

• Vähennä kustannuksia ja lisää parhaita käytäntöjä

 

Varmista potilasturvallisuus. Syvempi ymmärrys auttaa potilaan hoitoa koskevissa päätöksissä ja varmistaa, että potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.

 

• cobas® infinity edge

• NAVIFY® Pass

Tukea kliiniseen päätöksentekoon

Tehosta päätöksentekoasi kliinisen päätöksenteon tukiratkaisuiden avulla.

 

• Edistä yhteistyötä ja tiedon jakamista

• Tarjoa yksilöllisempi potilaskokemus

 

Yhdistä siiloutunut data päätöksentekohetkellä ja vaikuta potilaan hoitoon.

• NAVIFY® Tumor Board Solution
• NAVIFY® Mutation Profiler
• NAVIFY® Clinical Decision Support apps
• Roche uPath enterprise software

Mahdollistamme muutoksen

Rochen digitaaliset terveysratkaisut on suunniteltu siten, että portfolion jokainen tarjoama vastaa organisaatiosi keskeisiin liiketoimintatarpeisiin ja auttaa sitä erottautumaan muista:

• Vähentämällä monimutkaisuutta

• Lisäämällä hallintamahdollisuuksia

• Tekemällä enemmän vähemmällä

• Kasvattamalla päätöstesi arvoa

 

 

Muutoksen mahdollistaminen

Sitoutumalla innovaatioihin sitoudumme myös potilaisiin

Terveydenhuollon näkymien jatkuvasti muuttuessa myös oma lähestymistapamme muuttuu. Roche on ollut terveydenhuollon innovaatioiden edelläkävijä yli 120 vuotta. Teemme yhteistyötä innovatiivisten yritysten kanssa data-, analytiikka- ja ohjelmistoaloilla yksinkertaistaaksemme ja virtaviivaistaaksemme kliinisiä työprosesseja ja laboratoriotyönkulkuprosesseja sekä parantaaksemme potilaiden hoitoa. Olemme käynnistäneet jo yli 100 digitaaliseen teknologiaan ja dataan liittyvää aloitetta.

roche

Doing now what patients need next

Roche asettaa potilaiden tarpeet etusijalle ja yhdistää terveydenhuollon ja teknologian paremman hoidon mahdollistamiseksi.

Paikkaamalla kliinisessä hoidossa olevia aukkoja ja tukemalla tietoon perustuvaa potilasmatkaa Roche määrittelee uudelleen diagnostiikan ja hoidon välisen yhteyden, mikä puolestaan mahdollistaa yksilöllisemmän lähestymistavan terveydenhuollossa.

Saatat olla kiinnostunut