Digitaaliset ekosysteemit: terveydenhuollon tulevaisuus


Digitaalinen ekosysteemi tarkoittaa erilaisten dataresurssien, sovellusten, laitteiden ja tekniikoiden yhdistämistä, jolloin ne toimivat saumattomasti yhdessä. Tavoitteena on toimittaa oikea tieto turvallisesti oikeaan aikaan oikealle henkilölle.

Elämme maailmassa, jossa lähes kaikki tieto on tallennettu tietokoneelle tai pilveen. Dataa on kaikkialla, ja sitä yhdistetään ja hyödynnetään uusilla ja monipuolisilla tavoilla. Se muokkaa tapaa, jolla näemme, koemme ja hahmotamme maailmaa.

Nopea muutos korostaa potilaskeskeisen hoidon potentiaalia – digitaalinen teknologia voi muokata ja parantaa terveydenhuoltojärjestelmiämme.

Datassa piilee valtava potentiaali, ja sen voi valjastaa toimimaan ihmisten hyväksi. Datan avulla sairauden etenemistä voidaan viivyttää tai eteneminen voidaan jopa estää. Data auttaa meitä ylläpitämään hyvinvointiamme.

Data ei kuitenkaan voi tehdä työtä yksin. Jotta saatavilla olevasta tiedosta olisi hyötyä, se on lajiteltava, luokiteltava ja yhdistettävä uudelleen, jotta terveydenhuollon ammattilaiset saisivat uusia näkökulmia ja näkemyksiä kliiniseen päätöksentekoon. Tässä kohtaa kuvaan astuvat digitaaliset algoritmit.

Digitaaliset algoritmit yhdistävät ja analysoivat erilaisia tietoja olemassa olevista laboratorio- ja lääkärityönkuluista. Digitaaliset algoritmit voivat auttaa kliinisten työnkulkujen ohjaamisessa, päätöksenteossa ja laboratorioiden tehokkuuden parantamisessa vertaamalla suuria määriä tietoaineistoja, usein jopa eri maantieteellisten alueiden ja eri kohorttien välillä.

Tästä tulee mahdollista, kun luomme eri hoitovaiheisiin turvallisia, digitaalisia ekosysteemejä, jotka yhdistävät sekä potilaat että klinikoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa työskentelevät hoitoalan ammattilaiset.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Rochen kanssa? Jos sinulla on uraauurtava sovellus tai algoritmi, ja haluat tehdä kanssamme mielenkiintoista yhteistyötä, ota meihin yhteyttä.

Mikä on digitaalinen ekosysteemi?

Digitaalinen ekosysteemi yhdistää erilaiset dataresurssit, sovellukset, laitteet ja tekniikat, jolloin ne toimivat saumattomasti yhdessä. Digitaalinen ekosysteemi tarjoaa yhteiskunnalle uusia tapoja organisoida ja tarjota terveydenhuoltoa, ja mikä tärkeintä, uusia tapoja parantaa hoitotuloksia ja yleistä väestön terveyttä. Tavoitteena on viime kädessä toimittaa oikea tieto turvallisesti oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Se parantaa kustannustehokkuutta ja kliinistä päätöksentekoa.

Arvoon perustuva terveydenhuolto eli Valuebased Healthcare (VBHC) tarkoittaa tehokkaasti terveyttä tuottavaa järjestelmää. Terveydenhuollossa arvo on potilaille (tai sairastumisvaarassa oleville) tuotettu terveys suhteutettuna käytettyihin voimavaroihin.1

Terveydenhuollon kustannusten noustessa perinteiset, volyymiin perustuvat järjestelmät on korvattava potilas- ja tuloskeskeisellä, arvoon perustuvalla terveydenhuollolla. Sen käyttöönotto johtaa maailmanlaajuisesti kestävämpään ja terveempään väestöön, kunhan työ tehdään yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.

Ikääntyvä väestö lisää merkittävästi terveydenhuoltomenoja ympäri maailmaa, mutta menojen kasvu ei aina korreloi toivottujen hyötyjen ja potilastulosten kanssa.2

Siirtyminen kannustavaan ja kestävään palkitsemisjärjestelmään auttaa saavutettavuus- ja standardointihaasteiden ratkaisemisessa, kustannusten optimoinnissa ja parempien potilashyötyjen saavuttamisessa.

Muutoksen onnistuminen riippuu potilaan tarpeiden ymmärtämisestä ja yhteisestä päätöksenteosta. 

 (EN)

Rochen ja OrlaDTx:n järjestämä kolmiosainen Vaikuttavuusperusteinen hankinta -webinaarisarja

Lataa ilmainen e-book:

Value-based healthcare: Patient-centric outcomes at the foundation of care

E-kirjassa pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä hyötyä on arvoon perustuvasta terveydenhuollosta?

• Minkälainen on sen talousmalli?

• Mitä Value-based healthcaren käyttöönottoon tarvitaan?

• Miten arvoon perustuvaan terveydenhuoltoon voi valmistautua?

Arvoon perustuvassa terveydenhuollossa "arvo" tarkoittaa keskittymistä potilaan terveystulosten parantamiseen koko potilaan matkan ajan. Value-based healthcare eli VBHC edustaa perustavanlaatuista muutosta terveydenhuollossa. VBHC-mallit eivät ainoastaan ​​hyödytä potilaita, vaan auttavat myös optimoimaan terveydenhuollon kustannuksia.

Terveydenhuollon digitaalinen ekosysteemi on yhdistelmä resursseja, kuten sovelluksia ja teknologioita, jotka yhdistelevät erityyppisiä tietoja (esim. hallinnollisia tai testituloksia), joita on kerätty klinikoiden, laboratorioiden tai minkä tahansa lääketieteellisen testilaboratorion tai sairaalan tietojärjestelmien (LIS/HIS) kautta.

Hyödyllisiä tietoja (datapisteiden yhdistelmästä) voidaan näyttää tietokoneen hallintapaneelinäkymässä tai sovelluksessa, jossa lääkäri voi tarkastella yksittäiseen potilaaseen liittyviä lääketieteellisiä näkemyksiä.

Nämä tarkennetut tiedot voidaan myös integroida suoraan yksittäisen potilaan sähköiseen sairauskertomukseen (EMR). (Hallintoon liittyviä tietoja voidaan myös yhdistää, jotta sairaaloiden tai laboratorioiden johtajat saavat käsityksen terveydenhuollon palveluiden tehokkuuden ja laadun paranemisesta.)

Kaikista relevanteista tietopisteistä hankittujen ja sairauskertomuksessa (tai muussa asiaankuuluvassa hallintapaneelissa) esitettyjen elintärkeiden potilastietojen (tai hallinnollisten tietojen) integroinnin ansiosta lääkärit voivat tehokkaasti ja luotettavasti tehdä tietoon perustuvia arvioita ja tarvittaessa tehdä muutoksia hoito-ohjelmiin ja -suunnitelmiin

Tämän ansiosta kaikille potilaille voidaan tarjota entistä yksilöllisempää hoitoa.

Terveystiedon laatuun ja määrään vaikuttavat terveydenhuollon toimipisteistä ja laboratorioista saatavien tietojen lisäksi kliinisiä digitaalisia laitteita käyttävät kliinikot – ja yhä useammin itse potilaat. Kotona tehtävät testit, omaseurantatyökalut, -laitteet ja -teknologia tuottavat reaaliaikaisia tuloksia.

Innovatiivisia sovelluksia kehittävät yritykset ymmärtävät sekä potilaiden tarpeet että terveystiedon analytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet. Potilaat voivat osallistua yhä enemmän omaseurantaan käyttämällä puettavia teknologioita ja älykkäitä jakelulaitteita tai antureita, jotka tallentavat testien tulokset mobiilisovellukseen tai pilvipohjaiseen teknologiaan.

Kliiniset digitaaliset laitteet tekevät tuloaan terveydenhuollon teknologiamarkkinoille. Ne tarjoavat laboratorio- ja sairaala-alan ammattilaisille uusia ideoita ja kanavia hoidon tehostamiseen,  keventävät terveydenhuoltopalvelujen hallinnollista taakkaa ja mikä tärkeintä – tuovat uusia näkemyksiä kliiniseen päätöksentekoon.

Lisäarvoa potilaille, terveydenhuolto-organisaatioille ja innovatiivisille startup-yrityksille

Useiden terveystietojen (potilas- ja hallintotietojen) yhdistäminen ja tietojen tuominen digitaaliseen terveydenhuollon ekosysteemiin tarjoaa uusien teknologioiden ansiosta luotettavan ja ajantasaisen tiedon lähteen.

On helppoa havaita arvo, joka liittyy useiden terveystietojen (potilas- ja hallintotietojen) yhdistämiseen ja niiden tuomiseen turvallisesti yhdistettyyn digitaaliseen terveydenhuollon ekosysteemiin, joka tarjoaa uusien teknologioiden avulla luotettavan ajantasaisen tiedon lähteen.

  • Kliiniset näkemykset potilaan yksilölliseen hoitoon: lääkärit voivat tarkastella useita datapisteitä kootusti, yhdestä lähteestä. Se auttaa päätöksenteossa ja potilaiden henkilökohtaisen hoitosuunnitelman laatimisessa.

  • Liitettävyys, joka yhdistää tehtävät ja keventää hallinnollista taakkaa: Kliiniset ja laboratoriotyönkulut ja -prosessit on standardoitu hoidon edellyttämän laadun ja tehokkuuden takaamiseksi.

  • Helppoja, joustavia tapoja osallistua hoitoon: potilailla on mahdollisuus osallistua oman sairautensa hoitoon ja joskus jopa ennaltaehkäisyyn käyttämällä sovelluksia ja teknologioita, jotka jakavat informaatiota tietoturvallisesti lääkärille.

  • Turvalliset kanavat mahdollistavat jatkuvan innovoinnin terveydenhuollossa: digitaaliset ekosysteemit voivat helpottaa lääketieteen ammattilaisten ja innovatiivisten startup-yritysten yhteistyötä.

Ajan myötä digitaalinen terveydenhuollon ekosysteemi rakentaa oppimisen ja tiedon arkiston, joka voi auttaa tehostamaan yksilöllistä terveydenhuoltoa, sairauksien hoitoa ja ehkäiseviä toimenpiteitä.


Lähteet:

  1. Tikkanen R & Abrams MK. The Commonwealth Fund. U.S. Health Care from a Global Perspective, 2019: Higher Spending, Worse Outcomes? January 2020. Available 

Löydä lisää

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot