Hyödynnä datan voimaa

Diagnostisista testauksista on tullut välttämättömiä sairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa, ennusteiden tekemisessä ja hoitovasteen ennustamisessa.Terveystietojen hallinta terveydenhuollon ympäristöissä on myös välttämätöntä luotettavampien ja tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.2

Data-analytiikan, koneoppimisen ja integroitujen alustojen kaltaisten työkalujen avulla digitaaliset terveysratkaisut voivat auttaa hyödyntämään datan voimaa sekä laboratorioissa että niiden ulkopuolella.3

Terveydenhuollon digitalisaatiotyö kannattaa aloittaa kysymällä: "Miten teknologiaa voidaan käyttää potilaiden hoidon ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun parantamisessa?" Kysymys on tärkeä, koska laboratoriot ja sairaalat käyttävät teknologiaa datan ja instrumenttien yhdistämisessä ja hallinnassa – laboratorioissa, vierianalytiikassa ja potilaan omamittauksessa. 

Pelkkä uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan riitä tarjoamaan saumatonta digitaalista kokemusta. Sujuva käyttäjäkokemus terveydenhuollossa edellyttää myös tietojen turvallista käyttöä, alati muuttuvien säädösten mukaisesti. Digitaalisia ratkaisuja sovellettaessa on hyödyllistä ymmärtää potilashoidon kaikki työnkulut syvällisesti koko terveydenhuoltopolun matkalla.

Rochella on 125 vuoden kokemus in vitro -diagnostiikan, lääkkeiden ja terveydenhuollon alalla. Lääketieteellinen asiantuntijaverkostomme kattaa koko maailman. Olemme käyttäneet teknistä ja digitaalista asiantuntemustamme laboratorioautomaatioiden ja -ohjelmistojen tehostamisessa viimeisen 30 vuoden ajan. Nyt katsomme tulevaisuuteen: digitaalisten ratkaisujen ja analytiikkatyökalujen avulla päätöksentekoa ja hoidon koordinointia voidaan optimoida siten, että potilas hyötyy hoitopolun kaikissa vaiheissa. Esimerkkejä näistä digitaalisista ratkaisuista ovat muun muassa diagnostiset algoritmit ja kliinisen päätöksenteon tuki, jotka vaativat vankkoja teknisiä infrastruktuureja ja alustoja.

Maailmassa on vasta alettu ymmärtää diagnostiikan merkitys sekä digitaalisten ratkaisujen valtava potentiaali. Roche pyrkii – yhteistyössä muiden alan johtavien toimijoiden kanssa – käyttämään asiantuntemustaan ja auttamaan terveydenhuoltojärjestelmiä muuttumaan ja hyödyntämään edistyneen datan, digitaalisen infrastruktuurin ja kliinisen tietotaidon täyden potentiaalin. Näiden edistysaskeleiden ansiosta pystymme parantamaan myös potilaiden elämää.

Data – ja sen muuntaminen merkitykselliseksi tiedoksi – auttaa terveydenhuollon ammattilaisia saavuttamaan parempia hoitotuloksia. Data tehostaa myös laboratorioiden ja sairaaloiden toimintaa.

Tiivistetty tieto ja yhteensopimattomat järjestelmät, riittämätön rahoitus, huoli tietoturvasta ja analyyttisten taitojen puute ovat edelleen keskeinen este terveydenhuollon digitaaliselle etenemiselle.4

Laboratoriot pyrkivät jatkuvasti optimoimaan diagnostista testausta, alentamaan toimintakustannuksia ja parantamaan terveydenhuollon tuloksia. Digitaalisten ratkaisujen ja analyyttisten työkalujen avulla hankittu tieto on avuksi päätöksenteossa laboratorion siirtyessä optimoimaan toimintaansa, testitulosten toimittamista ja suorituskykyä kohdennetusti ja tehokkaasti.

Käynnissä oleva digitaalinen muutos mahdollistaa laboratorioiden, klinikoiden ja kotihoitoympäristöjen yhdistämisen ja potilashoidon tulosten parantamisen.

Lääketieteellisen tietämyksen kasvaessa digitaaliset ratkaisut, kuten kansalliset suositukset sisältävät kliiniset algoritmit, helpottavat suurten tietomäärien yhdistämistä ja analysointia uusilla tavoilla. Tulokset auttavat lääkäreitä ymmärtämään sairauksien biologiaa ja ilmenemistä yksittäisten potilaiden kohdalla. Tavoitteena on tehdä luotettavia hoitopäätöksiä, jotka yhdistävät aiemmin saavutetut tulokset pitkän aikavälin (pitkittäissuuntaisen) taudinhallintaan.

Rochen asiantuntemus auttaa laboratorioita ja sairaaloita yhteyksien luomisessa: tavoitteena on, että oikea laboratoriodata saadaan oikeaan aikaan ja oikealla sovelluksella käytettäväksi potilaiden hyödyksi. Tulevaisuudessa kykymme tallentaa ja ymmärtää useista lähteistä tulevia, ennennäkemättömän suuria tietomääriä auttaa ymmärtämään potilaita syvällisemmin. Henkilökohtainen terveydenhuolto on jo nyt ulottuvillamme.

Roche on sitoutunut tarjoamaan digitaalisia resursseja ja potilaskeskeisiä hoitoratkaisuja kehittyville, korkean sairaustaakan alueille. Roche tekee tiivistä yhteistyötä maailmanlaajuisesti paikallisten kumppaneiden ja hallitusten kanssa varmistaakseen, että potilaat saavat oikea-aikaisia diagnostisia tuloksia sekä pysyvät ja sitoutuvat hoitoon. Tämä onnistuu koulutuksen ja mobiilimuistutusten avulla. Mahdollistamme yksilöllisen terveydenhuollon ja autamme vähentämään terveydenhuoltojärjestelmien sosioekonomista taakkaa. Kliiniseen työnkulkuun liittyvien ongelmien käsittely helpottuu, kun kliinikoilla ja muilla sidosryhmillä on pääsy digitaaliselle alustalle.

Oikean diagnostiikan saaminen oikealle potilaalle oikeaan aikaan on välttämätöntä. Roche tekee yhteistyötä laboratorioiden ja sairaaloiden – sekä startup- ja muiden yritysten – kanssa, jotka ovat sitoutuneet parantamaan sekä potilaiden että terveydenhuoltojärjestelmien tuloksia.

  • Mikä on big datan merkitys terveydenhoidossa, ja kuinka se muuttaa alaa?

  • Millä teknologioilla on suurin vaikutus hoitotuloksiin ja hoidon saatavuuteen?

  • Minkälaisia haasteita terveydenhoitoalan kehittämisessä on?

  • Miten terveydenhoitoalan ammattilaiset voivat hyödyntää dataa ja teknologiaa ja parantaa samalla hoitotuloksia?

  • Mitä yksilöllinen terveydenhoito eli personalized healthcare (PHC) tarkoittaa, ja miten se muuttaa terveydenhoitoalaa?

  • Minkälaisten strategioiden avulla terveydenhoitoalan päättäjät voivat edistää yksilöllistä terveydenhoitoa ja parantaa hoitotuloksia?


Viitteet

  1. Bulletin of the World Health Organization. A guide to aid the selection of diagnostic tests. June 26, 2017. Available from: https://www.who.int/bulletin/volumes/95/9/16-187468.pdf [Internet: Accessed June 21, 2021]

  2. Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Available at 

  3. Source: nxtstatista Data Disruption Index from April 2021

  4. Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Available at 

Löydä lisää

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot