Yli 125-vuotisen historiamme ajan yrityksemme on pyrkinyt tuottamaan parempaa elämänlaatua kestävällä tavalla niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. Perheyrityksemme perustajien tulevaisuuteen katsova visio vastuullisuudesta on tänä päivänä entistä ajankohtaisempi. Tämä tavoite on ohjannut myös yli 40-vuotista taivaltamme suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Vastuullisuuden kehittäminen on monimuotoinen haaste, johon haluamme vastata ottamalla huomioon niin sosiaalisen, ympäristöllisen kuin taloudellisen kestävyyden.

Visiomme on tuoda enemmän hyötyä potilaille ja yhteiskunnalle vähemmillä kustannuksilla. Kehitämme jatkuvasti uusia tieteellisiä ratkaisuja, jotta sairauksien yhteiskunnallinen taakka ei kasvaisi.

Ensisijainen panoksemme suomalaiseen yhteiskuntaan on terveydenhuollon uusien diagnostisten ja lääkinnällisten ratkaisujen kehittäminen. Näillä innovaatioilla parannetaan merkittävällä tavalla suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja pelastetaan jopa ihmishenkiä. Lisäksi haluamme olla mukana kehittämässä kokonaisvaltaisia potilaspolkuja, joilla voidaan vauhdittaa yksilöllisten ja potilaskeskeisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Työskentelemme laaja-alaisesti suomalaisten kumppaneiden kanssa, jotta innovaatiomme voidaan tuoda niitä tarvitsevien potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ulottuville. Luomalla monipuolisia kumppanuuksia sekä yksityisen, julkisen ja järjestösektorin yhteistyötä, rakennamme kestävästi toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää.

Toimintatapamme perustuu tavoitteeseen vähentää ilmasto- ja ympäristövaikutustamme merkittävällä tavalla. Roche on valittu jo yli vuosikymmenen ajan vuosittain maailman vastuullisimpien terveysalan yritysten joukkoon Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksillä. Lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen tukeminen on osa yritysstrategiaamme. Haluamme edistää terveyttä maailmanlaajuisesti ja tuoda tuotteemme potilaille kuormittamalla ympäristöä niin vähän kuin mahdollista.

2000-luvun alusta lähtien olemme mitanneet Rochen ympäristövaikutusta energian- ja raaka-aineiden kulutuksesta päästöjen ja jätteiden tuottamiseen. Lisäksi olemme asettaneet itsellemme globaalisti kunnianhimoisen tavoitteen: Aiomme leikata päästömme nollaan vuoteen 2050 mennessä. Pyrimme pienentämään kaiken toimintamme ympäristöllisen taakan minimiin. Olemme sitoutuneita ympäristön kantokyvyn puitteissa, jotta voimme jättää kestävän elinympäristön tuleville sukupolville.

Samalla kun vastaamme potilaiden tarpeisiin, luomme myös työpaikkoja sekä tuotamme arvoa sijoittajille. Jotta tuottomme on kestävällä pohjalla ja palvelee sitoutumistamme tieteen edistämiseen, Roche on jo vuosia investoinut noin 20% tuotosta tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Myös paikallisuus on vastuullisuutta. Olemme toimineet Suomessa jo yli 40 vuotta ja työllistämme paikallisesti noin 150 henkilöä. Meille on tärkeää, että annamme oman panoksemme suomalaiseen kansantalouteen työllistämällä suomalaisia asiantuntijoita ja tarjoamalla tasa-arvoisen, erilaisiin elämäntilanteisiin sopivan ja kehittymismahdollisuuksia tarjoavan työpaikan. Työntekijämme ovat yrityksemme suurin investointi ja haluamme pitää heistä hyvää huolta.

Sijoitamme suomalaiseen terveydenhuoltoon ja suomalaisiin potilaisiin toteuttamalla paikallisesti kliinisiä lääketutkimuksia. Jo vuosia olemme olleet yksi eniten lääketutkimuksia tekevistä kansainvälisistä lääkeyhtiöistä Suomessa. Lääketutkimusten kautta potilaiden on mahdollista päästä uusimpien hoitojen piiriin. Samalla ne tuovat lisää tutkimusosaamista ja kansainvälisiä investointeja Suomeen.

Olemme sitoutuneita tarjoamaan sidosryhmillemme kokonaisvaltaista ja läpinäkyvää raportointia yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristöön vaikuttavasta toiminnastamme.

Yritysrakenteemme palvelee vastuullista toimintatapaa ja vaatimukset vastuullisuudesta ovat sisäänrakennettuja yritysstrategiaamme.

© 2022 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.