Johtaminen ja laatu

Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

Suomessa Roche Diagnostics myy ja markkinoi terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tuotteita ja palveluita, joilla tuotetaan informaatiota kliinisen päätöksenteon ja tutkimustyön tueksi.

Toimitusjohtaja johtaa yhtiötä johtoryhmän tuella. Päätavoitteemme on luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme sekä varmistaa asiakkaan odotukset ja toimittaa turvallisia, tehokkaita ja korkealaatuisia tuotteita sekä palveluja, jotka täyttävät viranomaisvaatimukset.  

Johto on sitoutunut varmistamaan, että riittävät resurssit, menetelmät ja suunnitelmat sekä toiminnan mittarit ovat käytössä, jotta seuraavat laatutavoitteet saavutetaan:

  • Laatuohje on ymmärretty, tuotu käytäntöön ja ylläpidetty organisaation kaikilla tasoilla

  • Asiakkaan odotukset on ymmärretty ja täytetty

  • Viranomaisvaatimukset täytetään

  • Laatua lisätään turvallisin, tehokkain ja vaikuttavin prosessein

  • Laatua seuraamalla ja jatkuvan parantamisen kautta kehitetään laatujärjestelmää

Toimintaamme ohjaa tarve luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme toteuttaen paikallista strategiaa Roche-konsernin määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseksi: 

  • Ymmärrämme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset ja odotukset. Markkinajohtajuutemme, laaja tuotevalikoimamme sekä kokemuksemme diagnostiikan alueelta sitouttavat meitä ajattelemaan aina askeleen pidemmälle.

  • Luomme motivoituneen ja taloudellisiin tavoitteisiin sitoutuneen työyhteisön ja alan parhaan työpaikan

  • Noudatamme voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä kilpailulainsäädäntöä sekä toimimme yhteiskuntavastuullisesti, eettisesti, ekologisesti sekä Rochen arvojen, toimintamallin ja yleisohjeiden mukaisesti

Roche Diagnostics Oy:llä on ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä, joka on Det Norske Veritas:n (DNV-GL) sertifioima vuodesta 2006 lähtien.

Laatujärjestelmässä kuvataan koko yhtiön toimintaprosessi ja kaikki toiminnot. Laatupäällikkö vastaa laatujärjestelmästä yhteistyössä liiketoimintaprosessien vetäjien ja omistajien kanssa. Kaikki toiminnot auditoidaan säännöllisesti ja johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa katselmoi laatujärjestelmän vaikuttavuuden ja tehokkuuden säännöllisesti.

Roche Diagnostics Oy:llä on myös valmistajan ISO 13485:2016 mukainen laatujärjestelmä lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmille.

Jatkuva parantaminen tarkoittaa Roche Diagnostics Oy:n prosessien ja laatujärjestelmän vaikuttavuuden jatkuvaa parantamista. Toiminnan kehittämisen välineitä ovat laatu- ja SHE-politiikka sekä tavoitteet, kehitysehdotukset ja -raportit, sisäisten ja ulkoisten auditointien tulokset ja analyysiin perustuvat korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä johdon katselmukset.

Turvallisuus, työterveys ja ympäristönsuojelu (SHE)

Roche Diagnostics Oy noudattaa ja toteuttaa Suomen lakia ja viranomaismääräyksiä, sekä Rochen Safety, Security, Health and Environment Protection (SHE) toimintatapoja, tavoitteita ja yleisiä periaatteita. 

SHE-toiminnot ovat olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa. Niitä käsitellään yhtä vastuullisesti ja suunnitelmallisesti kuin laatua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta.

Turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi pyrimme ensisijaisesti ennaltaehkäisyyn kaikessa toiminnassamme ja päätöksissämme. Roche osallistuu myös paikallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joiden tavoitteena on ymmärtää paremmin liiketoimintamme vaikutuksia. 

Roche on ollut talous-, ympäristö- ja sosiaalisten arvojen suojelussa yksi parhaista terveydenhuollon toimijoista Dow Jones Sustainability -indeksillä mitattuna vuodesta 2009 lähtien. Roche-konserni on sitoutunut noudattamaan pyrkimyksiä täyttää Kioton sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Käytännössä Roche-konserni pyrkii minimoimaan ilman saastumista kaikissa toiminnoissaan: rakennusten lämmitys ja ilmastointi, tuotanto ja kuljetukset.

Löydä lisää

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)Carbon Disclosure Project (CDP)Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)Roche.com Suppliers

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot