Roche on maailmanlaajuinen yritys, joka on ollut edelläkävijä terveydenhuollossa vuodesta 1896 lähtien. Keskitymme lääketieteellisiin ja diagnostisiin innovaatioihin ja niiden hyödyntämiseen yksilöllisessä terveydenhuollossa. Diagnostiikka- ja lääketeollisuutta edustaa Suomessa kaksi yritystä: Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy.

Roche Diagnostics on toiminut Suomessa vuodesta 1982 alkaen, ensin omana osastonaan Roche Oy:ssä ja vuodesta 2005 omana osakeyhtiönään: Roche Diagnostics Oy.

Toimipaikkamme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa sekä Turussa ja asiantuntijatoimintomme kattavat kaikki Suomen hyvinvointialueet. Roche Diagnostics Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli n. 60 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 85. Roche Diagnostics Oy:llä on Suomessa vahva paikallinen osaaminen ja resursointi.

Suomessa laitteitamme on käytössä kaikissa isoissa sairaalalaboratorioissa ja käytännössä lähes kaikissa kliinisiä testejä tekevissä julkisen ja yksityisen puolen yksiköissä. Laitteillamme tehdään Suomessa vuosittain noin 55 miljoonaa potilastestiä.

Roche Diagnosticsin kehittämät testit antavat lääkäreille mahdollisuuden tehdä nopeasti ja luotettavasti tietoon perustuvia hoitopäätöksiä ja antaa potilaalle vastauksia heidän terveydentilaansa koskeviin kysymyksiin.

Roche Oy on toiminut globaalin Roche-konsernin tytäryhtiönä Suomessa vuodesta 1982. Yhtiö toimii Espoosta käsin ja kattaa asiantuntijatoiminnoillaan kaikki Suomen hyvinvointialueet. Roche Oy:n palveluksessa on noin 70 työntekijää ja yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli noin 98 miljoonaa euroa.

Suomessa liiketoimintamme keskittyy erityisesti sairaalalääkkeisiin. Olemme erikoistuneet innovatiivisiin syöpähoitoihin ja meillä on laaja tuoteportfolio myös neurologisten sairauksien, keuhkosairauksien, hemofilian, immunologisten sairauksien ja infektiotautien hoitamiseen.

Roche Oy:llä on Suomessa kattava paikallinen osaaminen ja resursointi. Viime vuosikymmenen aikana erityisesti Rochen lääketieteellinen toiminta on kasvanut merkittävästi Suomessa ja olemme nykyään yksi maan johtavista kliinisen lääketutkimuksen toteuttajista. Samoin kuin maailmalla, myös Suomessa Rochen toimintaa ohjaa vahva sitoutuminen tieteelliseen tutkimukseen.

Keskeinen tavoitteemme on edistää yksilöityä terveydenhuoltoa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Suomessa. Teemme laaja-alaista yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, sairaaloiden, yliopistojen, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja potilasjärjestöjen kanssa ympäri maata varmistaaksemme, että potilailla on mahdollisuus saada heille sopivinta lääkehoitoa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa.

Otamme potilaan näkökulman huomioon työmme ja tuotekehityksemme jokaisessa vaiheessa. Haluamme auttaa sekä potilaita että heidän läheisiään ymmärtämään sairautta ja sen oireita paremmin.

Roche on yksilöidyn terveydenhoidon edelläkävijä ja johtava yritys in vitro -diagnostiikassa. IVD- eli in vitro -diagnostiikalla tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään koeputkessa tai esimerkiksi soluviljelmässä. Laboratoriotestauksen avulla sairaudet on mahdollista todeta varhaisessa vaiheessa ja potilaalle voidaan tarjota optimaalista, yksilöllistä hoitoa. Oikeanlainen hoito sairauden varhaisessa vaiheessa paitsi parantaa potilaiden elämänlaatua, myös säästää yhteiskunnan varoja.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri potilasjärjestöjen kanssa, jotta pystymme palvelemaan potilaita mahdollisimman hyvin ja kehittämään tuotteitamme tehokkaasti ja monipuolisesti. Potilasjärjestöyhteistyön avulla lisäämme myös eri sairauksien tunnettuutta. Yhteistyössä noudatammeja

© 2022 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.