Sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan vaikutukset sairaalapäiviin Essoten pilotissa

Sydämen vajaatoiminta (HF) on krooninen, paheneva sairaus, joka lisää terveydenhuoltopalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Etelä-Savon hyvinvointialueen (Essote) HF-etäseuranta pilotissa vertailtiin nykyistä sydämen vajaatoiminnan hoitokäytäntöä ja Rochen uutta etäseurantaratkaisua. Pilotti osoitti, että etäseuranta on vaikuttavaa ja että sydämen vajaatoimintapotilaat hyötyvät intensiivisestä etäseurannasta. Tämä pilotti on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sen tulokset on julkaistu JMIR mHealth and uHealth -lehdessä helmikuussa 20241. Tässä blogissa tarkastellaan etäseurannan vaikutuksia HF-potilaiden sairaalapäiviin pilotin aikana terveystaloustieteen näkökulmasta.

Sairaalahoidon tarpeen merkittävä väheneminen

Essoten pilotissa oli mukana 43 sydämen vajaatoimintapotilasta. Heidän kuuden kuukauden etäseurantansa tulokset ovat hyvin rohkaisevia. Etäseurantajakson aikana sydämen vajaatoimintaan liittyvät uudet sairaalajaksot vähenivät peräti 70 %. Nykyisessä hoitokäytännössä uudelleen sairaalaan joutui 20 potilasta, kun taas etäseurannassa vain 6 potilasta. Lisäksi, etäseuranta näytti vähentävän myös muita sairaalajaksoja 39 % (kaikki syyt, sisältäen HF), mikä korostaa intensiivisen seurannan laaja-alaista hyötyä potilaille.

Lyhyemmät sairaalajaksot

Lisäksi pilotin tulokset osoittavat, että kun etäseurantapotilaat joutuivat sairaalaan, heidän sydämen vajaatoimintaan liittyvät sairaalajaksot olivat lyhyempiä. Nykyisessä hoitokäytännössä nämä sairaalajaksot olivat keskimäärin 2,3 päivää, kun taas etäseurannassa vain 1,2 päivää per potilas.

Pilotin tulosten yhteenvetona voidaankin sanoa, että kuuden kuukauden etäseurannan aikana HF-potilailla oli huomattavasti vähemmän uusia sairaalajaksoja, ja kun niitä oli, he olivat sairaalassa lyhyemmän aikaa.

Huomattavat säästöt vältetyistä sairaalapäivistä

Taloudellisesta näkökulmasta etäseurannalla vältetyt sairaalapäivät tuottavat huomattavat säästöt hyvinvointialueille. Etäseurannan aikana potilaiden vähentyneet sydämen vajaatoimintaan liittyvät sairaalapäivät alensivat sairaalajaksojen kuluja 49 %, mikä tarkoittaa 1 075 euron säästöä potilasta kohden puolen vuoden aikana. Nykyisessä hoitokäytännössä sairaalapäivät maksoivat keskimäärin 2 189 euroa ja etäseurannassa 1 114 euroa per HF-potilas puolen vuoden aikana (Kuvio 1).

¹ Kokkonen J, Mustonen P, Heikkilä E, Leskelä R, Pennanen P, Krühn K, Jalkanen A, Laakso J, Kempers J, Väisänen S, Torkki P. Effectiveness of Telemonitoring in Reducing Hospitalization and Associated Costs for Patients With Heart Failure in Finland: Nonrandomized Pre-Post Telemonitoring Study. JMIR Mhealth Uhealth 2024;12:e51841

Mitä tulokset merkitsevät terveydenhuollon päätöksentekijöille?

Terveydenhuollon päätavoitteena on parantaa potilaiden terveyttä ja käyttää julkista rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti. Tyypillisesti hyvinvointialueilla on useita satoja HF-potilaita, jotka voisivat hyötyä intensiivisestä etäseurannasta. Pilotin tulokset osoittavat, että sairaalapäivien väheneminen voi tuoda merkittäviä säästöjä hyvinvointialuetasolla. Lisäksi Rochen etäseurantaratkaisu parantaa HF potilaiden terveydentilaa ja vapauttaa kardiologiaosaston kapasiteettia toisille hoitoa tarvitseville potilaille. Etäseurantapilotin myönteiset tulokset haastavatkin meitä arvioimaan uudelleen sydämen vajaatoiminnan hoitokäytäntöjä. Tämän valossa haluaisimme keskustella kanssasi siitä, miten tämä etäseurantaratkaisu voitaisiin ottaa käyttöön teidän hyvinvointialueellanne.

Jari Kempers
Terveystaloustieteilijä, PhD
European Health Economics Oy

Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan. Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30. Ilmoittaudu täällä.

Haluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02200

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot