Sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta hyötyä myös vajaatoimintahoitajan työhön

Sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta hyötyä myös vajaatoimintahoitajan työhön

Erilaiset etäseurantajärjestelmät  vaikuttavat sairaanhoitajien työhön monin tavoin. Järjestelmät mahdollistavat potilaiden terveyden seurannan etänä ja varhaisen havaitsemisen erilaisissa terveysongelmissa, minkä on todettu vähentävän sairaalahoitoa vaativia  tilanteita ja parantavan potilaiden hoitotuloksia. Sairaanhoitajat ovat tärkeässä roolissa etäseurantajärjestelmien käytössä, sillä heidän tehtävänään on seurata potilaiden tilannetta ja tarvittaessa reagoida nopeasti. Tämä edellyttää uudenlaisten taitojen oppimista ja digitaalisten välineiden käyttöä kuitenkin niin, että hoitajan aika keskittyy potilaan, ei tietokoneen hoitamiseen.

Etäseurantajärjestelmien myötä sairaanhoitajien työ voi myös muuttua monipuolisemmaksi ja  itsenäisemmäksi. Järjestelmät mahdollistavat potilaiden seurannan ajasta ja paikasta riippumatta, mikä vapauttaa aikaa ja resursseja perinteisiltä tarkastuskäynneiltä ja mahdollistaa hoitajille entistä enemmän itsenäistä työskentelyä.

Rochen tarjoama etäseurantajärjestelmä mahdollistaa useiden kroonisten sairauksien ja tilojen etäseurannan. Kyse ei ole pelkästä etäseuranta-alustasta, vaan kokonaisuutta on hiottu käyttäjäystävällisemmäksi haastattelemalla palvelun käyttäjiä (potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia)  ja tekemällä arvoa tuottavia sekä työkuormaa ja käytettävyyttä helpottavia ratkaisuja.

Ohjelmistona, eli etäseuranta-alustana, käytettävä MDR-sertifioitu (luokan IIa lääkinnällinen laite) Medixine Suite on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Suomalaisena ja suomeksi palvelevana yrityksenä, Medixine on pystynyt ratkaisemaan teknologiassa vääjäämättä esiintyvät ongelmat jopa saman työpäivän aikana. Etäseuranta-alusta on olennainen osa etäseurantaa, vaikka alusta ei itsessään hoida yhtään potilasta. Sen avulla tuodaan oleellinen ja keskeinen tieto terveydenhuollon ammattilaiselle nopeasti ja selkeästi luettavaksi.

Me Rochella näemme etäseurannan suurempana kokonaisuutena, kuin pelkkänä etäseuranta-alustana - tämän meille ovat opettaneet useat koekäytöt. Etäseurannan keskiössä ei ole ohjelmisto, vaan etäseurannan tulee mahdollistaa potilaiden oikea-aikainen hoito ja hoitajien kyky tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Olemme keskittyneet luomaan etäseuranta-alustan ympärille luotettavan ja varmatoimisen kokonaisuuden, jonka keskiössä ovat hoitajat ja potilaat.

Rochen etäseurantapalvelua käyttäneet hoitajat ovat kokeneet* järjestelmän kokonaisuudessaan hyvin helppokäyttöiseksi. Päivittäinen etäseurantaan liittyvä työ sisältää hoitajien näkökulmasta potilaiden mittalaitteista siirtyvien mittaustulosten seurantaa ja poikkeaviin tuloksiin puuttumista. Ei tule myöskään väheksyä työmäärää, joka kuluu etäseurannan aloittamiseen - pahimmassa tapauksessa poliklinikalla tehtävä etäseurannan aloitus potilaalle voi viedä huomattavan osan poliklinikkakäynnistä ellei jopa kokonaan. Tämän vuoksi Rochen etäseuranta on palveluna kehitetty niin helppokäyttöiseksi, että etäseurannan aloitus, toisin sanoen laitteiden luovutus ja yhdistäminen järjestelmään, vie vain muutaman minuutin ja sen voi tehdä myös esimerkiksi hoitotarvikejakelu.

Sairaanhoitajat arvioivat järjestelmien hyötyä oman työnsä näkökulman lisäksi myös niiden potilaille tuomasta hyödystä. Potilaat kokevat turvallisuuden tunnetta*, kun heidän terveydentilaansa seurataan säännöllisesti ja että poikkeamiin puututaan terveydenhuollon puolelta oikea-aikaisesti. Potilaiden turvallisuuden tunne voi helpottaa terveydenhuoltoon kohdistuvaa kuormaa, kun potilaat eivät epävarmana omasta olotilastaan soita hätänumeroon, päivystysapuun tai hakeudu suoraan päivystykseen.

Etäseurannan hyödyiksi hoitajat ovat kokeneet ajankohtaisen tiedon paremman saatavuuden, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen potilaan terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin*. Poliklinikka- ja soittoaikoja voidaan ohjata eniten hoitoa tarvitseville potilaille ennen heidän päätymistä sairauden pahenemisen myötä päivystykseen ja sitä kautta sairaalahoitoon.

Etäseurantajärjestelmät tarjoavat uusia mahdollisuuksia sairaanhoitajien työn kehittämiseen ja potilashoidon parantamiseen. Niiden käyttö edellyttää kuitenkin uusien taitojen ja toimintatapojen oppimista, ja niiden käytön vaikutuksia terveydenhuollon toimintaan tulee arvioida ja kehittää jatkuvasti. Digitaalisia järjestelmiä ei ole järkevä pakottaa perinteisiin hoitoketjuihin, vaan koko hoitoketju tulisi sopeuttaa soveltumaan uudenlaiseen, potilaan kokonaisterveydentilaa jatkuvasti seuraavaan järjestelmään. Esimerkiksi jos potilaan odotetaan tekevän mittauksia aamuisin, ei sairaanhoitajan aamun ensimmäisiä tunteja kannata käyttää etäseurannan parissa, vaan käyttää kyseinen työaika muilla tavoin hyödyksi. Vaikka teknologia on etäseurannassa keskeinen asia, se ei ole hoidon keskiössä. Rochen etäseurantajärjestelmä on kehitetty hoitaja- ja potilaslähtöisesti. 

Henri Mertaniemi
Project Lead
Roche Diagnostics Oy 

*Vuoden 2022 syksyn koekäyttöjen jälkeen tehdyt terveydenhuollon ammattilaisten haastattelut ja potilailta pyydetty palaute.

Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan.

Roche Diagnostics Oy
Pia Koponen
Healthcare Solutions Lead
pia.koponen(at)roche.com
+358 40 900 9560

Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

MC-FI-01672

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot