On etäseurantaratkaisuja ja etäseurantaratkaisuja

Nopealle digitalisaatiolle ja sen mahdollistamalle tuottavuusloikalle olisi terveydenhuollossa kipeästi tarvetta. Resursseista on pulaa ja ongelmaa pyritään ratkaisemaan esimerkiksi hoitamalla potilaita kotona. Niinpä monenlaiset etä- ja virtuaalipalvelut ovat myös yleistymässä nopeasti. 

Yksi esimerkki työn tuottavuutta merkittävästi lisäävästä digipalvelusta on kroonisesti sairaiden potilaiden etäseuranta. Potilaan omamittauksiin perustuvan seurannan avulla voidaan ennakoida potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia ja välttää esimerkiksi kalliita sairaalahoitojaksoja. 

Markkinoilla on jo nyt paljon erilaisia ratkaisuja ja toimittajia. Mutta mitkä asiat tekevät eräseurantaratkaisusta vaikuttavan ja kannattavan?

Onko teknologian valinnalla väliä?

Potilaiden ja ammattilaisten sitoutuminen etäseurantaan edellyttää, että ohjelmistoalusta on helppokäyttöinen ja toimintavarma. Käyttäjät omaksuvat helppokäyttöisen alustan nopeasti, mikä vähentää käyttökoulutukseen kuluvaa aikaa. Myös kotimittaamisen on oltava vaivatonta. Rochen ratkaisussa mittaustieto siirtyy ammattilaisen nähtäväksi automaattisesti, ilman erillisiä toimenpiteitä potilaalta. 

Teknologian monikäyttöisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota. Voiko samaa ratkaisua käyttää eri sairauksien tai monisairaiden potilaiden seurantaan?  Mitä mittalaitteita alustaan voidaan kytkeä? Entä voidaanko samaan ammattilaisen näkymään tuoda muutakin dataa, esimerkiksi laboratoriotuloksia? Monialainen yhteistyö toimittajan valinnassa maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Rochen käyttämä etäseurantaratkaisu on myös MDR-asetuksen () vaatimusten mukaisesti sertifioitu luokan IIa lääkinnällinen laite. Etäseurantaratkaisu on pitkäikäinen investointi, joten vanhalla CE-merkinnällä varustettua ratkaisua tuskin kannattaa hankkia, vaikka MDR-sertifioinnin siirtymäaikaa onkin jatkettu vuodella.

Etäseurannan onnistuminen vaatii suunnittelua ja käyttöä tukevia palveluja

Etäseurantaa on tehtävä eri tavalla eri tilanteissa. Tarvittava seuranta ja interventiot riippuvat sairauden luonteesta. Kaikkia potilaita ei aina kannata seurata, eikä potilaille kannata hankkia kaikkia mahdollisia mittalaitteita. Miten optimoidaan kerättävän tiedon tarve niin, että ratkaisusta ei tule liian monimutkaista ja vaikeakäyttöistä? 

Hoitorutiineja on muokattava siten, että potilaiden mittaukset ja hälytykset ohjaavat hoidon kulkua. Muuten etäseurannan hyödyt jäävät käytännössä saavuttamatta. Oikein suunniteltuna etäseuranta muuttaa hoitajan työpäivää, mutta ei lisää työn määrää.

Etäseurannan toteutus vaatiikin huolellista suunnittelua. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun tunnetaan potilaiden tilanne, hoidettavan sairauden luonne ja etäseurannan toimintalogiikka. Ratkaisu kannattaa toteuttaa hoitavien ammattilaisten ja toimittajan yhteistyönä.

Lisäksi etäseuranta vaatii toimiakseen erilaisia tukipalveluja. Tarvitaan logistiikkaa mittalaitteiden hankkimiseen ja toimittamiseen potilaille. Käyttäjät tarvitsevat teknistä tukea ja koulutusta. Käyttöönottovaiheessa on tehtävä tarvittavat integraatiot muihin tietojärjestelmiin.

Etäseurantaratkaisua ei välttämättä kannatakaan hankkia ohjelmistoyrityksiltä, vaan sellaiselta toimijalta, joka voi myös tukea ammattilaisia suunnitteluvaiheessa sekä toimittaa ratkaisun kaikkine palveluineen. 

Laboratoriotutkimukset osana etäseurantaa

Useimmissa sairauksissa laboratoriotutkimukset kuuluvat rutiineihin, joilla pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. Laboratoriotulosten kytkeminen osaksi etäseurantaa onkin usein perusteltua. Vierianalytiikkaa hyödyntämällä tulokset saadaan käyttöön nopeasti ja potilaan kannalta vaivattomasti – parhaimmillaan niin, että potilaan ei tarvitse lähteä pois kotoaan. Laboratoriotuloksia voidaan tarkastella samassa näkymässä muiden mittaustulosten kanssa ja niitä voidaan hyödyntää hälytyslogiikan rakentamisessa. Johtavana laboratoriodiagnostiikan toimittajana Roche yhdistää laboratoriotutkimukset etäseurannan osaksi optimaalisella tavalla.

Etäseurannan vaikutuksia pitää myös seurata

Rochen ratkaisu lähtee ajatuksesta, että etäseurannan kustannusvaikuttavuutta ja käyttökokemusta on myös mitattava. Parantaako etäseuranta hoitotyön tuottavuutta ja syntyykö säästöjä? Helpottuuko hoitotyön kuormittavuus? Entä paranevatko potilaiden hyvinvointi ja elämänlaatu? Roche on kehittänyt tarkoitukseen soveltuvan mittariston, jolla voidaan todentaa konkreettisia muutoksia hoidon vaikuttavuudessa. Parhaimmillaan myös etäseurantaratkaisun hinnoittelu voidaan kytkeä saavutettuihin hyötyihin.

Rochen omat ja muualla toteutetut kliiniset kokeilut osoittavat, että kroonisten sairauksien etäseurannalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja parannuksia hoitoon. Tämä edellyttää ratkaisun huolellista suunnittelua, oikeita teknologiavalintoja sekä sitoutuneita käyttäjiä.

Jussi-Pekka Laakso
Ceneron Advisor - liikkeenjohdon konsultti

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30.

Haluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02132

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot