Miten sydämen vajaatoiminnan etäseurannan vaikuttavuutta mitataan?

Essoten ja Rochen etäseurantapilotin myönteisten tulosten myötä keskityimme etäseurannan vaikuttavuuden systemaattiseen mittaamiseen ja uuden tiedon tuottamiseen palvelun jatkuvaa kehittämistä varten. Tässä blogissa käsittelemme neljään keskeiseen indikaattoriin.

Terveydenhuoltopalvelujen tuottajat valitsevat usein liian monta indikaattoria, mikä tekee niiden ylläpidosta työlästä sekä vaikeuttaa päätöksentekoa niiden perusteella. Lisäksi usein keskitytään prosessi-indikaattoreihin, jotka eivät mittaa potilaan elämänlaatua tai hoitotuloksia.

Millainen on hyvä indikaattori?

Hyvä indikaattori mittaa sydämen vajaatoimintapotilaan terveydentilan, elämänlaadun ja terveydenhuoltopalvelujen käytön muutoksia. Indikaattorin tulee olla selkeästi määritelty, helposti mitattavissa ja kerättävän datan tulee olla laadukasta ja yhtenäistä. Lisäksi indikaattoridatan valmisteluprosessi tulee dokumentoida huolellisesti, jotta tiedot ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

Rochen etäseurantaratkaisun vaikuttavuusindikaattorit

1. Mittausohjelman noudattaminen: Etäseurannan onnistumisen perusehto on potilaiden säännöllinen painon ja verenpaineen mittaaminen. Mikäli mittauksia ei suoriteta, etäseuranta epäonnistuu. Tästä syystä Rochen etäseurantamallissa ensimmäinen indikaattori on potilaiden säännöllinen mittausohjelman noudattaminen. Jos potilas laiminlyö mittausohjelman, etäseuranta-alusta välittää automaattisen ilmoituksen hoitohenkilökunnalle.

2. Potilaiden elämänlaatu: Toinen indikaattori on potilaiden elämänlaatu. Tämä tieto kerätään etäseuranta-alustalta säännöllisesti neljännesvuosittain käyttäen EQ-5D-5L elämänlaatumittaria. Kysely on lyhyt, ja sen täyttö on potilaille nopeaa, mikä mahdollistaa arvokkaan ja jatkuvan tiedon tuottamisen sydämen vajaatoimintapotilaiden elämänlaadun muutoksista.

3. Ensiapukäynnit: Kolmas mittari keskittyy sydämen vajaatoimintapotilaiden ensiapukäynteihin, jotka kuormittavat terveydenhuoltoa. Essoten pilotin¹ mukaan kuuden kuukauden etäseurantajakson aikana tällaiset käynnit vähenivät 44 %. Tiedot kerätään potilastietojärjestelmästä, käyttäen sydämen vajaatoimintaan liittyviä ICD-10 koodeja.

4. Sairaalapäivät: Neljäs indikaattori mittaa sydämen vajaatoimintaan liittyviä sairaalapäiviä etäseurannan aikana. Essoten pilotti osoitti, että kuuden kuukauden seurantajakson aikana sydämen vajaatoimintapotilaiden uudet sairaalajaksot vähenivät 70 % ja olivat lisäksi lyhyempiä. Sairaalapäivien väheneminen tuottaa merkittäviä säästöjä hyvinvointialueille ja vapauttaa kardiologiaosastojen resursseja muille hoitoa tarvitseville potilaille. Tiedot sairaalapäivistä kerätään potilastietojärjestelmästä, käyttäen vastaavia ICD-10 koodeja.

Tietoa etäseurannan jatkuvaan kehittämiseen

Rochen etäseurantaratkaisussa vaikuttavuuden systemaattinen mittaaminen ja tulosten säännöllinen arviointi tuottavat arvokasta uutta tietoa etäseurannan jatkuvaan kehittämiseen. Potilaskeskeisten indikaattorien avulla on mahdollista tunnistaa etäseurantastrategian ja -palvelujen parannuskohteita sekä keskittyä etäseurannan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi, nämä samat indikaattorit luovat perustan arvoperusteiselle hankintamallille siitä kiinnostuneille hyvinvointialueille.

Jari Kempers
Terveystaloustieteilijä, PhD
European Health Economics Oy

¹ Kokkonen J, Mustonen P, Heikkilä E, Leskelä R, Pennanen P, Krühn K, Jalkanen A, Laakso J, Kempers J, Väisänen S, Torkki P. Effectiveness of Telemonitoring in Reducing Hospitalization and Associated Costs for Patients With Heart Failure in Finland: Nonrandomized Pre-Post Telemonitoring Study. JMIR Mhealth Uhealth 2024;12:e51841

Jos olette kiinnostuneita sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta, ottakaa meihin yhteyttä. Olemme valmiita auttamaan teitä löytämään parhaan ratkaisun potilaidenne hoitoon ja terveydenhuollon kustannusten hallintaan. Lisää tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta.

Kirjoitus on osa etäseurantaan liittyvää blogisarjaa, josta vastaa Roche Diagnostics Oy. Teemasta järjestetään webinaari 7.5.2024 klo 8:30-9:30. Ilmoittaudu täällä.

Haluan lisätietoa Rochen sydämen vajaatoiminnan etäseurannan ratkaisuista:

MC-FI-02199

Lisää tarinoita

Kaikki tarinat

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot