Roche Oy julkisti terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden yhteistyöhön liittyvät taloudelliset etuudet

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Roche Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Vuonna 2017 Roche Oy maksoi Suomessa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille taloudellisia etuuksia yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon ammattilaisten osuus kokonaissummasta on noin 820 000 euroa ja terveydenhuollon organisaatioiden osuus noin 390 000 euroa. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus kokonaissummasta on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Terveydenhuollon ammattilaisia, jotka saivat vuonna 2017 etuuksia Rochelta, oli 674. Näistä 471 eli 70 prosenttia antoi suostumuksensa tietojen julkistamiselle. Terveydenhuollon organisaatioita, joille Roche Oy maksoi taloudellisia etuuksia vuoden 2017 aikana, oli 65.

Terveydenhuollon ammattilaisten julkistettavat etuudet koostuvat esimerkiksi luennoitsija- ja asiantuntijapalkkioista sekä koulutuskustannuksista. Terveydenhuollon organisaatioiden etuudet koostuivat pääosin tutkimus- ja koulutusapurahoista. Tutkimuksen ja tuotekehityksen etuuksiin sisältyy tutkimuskeskuksissa syntyviä kuluja sekä tutkijoiden omille tutkimuksille myönnettyjä apurahoja.

Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi korostaa, että lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöstä hyötyy suomalainen potilas.

"Olemme iloisia, että näin suuri osa lääkäreistä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, on antanut suostumuksensa tietojen julkistukseen. On myös ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö on läpinäkyvää ja avointa. Lääkeyhtiöiden ja lääkärien välinen yhteistyö hyödyttää viime kädessä potilasta, kun terveydenhoidon ammattilaisten käytössä on viimeisin tutkimustieto."

Roche Oy on yksi eniten lääketutkimuksia Suomessa tekevistä lääkeyrityksistä, mikä näkyy tutkimuksen ja tuotekehitykseen käytetyssä euromäärässä vuonna 2017.

"Suomi on loistava paikka lääketutkimukselle, koska suomalaiset potilaat osallistuvat mielellään tutkimuksiin. Olemme tyytyväisiä, että olemme voineet tuoda lääketutkimuksen puitteissa investointeja Suomeen. Olemme sitoutuneet jatkamaan tätä tärkeää yhteistyötä jatkossakin.”

Roche Oy:n maksamien taloudellisten etuuksien tarkemmat tiedot löytyvät julkistusraportista internetsivuilta osoitteesta 

Sivuilta löytyy myös muistio, jossa esitellään julkistamisessa käytetyt menetelmät. Lisätietoja julkistamisesta löytyy EFPIA:n sivuiltasekä Lääketeollisuus ry:n sivuilta 

FI/ROCH/1806/0080

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot