Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Rochen yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa

Lääketeollisuudella ja terveydenhuollon ammattilaisilla on yhteinen tavoite: Vaikuttavien hoitojen tarjoaminen potilaille yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Ilman terveydenhullon ammattilaisilta saatavaa arvokasta tietoa emme me lääkkeenkehittäjänä pysty tekemään työtämme.

Meille on tärkeää, että suomalaisilla terveydenhuollon ammattilaisilla on käytettävissä viimeisin kansainvälinen tutkimustieto ja että suomalaiset potilaat saavat sairauteensa parasta mahdollista hoitoa. Yhteistyömme terveydenhuollon ammattilaisten kanssa omalta osaltaan mahdollistaa, sen että kansainvälinen tutkimustieto hyödyttää suomalaista potilasta mahdollisimman nopeasti.

Mitä yhteistyö konkreettisesti sisältää?

Roche on maailmanlaajuisesti yksi eniten lääketieteellistä tutkimusta tekevistä yrityksistä, ja panostamme vahvasti tutkimustoimintaan myös Suomessa. Merkittävin osa terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa tekemästämme yhteistyöstä muodostuukin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta.

Järjestämme kotimaassa erilaisia koulutustilaisuuksia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Eri sairauksien asiantuntijat toimivat tilaisuuksissa kouluttajina, ja maksamme heille luennoista kohtuullisen palkkion. Lisäksi mahdollistamme suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten osallistumisen kansainvälisiin tieteellisiin kongresseihin, joissa käsitellään viimeisintä tutkimustietoa eri sairauksista ja niiden hoidosta. Kustannamme osallistujien rekisteröintimaksut, matkakulut ja majoituskulut.

Omaa toimintaamme kehittääksemme meille on myös erittäin tärkeää kuulla terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä liittyen sairauksien hoitoon. Tämän vuoksi järjestämme säännöllisesti asiantuntijaryhmien tilaisuuksia, joihin osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille maksamme palkkion. 


Yhteistyötä koskevien taloudellisten tietojen julkistaminen

Lääketeollisuus ry:n jäseninä olemme sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Julkistamalla taloudelliset tiedot halumme omalta osaltamme edistää lääkealan toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.


Mihin yhteistyötä koskevien tietojen julkaisu perustuu?

Yrityksemme keskeinen periaate on toimia kaikissa tilanteissa eettisesti ja avoimesti. Emme halua vaarantaa missään tilanteessa potilaiden luottamusta meihin. Lääketeollisuus ry:n jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.

Lääkeyritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestö (EFPIA) edellyttää kaikkia kansallisten liittojen jäsenyrityksiä julkistamaan tiedot yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välisestä yhteistyöstä vuosittain. 

 

Vuoden 2021 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 13.6.2022
Lue tiedotteesta yhteenveto yhteistyöstä
Julkistettavat tiedot ja Roche Oy:n muistio 2022.

 

Vuoden 2020 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 11.6.2021
Lue tiedotteesta yhteenveto yhteistyöstä
Julkistettavat tiedot ja Roche Oy:n muistio 2021.

 

Vuoden 2019 yhteistyötä koskevat tiedot on julkaistu 12.6.2020
Lue tiedotteesta yhteenveto yhteistyöstä
Julkistettavat tiedot ja Roche Oy:n muistio 2020.