Yleistä tietoa sydämen vajaatoiminnan etäseurannasta potilaalle

Sydämen vajaatoiminnan etäseuranta toteutetaan kotona hoitoyksiköstä saaduilla laitteilla. Mittaat painoasi ja verenpainettasi hoitoyksikön antamien ohjeiden mukaan. Mitatut arvot siirtyvät  automaattisesti terveydenhuollon ammattilaisille. He pystyvät arvioimaan terveydentilaasi ja ovat tarvittaessa sinuun yhteydessä.

Voit vielä katsoa oheisesta videosta kuinka palvelu käytännössä toimii

Katso animaatio kuinka Rochen etäseurantapalvelu toimii sydämen vajaatoiminnassa.

Sydämen vajaatoiminnan etäseurannan hyödyt

Omahoidolla on merkittävä rooli sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja seurannassa. Etäseuranta on osa sydämen vajaatoiminnan omahoitoa ja se pyrkii edistämään hyvää hoitotasapainoa,  ylläpitämään toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Etäseurannassa seurataan mahdollisia sairauden aiheuttamia oireita, joiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Sairauden pahenemisesta kertovia oireita voivat olla esim. painonnousu, muutokset verenpaineessa tai erilaiset fyysiset oireet kuten väsymys tai hengenahdistus. Etäseurannassa hyödynnetään itse mitattuja arvoja sekä oirekyselyn tuloksia terveydentilan arvioimiseen. Etäseurannan avulla sydämen vajaatoimintaa sairastavan taudinkuvan muutokset voidaan havaita ajoissa, ja siten ehkäistä ja hoitaa tehokkaammin  mahdolliset taudin pahenemisvaiheet. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat lähellä ja he ovat sinuun yhteydessä aina kun on tarve.

Etäseurannan vaikutus hoitoosi

Sydämen vajaatoiminnan etäseurantaa voi verrata esimerkiksi diabeteksen omahoitoon, jossa diabeetikko seuraa omaa verensokeriaan kotona omalla mittarillaan reagoiden verensokeritason vaihteluihin. Tällä diabeetikoiden kehittyneellä omahoidolla hoidon tasapainoa on pystytty parantamaan ja on pystytty välttämään liian korkeiden tai matalien verensokeritasojen  aiheuttamia sairaalakäyntejä. Sydämen vajaatominnan etäseurannan tavoitteena on nimenomaan pyrkiä havaitsemaan muutokset terveydentilassa ennen kuin oireet pahenevat. 

 

Etäseuranta tarkoittaa sinulle säännöllisiä mittauksia saamillasi laitteilla. Mitattujen arvojen tieto siirtyy automaattisesti terveydenhuollon ammattilaisille. He perehtyvät mittaustuloksiin ja arvioivat tilanteen ja ovat sinuun yhteydessä jos tarve vaatii. Heillä on aina ajantasainen tieto käytettävissä ja he pystyvät reagoimaan hyvin varhaisessa vaiheessa arvojen muuttuessa huonompaan suuntaan. Näin pystytään vähentämään myös mahdollisia sairaalajaksoja.

Etäseurannan käytön aloittaminen

Etäseurantaan käytettävät laitteet toimitetaan sinulle käyttövalmiina  ja voit aloittaa seurannan välittömästi. Ennen käytön aloittamista lue huolella vielä etäseurannan sekä mittalaitteiden käyttöohjeet.

Katso video "Etäseurannan kutsun hyväksyminen"
Katso video "Kirjautuminen etäseuranta-alustaan"

 

HUOM! Kaikki mittalaitteet ovat henkilökohtaiseen käyttöön, eikä kenenkään muun kuin sinun tule käyttää niitä. Koska etäseurannalla seurataan verenpaineen ja painon muutoksia, toisen henkilön mittaustulos hankaloittaa muutosten tunnistamista ja niihin puuttumista. On tärkeää, että teet mittaukset terveydenhuollon yksikön antamien ohjeiden mukaan.

Katso video "Painon oikeaoppinen mittaaminen"
Katso video "Verenpaineen oikeaoppinen mittaaminen"

Jos mittaustuloksien perusteella on aiheen epäillä taudinkuvan pahenevan sinuun ollaan  automaattisesti yhteydessä. Yhteydenotto tapahtuu puhelimitse antamaasi numeroon. Puhelussa terveydenhuollon ammattilaiset ohjeistavat kuinka tulee toimia. Saatat saada pyynnön vastata oirekyselyyn. Oirekysely täydentää mittauslaitteista saatavaa tietoa. Oirekyselyn avulla seurataan muutoksia voinnissa, kuten esimerkiksi lisääntynyttä hengenahdistusta tai rintakipua. 

Pyyntö täyttää oirekysely lähetetään sinulle ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti tai mittaustiedoissa havaitun poikkeaman perusteella. Oirekyselyn tuloksista tieto menee terveydenhuollon ammattilaisille ja mikäli voinnissa on tapahtunut oleellisia muutoksia, on terveydenhuollon ammattilainen sinuun yhteydessä. 

Voit myös itse seurata omia mittaustietoja etäseuranta-alustalta.

Mikäli koet olosi heikentyvän äkillisesti, älä jää odottamaan yhteydenottoa, vaan ole välittömästi yhteydessä lääkäriisi, päivystykseen tai soita 112.

Sydämen vajaatoiminnan oiretaulukko

Sydämen vajaatoiminnan oiretaulukko

Lähde: Potilaan oireiden itsearviointitaulukko omahoidon tueksi: Käypä hoito -kuvat 2017 (viitattu 3.3.2023) https://www.kaypahoito.fi/imk01076

 

Jaa tämän sivun tiedot ystävän, sukulaisten tai hoitavan terveydenhuollon  yksikön kanssa.

Roche etämittauksen tukipalvelu 

Puhelinnumero: 0800-93400 (maksuton)

Asiakastuki auttaa sinua kaikissa etäseuranta-asioissa, jotka eivät koske  sairauden hoitoa. Käytössä on  takaisinsoittopalvelu. Asiakastuki ottaa vastaan  tukipyyntöjä jokaisena päivänä vuorokauden ympäri (24/7), mutta vastaa  tukipyyntöihin arkisin klo 8.30 - 16.00 (perjantaisin klo 15.00 asti). Pyrimme  vastaamaan tukipyyntöihin neljän tunnin sisään puhelun rekisteröinnistä. Sähköposti: [email protected] 

Mikäli kysymyksesi liittyy mielestäsi poikkeaviin mittaustuloksiin, poikkeuksellisiin oireisiin tai mikäli sinulla on kysyttävää sairaudestasi, ota yhteyttä  sinua hoitavaan yksikköön.

www.sydanliitto.fi

www.terveyskyla.fi

Mikäli sinulla on eteisvärinä ja käytät varfariini lääkitystä, saatat olla kiinnostunut lukemaan myös INRn etäseurannasta