Mitä se tarkoittaa ja miten se voi auttaa potilaita ja terveydenhuoltojärjestelmää?

Digitaalinen ekosysteemi tarkoittaa erilaisten dataresurssien, sovellusten, laitteiden ja tekniikoiden yhdistämistä, jolloin ne toimivat saumattomasti yhdessä. Tavoitteena on toimittaa oikea tieto turvallisesti oikeaan aikaan oikealle henkilölle.

Elämme maailmassa, jossa lähes kaikki tieto on tallennettu tietokoneelle tai pilveen. Dataa on kaikkialla, ja sitä yhdistetään ja hyödynnetään uusilla ja monipuolisilla tavoilla. Se muokkaa tapaa, jolla näemme, koemme ja hahmotamme maailmaa.

Nopea muutos korostaa potilaskeskeisen hoidon potentiaalia – digitaalinen teknologia voi muokata ja parantaa terveydenhuoltojärjestelmiämme.

 

Yhdessä voimme muokata terveydenhuollon tulevaisuutta

Datassa piilee valtava potentiaali, ja sen voi valjastaa toimimaan ihmisten hyväksi. Datan avulla sairauden etenemistä voidaan viivyttää tai eteneminen voidaan jopa estää. Data auttaa meitä ylläpitämään hyvinvointiamme.

Data ei kuitenkaan voi tehdä työtä yksin. Jotta saatavilla olevasta tiedosta olisi hyötyä, se on lajiteltava, luokiteltava ja yhdistettävä uudelleen, jotta terveydenhuollon ammattilaiset saisivat uusia näkökulmia ja näkemyksiä kliiniseen päätöksentekoon. Tässä kohtaa kuvaan astuvat digitaaliset algoritmit.

Digitaaliset algoritmit yhdistävät ja analysoivat erilaisia tietoja olemassa olevista laboratorio- ja lääkärityönkuluista. Digitaaliset algoritmit voivat auttaa kliinisten työnkulkujen ohjaamisessa, päätöksenteossa ja laboratorioiden tehokkuuden parantamisessa vertaamalla suuria määriä tietoaineistoja, usein jopa eri maantieteellisten alueiden ja eri kohorttien välillä.

Tästä tulee mahdollista, kun luomme eri hoitovaiheisiin turvallisia, digitaalisia ekosysteemejä, jotka yhdistävät sekä potilaat että klinikoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa työskentelevät hoitoalan ammattilaiset.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Rochen kanssa? Jos sinulla on uraauurtava sovellus tai algoritmi, ja haluat tehdä kanssamme mielenkiintoista yhteistyötä, ota meihin yhteyttä.

 

Kiitos. Olemme vastaanottaneet viestisi ja otamme yhteyttä pian.

 

 

Yhdessä voimme muokata terveydenhuollon tulevaisuutta

Mikä on digitaalinen ekosysteemi?

Digitaalinen ekosysteemi yhdistää erilaiset dataresurssit, sovellukset, laitteet ja tekniikat, jolloin ne toimivat saumattomasti yhdessä. Digitaalinen ekosysteemi tarjoaa yhteiskunnalle uusia tapoja organisoida ja tarjota terveydenhuoltoa, ja mikä tärkeintä, uusia tapoja parantaa hoitotuloksia ja yleistä väestön terveyttä. Tavoitteena on viime kädessä toimittaa oikea tieto turvallisesti oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Se parantaa kustannustehokkuutta ja kliinistä päätöksentekoa.

 

Arvoon perustuva terveydenhuolto – value-based health care

Arvoon perustuva terveydenhuolto eli value-based health care (VBHC) tarkoittaa tehokkaasti terveyttä tuottavaa järjestelmää. Terveydenhuollossa arvo on potilaille (tai sairastumisvaarassa oleville) tuotettu terveys suhteutettuna käytettyihin voimavaroihin.¹

Terveydenhuollon kustannusten noustessa perinteiset, volyymiin perustuvat järjestelmät on korvattava potilas- ja tuloskeskeisellä, arvoon perustuvalla terveydenhuollolla. Sen käyttöönotto johtaa maailmanlaajuisesti kestävämpään ja terveempään väestöön, kunhan työ tehdään yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. 

Minkälaisia ongelmia arvoon perustuvalla terveydenhuollolla yritetään ratkaista?

Ikääntyvä väestö lisää merkittävästi terveydenhuoltomenoja ympäri maailmaa, mutta menojen kasvu ei aina korreloi toivottujen hyötyjen ja potilastulosten kanssa.² 

Siirtyminen kannustavaan ja kestävään palkitsemisjärjestelmään auttaa saavutettavuus- ja standardointihaasteiden ratkaisemisessa, kustannusten optimoinnissa ja parempien potilashyötyjen saavuttamisessa.

Muutoksen onnistuminen riippuu potilaan tarpeiden ymmärtämisestä ja yhteisestä päätöksenteosta. 

Lue lisää (EN)

Katso Rochen ja OrlaDTx:n järjestämä kolmiosainen Vaikuttavuusperusteinen hankinta -webinaarisarja

Lataa ilmainen e-book: Value-based healthcare: Patient-centric outcomes at the foundation of care

E-kirjassa pyrimme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä hyötyä on arvoon perustuvasta terveydenhuollosta?

• Minkälainen on sen talousmalli?

• Mitä Value-based healthcaren käyttöönottoon tarvitaan?

• Miten arvoon perustuvaan terveydenhuoltoon voi valmistautua?

Arvoon perustuvassa terveydenhuollossa "arvo" tarkoittaa keskittymistä potilaan terveystulosten parantamiseen koko potilaan matkan ajan. Value-based healthcare eli VBHC edustaa perustavanlaatuista muutosta terveydenhuollossa. VBHC-mallit eivät ainoastaan ​​hyödytä potilaita, vaan auttavat myös optimoimaan terveydenhuollon kustannuksia.

 

Teknologian käyttö mahdollistaa personoidun päätöksenteon terveydenhuollossa

Terveydenhuollon digitaalinen ekosysteemi on yhdistelmä resursseja, kuten sovelluksia ja teknologioita, jotka yhdistelevät erityyppisiä tietoja (esim. hallinnollisia tai testituloksia), joita on kerätty klinikoiden, laboratorioiden tai minkä tahansa lääketieteellisen testilaboratorion tai sairaalan tietojärjestelmien (LIS/HIS) kautta.

Hyödyllisiä tietoja (datapisteiden yhdistelmästä) voidaan näyttää tietokoneen hallintapaneelinäkymässä tai sovelluksessa, jossa lääkäri voi tarkastella yksittäiseen potilaaseen liittyviä lääketieteellisiä näkemyksiä.

Nämä tarkennetut tiedot voidaan myös integroida suoraan yksittäisen potilaan sähköiseen sairauskertomukseen (EMR). (Hallintoon liittyviä tietoja voidaan myös yhdistää, jotta sairaaloiden tai laboratorioiden johtajat saavat käsityksen terveydenhuollon palveluiden tehokkuuden ja laadun paranemisesta.)

Kaikista relevanteista tietopisteistä hankittujen ja sairauskertomuksessa (tai muussa asiaankuuluvassa hallintapaneelissa) esitettyjen elintärkeiden potilastietojen (tai hallinnollisten tietojen) integroinnin ansiosta lääkärit voivat tehokkaasti ja luotettavasti tehdä tietoon perustuvia arvioita ja tarvittaessa tehdä muutoksia hoito-ohjelmiin ja -suunnitelmiin

Tämän ansiosta kaikille potilaille voidaan tarjota entistä yksilöllisempää hoitoa.

 

Rochen digitaalinen terveydenhuolto

Rochen digitaalinen terveydenhuolto

Hyödynnämme päivittäin syvällistä tieteen ja teknologian osaamista luodessamme terveydenhuollon haasteita ratkovia digitaalisia ratkaisuja. Yhdistämällä potilaat, laboratorioiden ja sairaaloiden johtajat, johtavat innovaattorit ja lääkärit pääsemme tutkimaan ja testaamaan uusia ideoita, jotka parantavat diagnoosin tekemistä, kliinistä päätöksentekoa ja hoitoa – ympäri maailmaa. Digitaalisten terveydenhuollon ekosysteemien avulla voimme innovoida ja muuttaa ihmisten elämää – nopeasti ja tehokkaasti.
Liity joukkoomme!

 

Corinne Dive-Reclus

Lab Insights -yksikön johtaja,

Roche Information Solutions 

Eri hoitopisteiden datan yhdistäminen

Terveystiedon laatuun ja määrään vaikuttavat terveydenhuollon toimipisteistä ja laboratorioista saatavien tietojen lisäksi kliinisiä digitaalisia laitteita käyttävät kliinikot – ja yhä useammin itse potilaat. Kotona tehtävät testit, omaseurantatyökalut, -laitteet ja -teknologia tuottavat reaaliaikaisia tuloksia.

Innovatiivisia sovelluksia kehittävät yritykset ymmärtävät sekä potilaiden tarpeet että terveystiedon analytiikan hyödyntämisen mahdollisuudet. Potilaat voivat osallistua yhä enemmän omaseurantaan käyttämällä puettavia teknologioita ja älykkäitä jakelulaitteita tai antureita, jotka tallentavat testien tulokset mobiilisovellukseen tai pilvipohjaiseen teknologiaan.

Kliiniset digitaaliset laitteet tekevät tuloaan terveydenhuollon teknologiamarkkinoille. Ne tarjoavat laboratorio- ja sairaala-alan ammattilaisille uusia ideoita ja kanavia hoidon tehostamiseen,  keventävät terveydenhuoltopalvelujen hallinnollista taakkaa ja mikä tärkeintä – tuovat uusia näkemyksiä kliiniseen päätöksentekoon.

Lisäarvoa potilaille, terveydenhuolto-organisaatioille ja innovatiivisille startup-yrityksille

Useiden terveystietojen (potilas- ja hallintotietojen) yhdistäminen ja tietojen tuominen digitaaliseen terveydenhuollon ekosysteemiin tarjoaa uusien teknologioiden ansiosta luotettavan ja ajantasaisen tiedon lähteen.

 

Lisäarvoa kaikille: potilaille, terveydenhuolto-organisaatioille ja innovatiivisille startup-yrityksille

On helppoa havaita arvo, joka liittyy useiden terveystietojen (potilas- ja hallintotietojen) yhdistämiseen ja niiden tuomiseen turvallisesti yhdistettyyn digitaaliseen terveydenhuollon ekosysteemiin, joka tarjoaa uusien teknologioiden avulla luotettavan ajantasaisen tiedon lähteen.

·         Kliiniset näkemykset potilaan yksilölliseen hoitoon: lääkärit voivat tarkastella useita datapisteitä kootusti, yhdestä lähteestä. Se auttaa päätöksenteossa ja potilaiden henkilökohtaisen hoitosuunnitelman laatimisessa.

·         Liitettävyys, joka yhdistää tehtävät ja keventää hallinnollista taakkaa: Kliiniset ja laboratoriotyönkulut ja -prosessit on standardoitu hoidon edellyttämän laadun ja tehokkuuden takaamiseksi.

·         Helppoja, joustavia tapoja osallistua hoitoon: potilailla on mahdollisuus osallistua oman sairautensa hoitoon ja joskus jopa ennaltaehkäisyyn käyttämällä sovelluksia ja teknologioita, jotka jakavat informaatiota tietoturvallisesti lääkärille.

·         Turvalliset kanavat mahdollistavat jatkuvan innovoinnin terveydenhuollossa: digitaaliset ekosysteemit voivat helpottaa lääketieteen ammattilaisten ja innovatiivisten startup-yritysten yhteistyötä.

Ajan myötä digitaalinen terveydenhuollon ekosysteemi rakentaa oppimisen ja tiedon arkiston, joka voi auttaa tehostamaan yksilöllistä terveydenhuoltoa, sairauksien hoitoa ja ehkäiseviä toimenpiteitä.

Lähteet:

1. Teperi, J., Porter, M. E., Vuorenkoski, L. & Baron, J. F. (2009). The Finnish Health Care System. A Value-Based Perspective. Helsinki: Sitra.

2. Tikkanen R & Abrams MK. The Commonwealth Fund. U.S. Health Care from a Global Perspective, 2019: Higher Spending, Worse Outcomes? January 2020. Available https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/2020-01/Tikkanen_US_hlt_care_global_perspective_2019_OECD_db_v2.pdf

 

Saatat olla kiinnostunut