Digitaaliset ratkaisut laboratorioihin ja niiden ulkopuolelle
 

Diagnostisista testauksista on tullut välttämättömiä sairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa, ennusteiden tekemisessä ja hoitovasteen ennustamisessa.1 Terveystietojen hallinta terveydenhuollon ympäristöissä on myös välttämätöntä luotettavampien ja tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.2

Data-analytiikan, koneoppimisen ja integroitujen alustojen kaltaisten työkalujen avulla digitaaliset terveysratkaisut voivat auttaa hyödyntämään datan voimaa sekä laboratorioissa että niiden ulkopuolella.3

 

Haasteena datan muuntaminen syvemmäksi ymmärrykseksi

Digitaalisissa terveysratkaisuissa yhdistyvät terveydenhuollon asiantuntemus ja teknologia

Terveydenhuollon digitalisaatiotyö kannattaa aloittaa kysymällä: "Miten teknologiaa voidaan käyttää potilaiden hoidon ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun parantamisessa?" Kysymys on tärkeä, koska laboratoriot ja sairaalat käyttävät teknologiaa datan ja instrumenttien yhdistämisessä ja hallinnassa – laboratorioissa, vierianalytiikassa ja potilaan omamittauksessa. 

Pelkkä uusien teknologioiden käyttöönotto ei kuitenkaan riitä tarjoamaan saumatonta digitaalista kokemusta. Sujuva käyttäjäkokemus terveydenhuollossa edellyttää myös tietojen turvallista käyttöä, alati muuttuvien säädösten mukaisesti. Digitaalisia ratkaisuja sovellettaessa on hyödyllistä ymmärtää potilashoidon kaikki työnkulut syvällisesti koko terveydenhuoltopolun matkalla.

Rochella on 125 vuoden kokemus in vitro -diagnostiikan, lääkkeiden ja terveydenhuollon alalla. Lääketieteellinen asiantuntijaverkostomme kattaa koko maailman. Olemme käyttäneet teknistä ja digitaalista asiantuntemustamme laboratorioautomaatioiden ja -ohjelmistojen tehostamisessa viimeisen 30 vuoden ajan. Nyt katsomme tulevaisuuteen: digitaalisten ratkaisujen ja analytiikkatyökalujen avulla päätöksentekoa ja hoidon koordinointia voidaan optimoida siten, että potilas hyötyy hoitopolun kaikissa vaiheissa. Esimerkkejä näistä digitaalisista ratkaisuista ovat muun muassa diagnostiset algoritmit ja kliinisen päätöksenteon tuki, jotka vaativat vankkoja teknisiä infrastruktuureja ja alustoja.

Maailmassa on vasta alettu ymmärtää diagnostiikan merkitys sekä digitaalisten ratkaisujen valtava potentiaali. Roche pyrkii – yhteistyössä muiden alan johtavien toimijoiden kanssa – käyttämään asiantuntemustaan ja auttamaan terveydenhuoltojärjestelmiä muuttumaan ja hyödyntämään edistyneen datan, digitaalisen infrastruktuurin ja kliinisen tietotaidon täyden potentiaalin. Näiden edistysaskeleiden ansiosta pystymme parantamaan myös potilaiden elämää.

 

Terveydenhuollon tulevaisuuden mahdollisuudet

Haasteena datan muuntaminen syvemmäksi ymmärrykseksi

Data – ja sen muuntaminen merkitykselliseksi tiedoksi – auttaa lääkäreitä parempien hoitotulosten saavuttamisessa. Data myös tehostaa laboratorioiden ja sairaaloiden toimintaa. 

Integroitujen infrastruktuurien puute, siiloutunut tieto sekä yhteensopimattomat järjestelmät, riittämätön rahoitus, huoli tietoturvasta sekä analyyttisten taitojen puute ovat edelleen keskeinen este terveydenhuollon digitaaliselle transformaatiolle. 4

Laboratoriot pyrkivät jatkuvasti optimoimaan diagnostista testausta, alentamaan toimintakustannuksia ja parantamaan terveydenhuollon tuloksia. Digitaalisten ratkaisujen ja analyyttisten työkalujen avulla saatu tieto on avuksi päätöksentekoprosessissa, kun laboratorio siirtyy optimoimaan toimintojaan, testitulosten toimittamista ja suorituskykyään kohdennetulla ja tehokkaalla tavalla.

 

Digitaalisissa terveysratkaisuissa yhdistyvät terveydenhuollon osaaminen ja teknologia

Terveydenhuollon tulevaisuuden mahdollisuudet

Käynnissä oleva digitaalinen muutos mahdollistaa laboratorioiden, klinikoiden ja kotihoitoympäristöjen yhdistämisen ja potilashoidon tulosten parantamisen.

Lääketieteellisen tietämyksen kasvaessa digitaaliset ratkaisut, kuten kansalliset suositukset sisältävät kliiniset algoritmit, helpottavat suurten tietomäärien yhdistämistä ja analysointia uusilla tavoilla. Tulokset auttavat lääkäreitä ymmärtämään sairauksien biologiaa ja ilmenemistä yksittäisten potilaiden kohdalla. Tavoitteena on tehdä luotettavia hoitopäätöksiä, jotka yhdistävät aiemmin saavutetut tulokset pitkän aikavälin (pitkittäissuuntaisen) taudinhallintaan.

Rochen asiantuntemus auttaa laboratorioita ja sairaaloita yhteyksien luomisessa: tavoitteena on, että oikea laboratoriodata saadaan oikeaan aikaan ja oikealla sovelluksella käytettäväksi potilaiden hyödyksi. Tulevaisuudessa kykymme tallentaa ja ymmärtää useista lähteistä tulevia, ennennäkemättömän suuria tietomääriä auttaa ymmärtämään potilaita syvällisemmin. Henkilökohtainen terveydenhuolto on jo nyt ulottuvillamme.

Digitaalisten resurssien keskittäminen potilaiden sitouttamiseen


Roche on sitoutunut tarjoamaan digitaalisia resursseja ja potilaskeskeisiä hoitoratkaisuja kehittyville, korkean sairaustaakan alueille. Roche tekee tiivistä yhteistyötä maailmanlaajuisesti paikallisten kumppaneiden ja hallitusten kanssa varmistaakseen, että potilaat saavat oikea-aikaisia diagnostisia tuloksia sekä pysyvät ja sitoutuvat hoitoon. Tämä onnistuu koulutuksen ja mobiilimuistutusten avulla. Mahdollistamme yksilöllisen terveydenhuollon ja autamme vähentämään terveydenhuoltojärjestelmien sosioekonomista taakkaa. Kliiniseen työnkulkuun liittyvien ongelmien käsittely helpottuu, kun kliinikoilla ja muilla sidosryhmillä on pääsy digitaaliselle alustalle.

Oikean diagnostiikan saaminen oikealle potilaalle oikeaan aikaan on välttämätöntä. Roche tekee yhteistyötä laboratorioiden ja sairaaloiden – sekä startup- ja muiden yritysten – kanssa, jotka ovat sitoutuneet parantamaan sekä potilaiden että terveydenhuoltojärjestelmien tuloksia.

Lataa ilmaiset e-kirjamme – saat vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin

 

  • Mikä on big datan merkitys terveydenhoidossa, ja kuinka se muuttaa alaa?
  • Millä teknologioilla on suurin vaikutus hoitotuloksiin ja hoidon saatavuuteen?
  • Minkälaisia haasteita terveydenhoitoalan kehittämisessä on?
  • Miten terveydenhoitoalan ammattilaiset voivat hyödyntää dataa ja teknologiaa ja parantaa samalla hoitotuloksia?
  • Mitä yksilöllinen terveydenhoito eli personalized healthcare (PHC) tarkoittaa, ja miten se muuttaa terveydenhoitoalaa?
  • Minkälaisten strategioiden avulla terveydenhoitoalan päättäjät voivat edistää yksilöllistä terveydenhoitoa ja parantaa hoitotuloksia?
Downloadables thumbnail

Haluan ladata seuraavat e-kirjat:

Kiitos. Lataa valitsemasi materiaali alta. Toivomme, että julkaisuistamme on sinulle hyötyä. Jos haluat keskustella aiheesta edustajamme kanssa lisää, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä:
010 554 511


Viitteet
1Bulletin of the World Health Organization. A guide to aid the selection of diagnostic tests. June 26, 2017. Available from: https://www.who.int/bulletin/volumes/95/9/16-187468.pdf [Internet: Accessed June 21, 2021]

2Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Available at https://hbr.org/sponsored/2019/07/leading-a-new-era-in-health-care-innovation-through-data-driven-diagnostics

3Source: nxtstatista Data Disruption Index from April 2021 https://mcusercontent.com/c1bc5f9b6cd7e962e870c0622/files/4a14f3f9-b812-49e3-b17a-b17be3785d16/nxtstatista_Data_Disruption_Index_April_2021_en.pdf

4Harvard Business Review. Leading a New Era in Health Care: Innovation through Data-Driven Diagnostics (2019). Available at https://hbr.org/sponsored/2019/07/leading-a-new-era-in-health-care-innovation-through-data-driven-diagnostics

 

Saatat olla kiinnostunut