Yksilöllisen syövänhoidon kulmakiviä

Sisällöstä vastaa Roche Oy

Kun aloitin lääketeollisuusurani parikymmentä vuotta sitten, oli tavoitteena löytää uusia hoitovaihtoehtoja laajoille potilasjoukoille. Sellaisia lääkkeitä, jotka sopisivat kaikille. One-size-fits-all –ajattelu oli paikallaan, kun tarjottiin ratkaisuja merkittävien kansantautien, kuten sydän- ja verisuonisairausten ehkäisyyn ja hoitoon. 

Tutkimus- ja tuotekehitysfokus muuttui 2010-luvulla, kun opittiin tunnistamaan potilasryhmiä, jotka hyötyvät määrätystä lääkehoidosta muita paremmin. Klassinen esimerkki kohdennetun lääkehoidon mullistavasta vaikutuksesta liittyy HER2-positiiviseen rintasyöpään. Syöpätyyppi pystyttiin tunnistamaan biomarkkeridiganostiikan avulla ja potilaita pystyttiin hoitamaan HER2-onkogeenin monistumaan kohdentuvilla lääkkeillä. Aggressiivisen HER2-positiivisen rintasyövän viiden vuoden suhteellinen elossaololuku parani samalle tasolle kuin hyväennusteisen, yli 90 %:iin (Tiainen ja Utriainen, Duodecim 2022). 

Tulevaisuudessa on tarkoitus voida kohdentaa lääkehoitoja yhä tarkemmin. Yksilöllisen syövänhoidon kulmakiviä ovat molekyylidiagnostiikka, terveysdatan hyödyntäminen ja digitaalisuus. Geeniprofiloinnin asema diagnostiikassa ja kliinisessä päätöksenteossa on vahventumassa. Terveystiedon kerääminen, tallentaminen ja analysointi auttavat sairauksien paremmassa ymmärtämisessä. Digitaalisten teknologioiden kehittyminen saattaa auttaa potilaan ennusteen arvioimisessa sekä yhä yksilöllisempien lääkehoitojen valinnassa.

Yksilöllisen syövänhoidon toteuttamiseksi on jo käytettävissä lääkkeitä, joiden vaikutus kohdistuu  immuunijärjestelmään tai kohdennetusti johonkin syöpäsolussa esiintyvään molekyyliin, kuten geenimutaatioon. Hoidon yksilöllisen kohdentamisen tavoitteena on mahdollistaa sopivin hoito potilaalle oikeaan aikaan. Näin saavutetaan parempi hoitotulos, vähäisemmät haittavaikutukset ja kohtuullisemmat kustannukset.

Yksilöllisen syövänhoidon mahdollistaminen edellyttää julkisten ja yksityisten toimijoiden avointa ja läpinäkyvää yhteistyötä. Asia on Suomessa erittäin ajankohtainen - ja välttämätön, jotta emme jää jälkeen syövän tutkimuksen ja hoidon kansainvälisestä kehityksestä.

Roche pyrkii osaltaan aktiivisesti edistämään tulevaisuuden yksilöllistä syövänhoitoa Suomessa monin eri tavoin ja yhteistyöhankkein. Panostamme muun muassa vahvasti kliiniseen lääketutkimukseen ja tuemme myös tutkijalähtöisiä tutkimuksia, kuten Fican-syöpäkeskusten yksilöllistä syövänhoitoa selvittävää Finprovea. Olemme lisäksi yksi kolmesta lääkeyrityksestä, jotka ovat mahdollistaneet Helsingin yliopistoon lahjoitusvaroin perustettavan yksilöllisen lääkehoidon professuurin. Professuuri on ensimmäinen laatuaan Suomessa sekä harvinaisuus myös maailmanlaajuisesti. Suomen korkeatasoinen akateeminen tutkimuskenttä, terveysalan tutkimus- ja innovaatiomyönteisyys sekä terveystietovarannot ovat ainutlaatuinen viitekehys professuurille. Suomi on erinomainen ympäristö edistää yksilöllisen syövän hoidon tutkimusta ja kehittää hoitokäytäntöjä - kunhan tästä prioriteetista pidetään kiinni myös jatkossakin.


Anssi Linnankivi
Lääketieteellinen johtaja, Roche Oy

M-FI-00002997

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot