Miksi syöpä tulisi hoitaa tehokkaasti mahdollisimman varhain?

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja siihen sairastuu vuosittain noin 5000 naista Suomessa. Rintasyöpä ei ole kuitenkaan vain yksi sairaus. Rintasyöpätyyppejä on monia ja taudilla voi diagnosoitaessa olla eri levinneisyysasteita.

Rintasyövän hoidot ovat nykyään tehokkaita ja rintasyövän ennuste paranee koko ajan varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Jotta suomalaiset potilaat hyötyisivät jatkuvasti kehittyvistä hoidoista, uusia menetelmiä olisi otettava aktiivisesti käyttöön.

Ajankohtaisen esimerkin hoitokäytäntöjen vaikutuksesta rintasyöpäpotilaan mahdollisuuksiin parantua taudista tarjoaa FinNa-tutkimus. Rochen rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin rintasyövän leikkausta edeltävää neoadjuvanttihoidon toteutumista ja tuloksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä aikavälillä 1.1.2017–30.6.2018.

FinNa-tutkimus osoitti, että leikkausta edeltänyt lääkehoito parantaa potilaan mahdollisuuksia parantua erityisesti aggressiivisesta rintasyövästä. Tämän vuoksi mahdollisimman varhaisen, potilaan paranemiseen tähtäävän hoitokäytännön vakiinnuttamista kaikkialla Suomessa tulisi tavoitella. Jos syöpä ehtii levitä, parantuminen ei ole enää mahdollista, vaikka nykyhoidoilla erityisesti rintasyöpäpotilaat voivat elää laadukasta elämää jopa lähes vuosikymmenen ajan sairastumisen jälkeen.

Potilaalle, hänen läheisilleen ja yhteiskunnalle ei kuitenkaan ole yhdentekevää, parantuuko syöpään sairastunut vai jarrutetaanko hoidoilla jo levinneen taudin etenemistä. Levinneen rintasyövän vuosien mittainen hoito lääke- ja muine kuluineen tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi ja usein heikentää potilaan elämänlaatua paranemiseen verrattuna. Parantumattoman syövän kanssa elämisen inhimillinen taakka on suuri.

Levinneen taudin kanssa eläminen vaikuttaa myös merkittävästi rintasyöpäpotilaan työkykyyn. Vuonna 2018 julkaistussa ruotsalaisessa tutkimuksessa 50-vuotiaat naiset menettivät keskimäärin yli kahdeksan vuotta jäljellä olevasta työelämästään levinneen rintasyövän diagnoosin jälkeen, mutta vain puoli vuotta varhaisen vaiheen rintasyövän diagnoosin jälkeen.

Väestön vanhetessa ja syntyvyyden laskiessa Suomessa ei ole varaa levinneen rintasyövän aiheuttamaan työvuosien menetykseen. Lisäelinvuosien tuomaa merkitystä potilaille ja heidän läheisilleen ei pidä myöskään unohtaa. Keinot varhaiseen hoitamiseen ovat jo olemassa - nyt keskeistä olisi juurruttaa mahdollisimman varhainen ja tehokas hoito osaksi suomalaisia hoitokäytänteitä.

Kirjoittaja: Ira Soppela (Patient Journey Partner) ja Roche Suomen rintasyöpätiimi

FinNa tutkimuksen toteuttajat:

  • Heidi Loponen FT, tieteellinen seniorikonsultti, MedEngine Oy

  • Harlan Barker FM, data-analyytikko MedEngine Oy ja Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

  • Tero Ylisaukko-oja FT, toimitusjohtaja MedEngine Oy ja Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

  • Maarit Bärlund LT, DI, syöpätautien erikoislääkäri, vs. ylilääkäri, vastuualuejohtaja Tampereen yliopistollinen sairaala, syövänhoidon vastuualue

  • Minna Tanner LT, dosentti, syöpätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala, syövänhoidon vastuualue

  • Roche Oy

M-FI-00003025

Löydä lisää

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja siihen sairastuu vuosittain noin 5000 naista SuomessaLoss in working years after a breast cancer diagnosis

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot