Linkkinä tutkimuksen ja potilaan välissä

Hanna Heloterä on työskennellyt viisi vuotta Rochen tieteellisessä tiimissä asiantuntijana. Hannan tehtäviin on kuulunut vuosien varrella työskentelyä useiden eri terapia-alueiden parissa. Hannan työn tavoitteena on tuoda tieteellistä tietoa sairauksista ja lääketutkimuksista suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten, päättäjien ja potilaiden saataville. Seuraavassa Hanna kertoo työstään Rochella.

"Siitä on kulunut jo yli viisi vuotta kun liityin Rochen tieteellisen tiimiin. Näiden vuosien aikana olen päässyt tutustumaan useaan terapia-alueeseen sekä tukemaan uusien lääkkeiden tuomista potilaiden saataville. Tieteellisen asiantuntijan työhön olennaisena osana ovat kuuluneet tuotteiden elinkaaren eri vaiheiden tukeminen tieteellistä tietoa hyödyntäen.

Erityisesti olen kokenut tärkeäksi prosessit, joiden avulla haemme tuotteille korvattavuutta ja pyrimme näin tuomaan lääkkeet suomalaisten potilaiden tavoitettaviin. Omaa sydäntä lähellä on ollut tilanne, jossa pystyimme tuomaan melanoomalääkkeen erityislupaprosessin kautta saataville Suomeen. Näin autoimme potilaita, joille ei ollut enää muita hoitovaihtoehtoja jäljellä.”

”Vaikka vuosien mittaan on lääketieteessä otettu useitakin harppauksia eteenpäin, on meillä vielä paljon tarvetta uusille lääketieteellisille innovaatioille. Useissa taudeissa on tarvetta esimerkiksi entistä tehokkaammille lääkkeille tai tuotteille, joilla pystytään vapauttamaan potilaan ja terveydenhuollon aikaa esimerkiksi vähentämällä seurannan tai lääkärissä käynnin tiheyden tarvetta.

Rochen kattava tuotekehitys-pipeline pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja uusien työskentelytapojen myötä pyrimme löytämään tapoja helpottamaan terveydenhuollon toimintaa. Viimeisen vuoden aikana olen päässytkin tutustumaan Rochen tuotekehitykseen silmäsairauksien osalta.

Perehtyminen silmätauteihin on ollut itselleni mielenkiintoinen matka, koska se tuo yhteen useampia aiheita, joiden parissa olen aiemmin työskennellyt esimerkiksi gynekologisten syöpien sekä perustutkimuksen saralla. Koen, että Rochen panostus silmätautien tutkimukseen voi tulevaisuudessa tuoda merkittäviä mahdollisuuksia silmätauteja sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamiseksi.”

Henkilökohtaisesti toimenkuvani Rochella on hiukan muuttunut tänä syksynä ja tieteellisen tiedon hallinnan lisäksi pyrin kartoittamaan projekteja, joilla pystyisimme tulevaisuudessa ratkaisemaan joko potilaalle tärkeitä asioita tai helpottamaan terveydenhuollon sujuvuutta silmätautien hoidossa.

Mikäli sinulla on tiedossasi aihe, jonka ratkaiseminen helpottaisi esimerkiksi silmänpohjan ikärappeumaa sairastavan potilaan elämää, kuulisin siitä mielelläni. Mietitään voimmeko yhdessä edistää asiaa!”

Hanna Heloterä

M-FI-00002080

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot