Lääke-esittelyistä potilaan polun kehittämiseen

Terveydenhuollon muutos ja uudet mahdollisuudet kahden rochelaisen silmin

Terveydenhuolto on murroksessa. Digitalisaatio sekä datan hyödyntäminen tuovat mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön ammattilaisten, potilaiden ja terveydenhuollon ratkaisuja tarjoavien toimijoiden välillä. Miltä kehitys näyttää kahden rochelaisen silmin? Vastaamassa lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi ja markkinoille pääsystä vastaava johtaja Anna-Manner Raappana. Terveydenhuolto on murroksessa. Digitalisaatio sekä datan hyödyntäminen tuovat mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön ammattilaisten, potilaiden ja terveydenhuollon ratkaisuja tarjoavien toimijoiden välillä. Miltä kehitys näyttää kahden rochelaisen silmin? Vastaamassa lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi ja markkinoille pääsystä vastaava johtaja Anna-Manner Raappana.

Anna: Toiminnassa siirrytään pois ajatuksesta pelkästä lääkkeen myynnistä terveydenhuollon ja potilaan hoidon kehittämiseen. Koska kyse on järjestelmätasosta, tämä tarkoittaa myös laajaa ja monialaista yhteistyöstä mukaanlukien potilasjärjestöt ja viranomaiset. Haluamme olla jokaisella tasolla kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa.

Terveydenhuollon maailmassa tapahtuu nyt paljon muutosta, Suomessa Rochen tehtävänä on varmistaa, että tästä muutoksesta voidaan hyötyä paikallisesti. Tulemme hyödyntämään digitaalisuutta ja koko globaalia verkostoamme tuomalla asiakkaillemme osaamisemme sinne, missä he jo ovat.

Anssi: Olemme viime vuosien aikana alkaneet katsoa terveydenhuoltoa ja potilaan polkua entistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä on tarkoittanut läheisempää yhteistyötä diagnostiikan parissa toimivien kollegojemme kanssa. Samalla olemme keskittyneet kartoittamaan niitä mahdollisuuksia, joita terveysdatan hyödyntäminen ja digitaalisuuden kehittyminen tuovat potilaan hoitoon.

Keskitymme jatkossa enemmän läheiseen yhteistyöhön asiakkaittemme kanssa, ja esimerkiksi yliopistosairaaloiden ja yliopistojen kanssa tekemämme puitesopimukset tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tähän. Tarjoamme yrityksemme kansainvälistä huippuosaamista Suomeen ja nostamme Suomea esille digitaalisen osaamisen, terveysdatan ja yksilöllisen terveydenhuollon edelläkävijämaana. Tästä onkin jo hyviä esimerkkejä, kuten Rochen ja Kaiku Healthin välinen yhteistyö.

Anssi: Tämä muutos on ennen muuta rohkea liike ja edelläkävijän teko. Teemme isona konsernina merkittävän avauksen terveydenhuollon tulevaisuuden suuntaan.

Digitaalisuus ja etäyhteydet ovat lisänneet kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia myös firmamme sisällä. “Vierailin” äskettäin virtuaalisesti Oulussa, Espoossa, Baselissa ja San Franciscossa saman työpäivän aikana. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voimme aiempaa helpommin hyödyntää firmamme kansainvälistä verkostoa ja parasta osaamista.

Anna: Muutos itsessään jo innostaa! Ei ole tylsää päivää ollut tähänkään saakka eikä näytä olevan tulevaisuudessakaan.  

Konkreettinen esimerkki muutoksesta on, että muutimme keväällä 2020 yhteisiin tiloihin Roche Diagnosticsin kanssa, mikä on johtanut kasvavaan yhdessä tekemiseen. Yksi esimerkki Rochen toiminnasta koko sen osaamisalueella on korona-pandemia, johon liittyen olemme voineet tarjota diagnostisia ratkaisuja samalla kun olemme tehneet Covid-19:sta liittyvää lääketutkimusta.

Myös aikataulu- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt. Kuten Anssikin jo kertoi, niin saman työpäivän aikana olet voinut olla käytännössä maailmanympärysmatkalla. Digitaalisuus on todella tehnyt maailmasta pienemmän ja tietyllä tavalla myös tasa-arvoistanut eri rooleja ja maita. Tämä on hyvä asia, sillä päätöksiä voidaan tehdä nyt sutjakkaammin.

Anna: Yksilöllinen terveydenhuolto on meille sydämen asia. Uudenlaisessa yhteistyössä pyrimme edesauttamaan sen toteutumista potilaspolulla. Haluamme kuunnella herkällä korvalla asiakasta ja potilasta sekä toimia heidän kanssa yhdessä juuri siellä, missä voimme heitä parhaiten auttaa.

Anssi: Tarvittava tieto löytyy jatkossa helposti ja digitaalisesti. Palvelustamme löytyy tiedon takaa tarvittaessa aina ihminen. Asiakasyhteistyön ja toimintatapojen kehittyessä perinteinen lääke-esittelytoiminta tulee olemaan historiaa. Lääke-esittelyjen sijaan haluamme toimia yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta voimme auttaa kehittämään potilaan hoitopolkua parempaan ja yksilöllisempään suuntaan.

Anna: Sote-uudistus on värittänyt terveysalan keskustelua vahvasti. Toivottavasti fokus siirtyy hallinnollisista rakenteista seuraavaksi käytännön toteutukseen ja sisältöihin – siihen, mitä potilaan hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä tapahtuu.

Luonnollisesti näin lääketeollisuuden näkövinkkelistä tärkeää on, että myös lääkelainsäädäntöä kehitetään niin, että potilaat Suomessa saavat kaiken tarvitsemansa hoidon. Ehkäpä lähitulevaisuudessa myös lääkkeiden kaksikanavaisuuden haasteet ratkaistaan, eikä potilaan lääkehoidon saaminen olisi kiinni siitä annostellaanko lääke suoneen vai suuhun.

Terveystietojen toisiokäyttöä säätelevä laki ja biopankkilaki ovat tärkeitä uudistuksia, jotka tukevat suomalaista tutkimusinfrastruktuuria ja tekevät Suomesta houkuttelevan paikan tehdä tärkeää tutkimusta. Meille Suomen rochelaisille yksi avaintehtävä on kotimaamme esille tuominen edelläkävijämaana ja hyvänä paikkana tehdä tutkimusta ja investoida. Tutkimusrahoituksen kestävyys ja perustutkimukseen kohdistuvat leikkauspaineet ovat tässä tosin haaste.

Anssi: Tärkeintä olisi, että tavoittelisimme yhdessä tilannetta, jossa suomalainen potilas saa parhaan, juuri hänelle sopivimman lääkehoidon käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa muun muassa tutkimukseen panostamista myös Suomessa ja terveysdatan hyödyntämistä niin tutkimuksessa kuin kliinisessä työssä.

Lääkekehityksessä ja vaikeiden sairauksien hoidossa ollaan siirrytty yhä yksilöllisempiin hoitoihin. Tämän ovat mahdollistaneet molekyylidiagnostiikan kehittyminen ja kohdennetut lääkehoidot. Muutoksen seurauksena syöpäsairauksien ja joidenkin harvinaissairauksien hoitaminen on edistynyt huomattavasti. Uskon, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä pystyy hyödyntämään tätä edistystä jatkossa nykyistä paremmin.

Anssi Linnankivi ja Anna Manner-Raappana

M-FI-00002117

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot