Vabysmo▼ (farisimabi)

M-FI-00003027 | Osa riskienminimointisuunnitelmaa | Fimean hyväksymispäivämäärä 7.10.2022

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

M-FI-00003028 | Del av riskminimeringsplan | Godkänt av Fimea 7.10.2022

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot