Veripalvelun uusi laboratorioautomaatio Rochelta

For EN, please scroll down

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja Roche Diagnostics Oy ovat sopineet laboratoriolaitteiston toimittamisesta uuteen Veripalvelulle valmistuvaan toimitilaan Vantaalle. Hankinta sisältää automatisoidun näytteiden käsittelylinjaston sekä laitteistot, joilla tehdään verenluovuttajanäytteistä tarvittavat infektioseulontatutkimukset. Uusi laitteisto tulee käyttöön syksyllä 2022.

Veripalvelussa tehdään vuosittain kaksi miljoonaa laboratoriotutkimusta. Veripalvelun laboratorio tekee jokaisesta verenluovutuksesta veriryhmä- ja infektiotutkimukset. Lisäksi Veripalvelussa tutkitaan koko Suomen äitiysneuvoloiden veriryhmänäytetutkimukset, kaikki elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudossopivuustutkimukset sekä erilaisia sairaaloiden sopivan veren valintaan tarvitsemia tutkimuksia. 

Nykyinen laboratorioteknologia uudistetaan suurelta osin. Uusiin laboratoriotiloihin asennetaan automaatiolinjasto sekä laitteet, joilla Veripalvelu testaa jokaisen luovutetun veriyksikön tarttuvien tautien varalta. Näitä tauteja ovat HIV, hepatiitti A, B ja C –virusten aiheuttama maksatulehdus, kuppa ja parvorokko. 

Veripalvelun laboratorioon saapuu päivittäin yli 2 000 näytettä noin 700 verenluovuttajasta. 

-Veren turvallisuutta varmistavilla tutkimuksilla on erittäin tiukat laatuvaatimukset. Tarvitsemme luotettavasti toimivan ja tehokkaan analyysilaitteiston, perustelee Veripalvelun laboratoriojohtaja Jaana Mättö.

-Uusi teknologia lisää automaatiota entisestään. Se vähentää näyteputkien ja -telineiden käsin tehtävää siirtelyä, parantaa työergonomiaa ja auttaa kohdentamaan osaavien ammattilaistemme työtä olennaiseen, Mättö jatkaa. 

Veripalvelulle tulevassa automaatiokokonaisuudessa kaikki näytteiden tutkimiseen liittyvät laitteiston osat on vähintään kahdennettu, jolla taataan tuotantovarmuus. Veripalvelun tulee voida toimittaa verivalmisteet sairaaloille kaikkina viikonpäivinä sekä normaali- että poikkeusoloissa. 

-Lähdemme innolla mukaan tähän tärkeään yhteistyöhön Veripalvelun kanssa. Yhdessä vaikutamme vuosittain kymmenien tuhansien potilaiden hoitoon ja hyvinvointiin, tuottamalla luotettavia verivalmisteita päivittäiseen käyttöön, myynti- ja markkinointijohtaja Jaana Mantere Rochelta kertoo.

-Laitteistojen ohella tarjoamme Veripalvelulle kattavan huolto- ja käyttötuen suomalaisin voimin, varmistaen näin tuotannon jatkuvuuden ja toimintavarmuuden, Jaana Mantere Rochelta jatkaa.  

Automaatiokokonaisuus tullaan asentamaan Veripalvelun uusiin toimitiloihin Vantaan Vehkalaan, jonne Veripalvelu muuttaa syksyllä 2022. 

Jaana Mättö, laboratoriojohtaja, Veripalvelu, puh.

Jaana Mantere, myynti- ja markkinointijohtaja, Roche Diagnostics Oy, puh.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.
 

Roche on maailmanlaajuinen yritys, joka on ollut edelläkävijä terveydenhuollossa vuodesta 1896 lähtien. Keskitymme lääketieteellisiin ja diagnostisiin innovaatioihin ja niiden hyödyntämiseen yksilöllisessä terveydenhuollossa. Suomessa Roche Diagnostics Oy on toiminut vuodesta 1982 alkaen. Toimipaikkamme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa sekä Turussa ja asiantuntijatoimintomme kattavat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Liikevaihto vuonna 2020 oli n. 44 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 85. Rochella on Suomessa vahva paikallinen osaaminen ja resursointi.

Kuvissa mallinnettu automaatiokokonaisuutta, joka asennetaan Veripalvelun uusiin toimitiloihin Vantaan Vehkalaan syksyllä 2022.

The Finnish Red Cross Blood Service and Roche Diagnostics Oy have agreed on a contract to supply laboratory equipment for a new Blood Service office in Vantaa. The package will include an automated sample processing line and equipment used in carrying out the necessary infection screening of blood donor samples. The new equipment will enter use in autumn 2022.

Two million laboratory tests are carried out annually at the Blood Service. The Blood Service laboratory performs blood type and infection tests on each blood donation. In addition, the Blood Service examines blood-group sample tests in maternity clinics throughout Finland, all tissue compatibility studies for transplants and stem cell transplants, and the various tests needed by hospitals when identifying suitable blood. 

The current laboratory technology is largely being redesigned. The automation line and equipment being installed in the new laboratory facilities will be used by the Blood Service to test for infectious diseases in each unit of donated blood. These infections include HIV, hepatitis A, B and C, syphilis and parvovirus. 

More than 2,000 samples from approximately 700 blood donors arrive at the Blood Service laboratory every day. 

- The tests to ensure blood safety have very strict quality standards. “We need reliable and efficient analysis equipment”, says Jaana Mättö, Director of the Blood Service Laboratory.

- “The technology will further increase the automation of our processes. It reduces the need to manually transfer sample tubes and racks, improves occupational ergonomics, and helps our team of skilled professionals to focus their efforts on the essentials”, she explains. 

Every component in the Blood Service’s new sample testing equipment has at least one back-up, in order to ensure the samples are securely processed. The Blood Service must be able to deliver blood products to hospitals every day of the week, both in normal and exceptional circumstances. 

- “We are looking forward to participating in this important collaboration with the Blood Service. Together, we make an impact on the care and wellbeing of tens of thousands of patients every year, by producing reliable blood products for daily use”, says Jaana Mantere, Sales and Marketing Director at Roche.

- In addition to the equipment, we will also be providing comprehensive the Blood Service with maintenance and operational support. This support makes use of Finnish resources and ensures the continuity and reliability of production”, she tells.

The automation package will be installed in the new Blood Service premises in Vehkala, Vantaa, where the Blood Service will move in autumn 2022. 

Jaana Mättö, Director of Laboratory Services, Finnish Blood Service, Tel.

Jaana Mantere, Sales and Marketing Director, Roche Diagnostics Oy, Tel. 

The Finnish Red Cross Blood Service (FRCBS) produces safe and effective blood products needed for treating patients in Finnish hospitals, and provides laboratory services. We manage the collection of blood from voluntary donors in accordance with the requirements of patient care. We also offer services to hospitals supporting organ and stem cell transplants. The FRCBS is a non-profit organisation with an annual budget of approximately EUR 60 million. It employs around 500 staff.

Roche is a global company that has been a pioneer in healthcare since 1896. We focus on medical and diagnostic innovations and their use in individual health care. Roche Diagnostics Oy has been operating in Finland since 1982. Our offices are located in Espoo, Kuopio, Oulu and Turku, and our expert functions cover all hospital districts in Finland. In 2020, net sales were approximately EUR 44 million. Roche Diagnostics Oy has approximately 85 employees. Roche has strong local expertise and resourcing in Finland.

The images model an automation unit that will be installed in the new premises of the Blood Service in Vehkala, Vantaa, in the autumn of 2022.

MC-FI-00909

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot