Varhainen hoidon aloittaminen voi hidastaa toimintakyvyttömyyden etenemistä viidellä vuodella aaltomaisen ja ensisijaisesti etenevän MS-taudin hoidossa

  • Aikaisemmin aloitetulla okrelitsumabihoidolla ▼ (Ocrevus) aaltomaista MS-tautia (RMS) sairastavien henkilöiden tautiaktiivisuus väheni nopeammin ja toimintakyvyn heikkeneminen eteni hitaammin kuin niillä, joiden lääkehoito vaihdettiin interferonibeeta-1a:sta okrelitsumabiin.

  • Ensisijaisesti etenevää MS-tautia (PPMS) sairastavilla henkilöillä, joiden okrelitsumabi-hoito aloitettiin aikaisemmin, havaittiin vähemmän toimintakyvyttömyyttä ja yläraajojen toiminnan heikkenemistä kuin niillä, joiden lääkehoito vaihdettiin lumelääkkeestä okrelitsumabiin

  • Pitkän aikavälin turvallisuustiedot vastaavat okrelitsumabin aikaisempaa hyöty-riski-profiilia sekä aaltomaisessa MS-taudissa että ensisijaisesti etenevässä MS-taudissa.

Roche ilmoitti okrelitsumabiin liittyvistä uusista tutkimustuloksista Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) ‑kongressissa 10.–12.10.2018 Berliinissä, Saksassa. Vaiheen III avoimien OPERA I-, OPERA II- ja ORATORIO-tutkimusten tulokset viiden vuoden ajalta osoittavat, että okrelitsumabin hoitoteho säilyy tautiaktiivisuuden tärkeimmillä mittareilla määritettynä. Aikaisemmin aloitetulla okrelitsumabi-hoidolla olevien potilaiden toimintakyvyn heikkeneminen eteni hitaammin kuin potilailla, jotka vaihtoivat interferonibeeta-1a-valmisteesta okrelitsumabiin (RMS-potilaat), tai potilailla, jotka vaihtoivat lumelääkkeestä okrelitsumabiin (PPMS-potilaat).

”Sairauden etenemisen hidastaminen on tärkeä tavoite MS-potilaiden hoidossa. ECTRIMS-kongressissa esitetyt uudet tulokset osoittavat, että okrelitsumabin hoitoteho jatkui yli viisi vuotta MS-taudin hoidossa ja että okrelitsumabi hidasti toimintakyvyn etenemistä”, kertoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.”

Vaiheen III avoimissa OPERA I ja OPERA II ‑tutkimuksissa RMS-tautia sairastavat potilaat, jotka olivat jatkaneet okrelitsumabi-hoitoa viiden vuoden ajan, saavuttivat parempia tuloksia aivoatrofian ja toimintakyvyn säilymisen suhteen kuin potilaat, jotka vaihtoivat okrelitsumabiin kahden vuoden interferonibeeta-1a-hoidon jälkeen. Kaksi vuotta aikaisemmin okrelitsumabin aloittaneet RMS-tautia sairastavat potilaat olivat menettäneet vähemmän aivokudosta, valkeaa ainetta ja kortikaalisten osien harmaata ainesta viiden vuoden hoidon jälkeen. Kaksi vuotta aikaisemmin okrelitsumabin aloittaneilla RMS-potilailla esiintyi vähemmän toimintakyvyn heikkenemistä (CDP) 24 viikon hoitojakson aikana verrattuna potilaisiin, jotka vaihtoivat interferonibeeta-1a-hoidosta okrelitsumabiin (16,1 %:n vs. 21,3 %:n toimintakyvyn heikkeneminen viiden vuoden jälkeen, p=0,014).

Vaiheen III avoimessa ORATORIO-tutkimuksessa PPMS-potilaiden toimintakyvyn heikkeneminen hidastui kahden vuoden aikana potilailla, jotka olivat vaihtaneet lumelääkeryhmästä okrelitsumabiin.   

Toimintakyvyn heikkeneminen väheni 9,6 % okrelitsumabilla jatkuvasti hoidetuista potilaista verrattuna potilaisiin, jotka vaihtoivat lumelääkehoidosta okrelitsumabiin.

ECTRIMS-kongressissa julkaistut pitkän aikavälin turvallisuustiedot vastaavat lääkkeen suotuisaa hyöty-riskiprofiilia. Tiedot käsittävät 3 811 aaltomaista MS-tautia tai ensisijaisesti etenevää MS-tautia sairastavaa potilasta.

 Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.
Lisätietoa: 

Lehdistötiedustelut
Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti: 

FI/ROCH/1810/0160

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot