Vaiheen III IMpower131-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabi ▼ (Tecentriq) yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa pienentää sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä potilailla, joilla on pitkälle edennyt levyepiteelinen, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Roche on julkistanut tuloksia vaiheen III IMpower131-tutkimuksesta, jotka osoittivat, että atetsolitsumabi yhdessä solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja nab-paklitakseli) kanssa pienentävät sairauden pahenemisen tai kuoleman riskiä (etenemättömyysaika, PFS) 29 prosentilla verrattuna pelkkään solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja nab-paklitakseli) ensisijaisessa hoidossa potilailla, jotka sairastavat pitkälle edennyttä ei-pienisoluista levyepiteelistä keuhkosyöpää (NSCLC) (PFS:n mediaani = 6,3 vs. 5,6 kk, riskisuhde = 0,71, 95 %:n luottamusväli 0,60, 0,85, p = 0,0001).1 12 kuukauden etenemättömyysaika kaksinkertaistui potilailla, jotka saivat atetsolitsumabi-yhdistelmähoitoa (24,7 %) verrattuna niihin, jotka saivat pelkkää solunsalpaajahoitoa (12,0 %). Välianalyysissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää kokonaiseloonjäämishyötyä (overall survival, OS), ja tutkimus jatkuu suunnitelmien mukaan. Atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhteiskäytön turvallisuusprofiili vastasi lääkekohtaisia profiileja, eikä yhteiskäytössä havaittu uusia turvallisuussignaaleja.

“IMpower131-tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystämme tästä vaikeasti hoidettavasta keuhkosyöpätyypistä ”, sanoi Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”IMpower131 on yksi laajan tutkimusohjelmamme kahdeksasta vaiheen III tutkimuksesta, joilla kartoitetaan atetsolitsumabin käyttöä eri keuhkosyöpätyyppeihin niin ainoana hoitona kuin yhdistelmähoidossa.”  

IMpower131 on avoin ja satunnaistettu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan atetsolitsumabin yhteiskäyttöä kahden solunsalpaajahoidon kanssa (karboplatiiniin ja nab-paklitakseliin tai karboplatiiniin ja paklitakseliin). Hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta verrataan pelkkään solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja nab-paklitakseli). Tutkimus kohdistuu potilaisiin, joilla on pitkälle edennyt vaiheen IV levyepiteeliperäinen, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joiden syöpää ei ole aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla. Tutkimukseen osallistuu 1 021 henkilöä.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja elimistön immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -nimiseen proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon ainoana hoitona tai yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: 

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti:

Viitteet

  1. Jotte R et al. IMpower131: primary PFS and safety analysis of a randomized phase III study of atezolizumab + carboplatin + paclitaxel or nab-paclitaxel vs carboplatin + nab-paclitaxel as 1L therapy in advanced squamous NSCLC.  Esitetty tilaisuudessa: ASCOn vuosikokous, 1.–5.6.2018, Chicago, Illinois, Yhdysvallat. Abstrakti nro LBA9000.

FI/ROCH/1806/0081

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot