Uutta tutkimustietoa alektinibin käytöstä ALK-positiivisen varhaisvaiheen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Uutta tutkimustietoa alektinibin käytöstä ALK-positiivisen varhaisvaiheen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Roche on julkistanut uutta tutkimustietoa vaiheen III ALINA kliinisestä lääketutkimuksesta, jossa verrattiin alektinibin (Alecensa) tehoa platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon. Tutkimus saavutti ennalta määritellyssä välianalyysissä ensisijaisen päätetaphtumansa, tautivapaan elossaolon (disease free survival, DFS).

Tutkimus osoitti, että alektinibi paransi merkitsevästi tautivapaata elossaoloaikaa liitännäishoitona potilailla, joilla on levinneisyysasteen IB-IIIA ALK-positiivinen (anaplastinen lymfoomakinaasi) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joille on pystytty tekemään täydellinen leikkaus. Alektinibi on ensimmäinen ALK-estäjä, jonka on voitu osoittaa vaiheen III lääketutkimuksessa vähentävän taudin uusiutumisen tai kuoleman riskiä potilailla, jotka sairastavat varhaisvaiheen ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää. Tiedot kokonaiselossaoloajasta (Overall survival, OS) valmistuvat myöhemmin. Tutkimuksessa ei havaittu odottamattomia turvallisuustapahtumia.

ALINA tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään tarkemmin lähitulevaisuudessa ja ne tullaan jättämään mm. Euroopan lääkeviranomaiselle EMA:lle.

ALINA-tutkimus

ALINA-tutkimus on vaiheen III satunnaistettu, avoin, aktiivisella vertailuvalmisteella kontrolloitu kliininen monikeskustutkimus, jossa alektinibiä verrataan platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on levinneisyysasteen IB-IIIA ALK-positiivinen (anaplastinen lymfoomakinaasi) ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joille on pystytty tekemään täydellinen leikkaus. Tutkimukseen osallistuu 257 potilasta, jotka on satunnaisesti jaettu tutkimus- ja kontrolliryhmiin. Ensisijainen päätetapahtuma on tautivapaa elossaoloaika. Toissijainen päätetapahtuma mittaa kokonaiselossaoloaikaa sekä haittojen prosentuaalista ilmenemistä potilailla.

Alektinibi

Alektinibi on suun kautta otettava lääke ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville potilaille, joiden kasvaimessa on todettu ALK-geenin (anaplastinen lymfoomakinaasi) muutos.

Roche ja keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä on yksi maailman johtavista syöpäkuolemien syistä. Joka vuosi noin 1,8 miljoonaa ihmistä kuolee keuhkosyövän seurauksena [1]. Keuhkosyöpä voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: Pienisoluiseen keuhkosyöpään (SCLC) ja ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään (NSCLC), jota sairastaa noin 85% keuhkosyöpäpotilasta [2]. Noin puolella potilaista, joilla on varhaisvaiheen keuhkosyöpä  (45-76% riippuen taudin vaiheesta), tauti uusiutuu leikkaushoidon jälkeen solunsalpaajahoidosta huolimatta [3].

Rochen tavoitteena on kehittää tehokkaita hoitoja keuhkosyöpädiagnoosin saaneille. Rochella on tällä hetkellä kuusi lääkettä, jotka on hyväksytty tiettyjen keuhkosyöpien hoitoon. Kehitteillä on yli kymmenen lääkettä, jotka vaikuttavat keuhkosyövän yleisimpiin geneettisiin muutoksiin tai jotka tehostavat immuunijärjestelmän toimintaa.

Roche

Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä. Pyrimme tieteen avulla parantamaan sairauksia ja ihmisten elämänlaatua. Lääkealan ja diagnostiikan vahvuudet sekä kasvava osaamisemme terveysdatan hyödyntämisessä auttavat meitä yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisessa. Teemme työtä terveydenhuoltoalan kumppaneidemme kanssa, jotta jokainen saa parasta mahdollista hoitoa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka tarjoaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, infektiosairauksien, silmäsairauksien ja neurologisten sairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa. Viime vuosina olemme lisäksi panostaneet genomiprofilointiin ja tosielämän tiedon kumppanuuksiin, minkä johdosta olemme yksi johtavista lääketieteellisen tiedon hyödyntäjistä.

Lähteet

[1] Thandra K C, et al. Epidemiology of lung cancer. Contemp Oncol. 2021;21(1): 45-52.

[2] American Cancer Society: What Is Lung Cancer? [Internet; cited 2023 August] Saatavilla: https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html. Haettu: Elokuu 2023.

[3] Yano T, et al. Therapeutic strategy for postoperative recurrence in patients with non-small cell lung cancer. World J Clin Oncol. 2014;5(5): 1048-1054.

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti: [email protected]

M-FI-00003779

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot