Uutta tutkimusnäyttöä toimintakyvyn säilymisestä okrelitsumabia ▼ (Ocrevus) käyttävillä ensisijaisesti etenevää MS-tautia sairastavilla potilailla

  • Okrelitsumabi voi viivästyttää ensisijaisesti etenevää multippeliskleroosia (PPMS) sairastavan henkilön pyörätuolin tarvetta seitsemällä vuodella

  • Pidemmän aikavälin tutkimustulokset tehosta ja turvallisuudesta vastaavat okrelitsumabin aikaisemmin havaittua hyöty-riski-profiilia

  • Kahdessa alkavassa vaiheen IIIb tutkimuksessa tutkitaan okrelitsumabia etenevän MS-taudin hoidossa ja käytetään uusia päätetapahtumia yläraajojen toimintakyvyn sekä yleisen toimintakyvyttömyyden etenemisen arvioinnissa

  • Okrelitsumabi on hyväksytty yli 60 maassa, ja lääkkeellä on tähän mennessä hoidettu 50 000 potilasta maailmanlaajuisesti

Uudet vaiheen III ORATORIO-tutkimuksen tulokset osoittavat, että okrelitsumabi voi tuoda merkittäviä hyötyjä toimintakyvyn säilymiselle: ensisijaisesti etenevää multippeliskleroosia (PPMS) sairastavalla okrelitsumabi-hoito voi esimerkiksi viivästyttää pyörätuolin tarvetta seitsemällä vuodella. Okrelitsumabilla hoidetuilla henkilöillä riski edetä vaiheeseen, jossa he tarvitsevat pyörätuolia, väheni 46 prosentilla lumelääkeryhmään verrattuna.1

”Ensisijaisesti etenevää MS-tautia sairastavalle henkilölle seitsemän lisävuotta ilman pyörätuolin tarvetta voisi pidentää aikaa, jonka he voivat asua kotonaan ilman apua, jatkaa työelämässä tai pitää huolta perheestään”, sanoi Roche Oy: n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.  Okrelitsumabi on ensimmäinen taudinkulkuun vaikuttava lääke ensisijaisesti etenevän MS-taudin (PPMS) hoitoon, ja se on hyväksytty käyttöön yli 60 maassa.

EAN-kongressissa kesäkuussa 2018 julkaistut pitkäaikaistutkimuksen turvallisuustiedot vastaavat lääkkeen suotuisaa hyöty-riskiprofiilia. Tiedot käsittävät 3 778 aaltomaista MS-tautia (RMS) tai ensisijaisesti etenevää MS-tautia (PPMS) sairastavaa potilasta sekä 9 474 potilasvuotta okrelitsumabi-altistusta kattaen kaikki okrelitsumabin kliiniset tutkimukset.

Okrelitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, jonka vaikutus kohdistuu CD20-positiivisiin B-soluihin. CD20-positiiviset B-solut ovat immuunivasteen soluja, joiden oletetaan olevan tärkeässä asemassa hermosolujen eristys- ja tukiaineen, myeliinin, sekä hermosolun viejähaarakkeiden, aksonien vaurioissa. Nämä vauriot voivat johtaa MS-tautia sairastavien potilaiden toimintakyvyn heikkenemiseen.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa: 

Roche Oy
Communications Manager
Otto Köngäs
Puhelin:
sähköposti: 

Viite

  1. EAN, 4th Congress of the European Academy of Neurology from 16 June to 19 June in Lisbon, Portugal. 

FI/ROCH/1808/0091

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot