Uusia tutkimustuloksia atetsolitsumabi-bevasitsumabi -yhdistelmähoidosta paikallisesti levinneen tai metastasoituneen munuaissyövän hoidossa

Roche julkaisi Genitourinary Cancers Symposium -tapahtumassa 16.–18.2.2017 Floridassa, Yhdysvalloissa tuloksia faasin II IMmotion150-tutkimuksesta, jossa verrattiin atetsolitsumabi-bevasitsumabi -yhdistelmää ja pelkästään atetsolitsumabia sunitibiin potilailla, jotka sairastivat aiemmin hoitamatonta, paikallisesti levinnyttä tai metastasoitunutta munuaissyöpää

Tutkimus osoitti, että niillä potilailla, joiden kasvaimessa oli PD-L1 -proteiinia (programmed death-ligand 1) ja, joita hoidettiin atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmällä, taudin pahenemisen tai kuoleman riski pieneni 36 prosenttia verrattuna pelkällä sunitinibilla hoidettuihin potilaihin (mediaani taudin etenemisvapaa elossaoloaika, mPFS: 14,7 vs. 7,8 kuukautta; HR= 0,64; 95 % CI 0,38, 1,08). Kaikkien tutkimukseen satunnaistettujen potilaiden (ITT-populaatio) kohdalla ei havaittu eroa taudin etenemisvapaassa ajassa atetsolitsumabi-bevasitsumabi –yhdistelmää ja sunitinibia saaneiden kesken (mPFS: 11,7 vs. 8,4 kk; HR = 1,00; 95 % CI 0,69, 1,45). Vasteen kestoa ei voitu vielä määrittää 20,7 kuukautta kestäneen seurantajakson aikana. Atetsolitsumabi-bevasitsumabi –yhdistelmähoidon haittavaikutukset vastasivat molempien lääkkeiden aikaisemmissa tutkimuksissa havaittuja.

”Nämä faasin II tulokset antavat tieteellisen perusteen atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistämiselle tämän tyyppistä munuaissyöpää sairastavien potilaiden hoidossa”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”Levinnyttä munuaissyöpää sairastavien potilaiden hoitoon tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Kyseessä on sairaus, jonka kohdalla arviolta vain yksi kymmenestä henkilöstä on elossa viisi vuotta diagnoosin jälkeen.”

IMmotion150 on kansainvälinen, avoin, satunnaistettu faasin II monikeskustutkimus, jossa arvioitiin atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmän (ryhmä A), pelkän atetsolitsumabin (ryhmä B) tai pelkän sunitinibin (ryhmä C) tehoa ja turvallisuutta. Tutkimuksessa oli mukana 305 potilasta, jotka sairastivat aiemmin hoitamatonta, paikallisesti levinnyttä tai metastasoitunutta munuaissyöpää. Ryhmän A potilaat saivat atetsolitsumabia suonensisäisesti 1 200 mg joka kolmas viikko (kuuden viikon sykleissä) sekä bevasitsumabia suonensisäisesti 15 mg/kg, kunnes tauti eteni tai kliinistä hyötyä ei saatu. Ryhmän B potilaat saivat pelkästään atetsolitsumabia (kunnes tauti eteni tai kliinistä hyötyä ei saatu). Ryhmän C potilaat saivat sunitinibia suun kautta 50 mg päivittäin neljän viikon hoitojakson ja kahden viikon tauon jaksoissa taudin etenemiseen saakka.

Tutkimuksen ensisijaiset päätetapahtumat olivat taudin etenemisvapaa elossaoloaika ja hoidon vaste riippumattoman arviointiryhmän ryhmän arvioimana kaikilla satunnaistetuilla potilailla (ITT-populaatio) sekä potilailla, joiden kasvaimessa oli PD-L1 –proteiinia. Atetsolitsumabi-bevasitsumabi –yhdistelmän turvallisuusprofiili vastasi yhdistelmän yksittäisten lääkkeiden aikaisemmissa tutkimuksissa havaittuja. Hoitoon liittyvien haittavaikutusten yleisyys oli samankaltainen ryhmien välillä.

Joka vuosi arviolta 338 000 henkilöllä diagnosoidaan munuaissyöpä, ja sairaus aiheuttaa vuosittain lähes 145 000 kuolemaa maailmanlaajuisesti.1 Sairautta esiintyy yleisemmin miehillä ja 55–75-vuotiailla henkilöillä.2 Levinnyttä munuaissyövän muotoa sairastavista arviolta vain yksi kymmenestä henkilöstä on elossa viisi vuotta diagnoosin jälkeen.2

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
Sähköposti:

Viitteet:

  1. World Health Organization. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx

    Last accessed January 2017.

  2. SEER. Stat Fact Sheets: Kidney and Renal Pelvis Cancer. Available at:Last accessed January 2017.

FI/ROCH/1702/0027

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot