Uusia tuloksia GALLIUM-tutkimuksesta, jossa tutkittiin obinututsumabi-lääkettä ▼ aiemmin hoitamatonta follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla

Roche on julkaissut uusia tuloksia faasin III GALLIUM-tutkimuksen jatkoanalyyseistä EHA-kongressissa (European Hematology Association) Madridissa 22.-25.6.2017. Tutkimus keskittyi aiemmin hoitamatonta follikulaarista lymfoomaa sairastaviin potilaisiin. Tutkimustulokset vahvistivat, että obinututsumabipohjaista (Gazyvaro) hoitoa saaneiden potilaiden taudin etenemisestä vapaa elossaoloajan parannus verrattuna rituksimabipohjaiseen (Mabthera) hoitoon  jatkui kuuden seurantakuukauden ajan kemoterapiasta riippumatta. Lisäksi terveyteen liittyvä elämänlaatu parani obinututsumabilla hoidetussa ryhmässä lähtötilanteeseen verrattuna. Alustavat analyysit tukevat myös positroniemissiotomografian (PET) mahdollista käyttöä taudin etenemisestä vapaan elossaoloajan ja eloonjäämisajan arvioimisessa hoitamattomassa follikulaarisessa lymfoomassa.

GALLIUM (NCT01332968) on faasin III globaali, avoin, satunnaistettu, kaksihaarainen monikeskustutkimus, jossa tutkitaan obinututsumabin ja kemoterapian yhdistelmän tehoa ja turvallisuutta, ja jossa jatkohoitona käytetään obinututsumabia yksinään enintään kahden vuoden ajan. Hoitoa verrataan rituksimabin ja kemoterapian yhdistelmään, jonka jatkoksi käytetään rituksimabia yksinään enimmillään kahden vuoden ajan tai kunnes tauti etenee (riippuen kumpi tapahtuu ensin). GALLIUM-tutkimuksessa oli 1 401 potilasta, joilla oli aiemmin hoitamaton indolentti non-Hodgkinin lymfooma (iNHL). Yhteensä 1 202 potilaalla oli follikulaarinen lymfooma.

Obinututsumabi on monoklonaalinen vasta-aine kohdistuen CD20-proteiiniin, jota on ainoastaan B-lymfosyyttisoluissa. Obinututsumabi tuhoaa kohdennettuja B-soluja sekä suoraan että yhdessä kehon immuunijärjestelmän kanssa. Obinututsumabilla on myyntilupa yli 80 maassa yhdessä klorambusiilin kanssa käytettynä aiemmin hoitamatonta kroonista lymfaattista leukemiaa.

sairastavien potilaiden hoitoon sekä yhdessä bendamustiinin kanssa käytettynä tietyn tyyppisen aiemmin hoitamattoman follikulaarisen lymfooman hoitoon.

Follikulaarinen lymfooma on non-Hodgkinin lymfooman (NHL) yleisin indolentti (hitaasti kasvava) muoto ja sen osuus NHL-tapauksista on joka viides.1Sitä pidetään parantumattomana ja se uusiutuu usein. Joka päivä Euroopassa yli 50 ihmisellädiagnosoidaan tämän tyypin NHL.2 Maailmanlaajuisesti arviolta yli 75 000 ihmisellä diagnosoidaan follikulaarinen lymfooma vuosittain.2

Roche on kehittänyt lääkkeitä veritauteihin yli 20 vuoden ajan. Tavoitteenamme on tuoda innovatiivisia hoitovaihtoehtoja veritaudeista kärsivien potilaiden hoitoon. Jo myyntiluvan saaneiden lääkkeiden rituksimabin ja obinututsumabin lisäksi Rochella on useita tutkimuslääkkeitä hematologian alueella.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:
 

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti: 

Viitteet

  1. 1. Shankland KR, Armitage JO, Hancock BW. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet  2012; 380 (9844): 848-57.

  2. 2. Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet; cited 2017 May]. Available from: http://globocan.iarc.fr/old/summary_table_pop-html.asp?selection=224900&title=World&sex=0&type=0&window=1&sort=0&submit=%C2%A0Execute (accessed on 14/03/2016).

FI/ROCH/1706/0111

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot