Uusia lymfooman hoidon tutkimustuloksia obinututsumabilla ▼

Faasin III GALLIUM-tutkimuksen tulosten mukaan Gazyvaro® (obinututsumabi) vähensi merkittävästi taudin etenemisen tai kuoleman riskiä verrattuna hoitoon MabTheralla® (rituksimabi)

Roche julkaisi tuloksia faasin III GALLIUM-avaintutkimuksesta, jossa tutkittiin tyypin II CD20-vasta-aineen obinututsumabin tehoa ja turvallisuutta verrattuna tyypin I CD20-vasta-aineeseen, rituksimabiin aiemmin hoitamatonta follikullaarista lymfoomaa sairastavien hoidossa. Follikulaarinen lymfooma on yleisin hidaskasvuinen non-Hodgkin-lymfooma.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1401 hidaskasvuista non-Hodgkinin lymfoomaa sairastavaa potilasta, joista 1202 sairasti follikulaarista lymfoomaa. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli tutkijoiden analyysiin perustuva taudin etenemisvapaa elossaoloaika. Vasta-ainehoitoihin yhdistettiin aluksi kemoterapia, minkä jälkeen hoitoa jatkettiin pelkällä obinututsumabilla tai rituksimabilla kahden vuoden ajan. Suunnitellun välianalyysin tulokset osoittivat, että obinututsumabipohjainen hoito vähensi merkittäväsi taudin etenemisen tai kuoleman riskiä verrattuna rituksimabipohjaiseen hoitoon. Haittatapahtumat olivat molemmilla hoidoilla yhteneviä aiemmissa kliinisissä tutkimuksissa havaittuihin. GALLIUM-tutkimuksen tarkemmat tulokset tullaan julkaisemaan myöhemmin tieteellisessä kongressissa. Tuloksien perusteella Roche tulee hakemaan obinututsumabille käyttöaiheen laajentamista.

”Hoitojen kehittyminen on tärkeää follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, sillä heidän sairautensa ei ole parannettavissa ja hoitojen teho yleensä heikkenee jokaisen pahenemisvaiheen jälkeen. GALLIUM-tutkimus oli jo toinen tutkimus, joka osoitti obinututsumabiin pohjautuvan hoidon parempaa tehoa rituksimabiin pohjautuvaan hoitoon nähden”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Toukokuussa 2016 Euroopan ihmislääkekomitea antoi myönteisen lausunnon obinututsumabille kun sitä käytetään yhdistelmänä bendamustiinipohjaisen kemoterapian kanssa sellaisten follikulaarista lymfooma sairastavien potilaiden hoidossa, jotka eivät saaneet vastetta tai joiden tauti eteni rituksimabihoidon aikana tai 6 kuukauden sisällä hoidon päätyttyä. Euroopan ihmislääkekomitean lausunto perustui faasin III GADOLIN-tutkimukseen.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Kaikki tässä julkaisussa käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lailla.

FI/ROCH/1605/0058

Roche Oy

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot