Uusi tutkimustieto osoittaa glofitamabin kliinisen hyödyn aggressiivisen lymfooman hoidossa

Roche on julkaissut uutta tietoa bispesifisestä vasta-aineesta glofitamabista Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen (ASCO) vuosikokouksessa 3.–7. kesäkuuta 2022 ja Euroopan hematologiyhdistyksen (EHA) kongressissa 9.–12. kesäkuuta 2022.

Vaiheen II annoslaajennustutkimuksesta (NP30179) saadut tiedot osoittivat, että yli 12 kuukauden seurantajaksolla glofitamabihoidolla saavutettiin täydellisiä hoitovasteita (complete remission, CR). Havainto koskee potilaita, joilla on uusiutunut tai hoidolle vastaamaton (R/R) diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL) ja joiden aiempien hoitojen mediaanimäärä oli kolme.1

 Glofitamabi on kokeellinen CD20xCD3-T-soluja aktivoiva bispesifinen vasta-aine, joka kohdentuu B-solujen pinnalla CD20:een ja T-solujen pinnalla CD3:een. Kaksoiskohdentuminen aktivoi ja ohjaa potilaan olemassa olevia T-soluja tuhoamaan kohteena olevia B-soluja sytotoksisilla proteiineilla, joita ne vapauttavat B-solujen sisään.

 Glofitamabi on osa Rochen CD20xCD3-bispesifisten vasta-aineiden kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tuoda uusia vaihtoehtoja lymfoomapotilaiden hoitoon. Glofitamabia tutkitaan monoterapiana sekä yhdistelmänä muiden lääkkeiden kanssa B-soluisten non-Hodgkin-lymfoomien, kuten diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ja manttelisolulymfooman, sekä muiden verisyöpien hoidossa.

NP30179-tutkimus on vaiheen I/II avoin monikeskustutkimus, jossa nostetaan lääkeannosta ja lisätään tutkimukseen osallistuvien potilaiden määrää. Tutkimuksessa arvioidaan glofitamabin turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa potilailla, jotka sairastavat huonoennusteista diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa ja jotka eivät ole saaneet vastetta aiempiin hoitoihin (uusiutunut tai hoidolle vastaamaton tauti). Tutkimuksen päätetapahtumat ovat täydellinen hoitovaste riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioimana (ensisijainen päätetapahtuma), kokonaishoitovaste, vasteen kesto, taudin etenemättömyysaika, turvallisuus ja siedettävyys (toissijaiset päätetapahtumat). NP30179-tutkimuksen tiedot on toimitettu hyväksyttäviksi Euroopan lääkevirastolle (EMA).

Roche on kehittänyt lääkehoitoja verisairauksiin jo yli 20 vuoden ajan. Panostamme tällä hetkellä kehitystyöhön, jonka tavoitteena on tuottaa innovatiivisia hoitovaihtoehtoja monenlaisiin hematologisiin sairauksiin.

Euroopan lääkevirasto (EMA) myönsi kesäkuussa myyntiluvan toiselle Rochen CD20xCD3-T-soluja aktivoivalle bispesifiselle vasta-aineelle, mosunetutsumabille, follikulaarisen lymfooman hoitoon aikuispotilailla, joiden tauti on uusiutunut tai hoidolle vastaamaton ja jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa.

Lisää aiheesta

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin hoito.

Sofia Suvila
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti:

Viitteet:

  1. Dickinson M ym. Glofitamab in patients with relapsed/refractory (R/R) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and ≥ 2 prior therapies: Pivotal phase II expansion results. Esitys ASCO:n vuosikokouksessa 3.–7.6.2022, Chicago, Illinois, Yhdysvallat sekä virtuaalisesti. Abstraktinro 7500.

M-FI-00002806

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot