Sydämen vajaatoiminta -rekisteri käynnistyi Sydänsairaalassa yritysyhteistyön kautta

Vaikka sydämen vajaatoimintaa sairastaa 1–2 % koko väestöstä1 ja se aiheuttaa merkittäviä kustannuksia terveydenhuollolle erityisesti sairaalahoidon näkökulmasta2, ei hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi Suomessa ole aiemmin ollut sydämen vajaatoiminnan laaturekisteriä. Sydänsairaalan, Novartiksen ja Rochen yhteistyön tuloksena Suomen ensimmäinen sydämen vajaatoiminnan laaturekisteri on nyt käynnistynyt ja rekisteriin kerättyjä tietoja päästään hyödyntämään lähivuosina yhteistyössä potilaiden parhaaksi.

Sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetyistä lääkkeistä on näyttöön perustuvaa tutkimusta, jonka perusteella lääkehoito on vaikuttavaa3. Laaturekisterin puuttuessa Suomessa ei ole kuitenkaan ollut kattavasti tietoa siitä, hyödynnetäänkö kaikkia diagnostisia testejä asianmukaisesti potilaiden hoidossa ja kuinka lääkehoito toteutuu. Hyvällä lääkehoidolla ja diagnostiikalla pystytään vaikuttamaan merkittävästi sydämen vajaatoimintapotilaiden elämänlaatuun. Nyt käynnistynyt laaturekisteri tulee auttamaan mm. edellä mainittujen asioiden arvioimisessa.

”Laaturekisteri tukee erinomaisesti Sydänsairaalan kehittämän vajaatoimintapotilaiden etähoitopalvelun vaikuttavuuden arvioimista. Uuden rekisterin avulla voimme rakentaa tilannekuvan, josta näemme reaaliajassa, miten hoitosuositusten mukaista lääkehoitoa käytetään ja mikä on eri etähoitopalvelujemme vaikuttavuus esimerkiksi uusintasairaalahoitojaksojen suhteen. Laaturekisteri on otettu käyttöön kaikilla Sydänsairaalan toiminta-alueilla eli Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. Tämä mahdollistaa yksiköiden välisen vertaisarvioinnin sekä parhaiden käytänteiden tunnistamisen ja hyödyntämisen“, kertoo lääketieteellinen johtaja Markku Eskola Sydänsairaalasta.

Hoidon vaikuttavuuden tarvetta korostetaan jatkuvasti, mutta ilman toimivia laaturekistereitä vaikuttavuustiedon kerääminen ei ole helppoa. Viime syksynä käynnistyneen public-privateyhteistyön tuloksena syntynyt laaturekisteri mahdollistaa paremmin hoidon vaikuttavuuden mittaamisen ja parantaa sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoa tulevaisuudessa. Laaturekisterin luomisen mahdollisti yrityksiltä saadut investoinnit ja Sydänsairaalan lääkärien omistautuminen asialle, mikä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka eri sektorien toimijat pystyvät yhteistyöllään parantamaan terveydenhuoltoa. Vajaatoimintarekisterin toteutuksessa huomioitiin linjaukset koskien kansallisia laaturekistereitä.

“Laaturekisteri on konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme lääkeyrityksenä osa terveydenhuoltoa ja miten yhteistyöllä kehitämme toimintamalleja, jotka edistävät parhaan mahdollisen hoidon toteutumista. Tämän yhteistyön tavoitteena on, että terveydenhuollossa resursseja voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin, mikä koituu viimekädessä potilaan parhaaksi”, sanoo Novartiksen toimitusjohtaja Minna Kumpula.

“Laaturekisteristä saatava tieto parantaa hoidon laatua, mutta lisää myös yrityksien ymmärrystä terveydenhuollon ja potilaiden tarpeista. Näin laaturekisteri tulee hyödyttämään myös yrityksiä parempien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, mikä lopulta koituu potilaiden parhaaksi.”, uskoo Rochen Sami Väisänen.


Sydämen vajaatoiminta
Sydämen vajaatoiminta on eri syistä johtuva sairaustila, jossa sydän ei pysty normaalisti hoitamaan tehtäväänsä eli veren pumppaamista elimistöön. Vajaatoiminta ei siis ole itsenäinen sairaus, vaan oireyhtymä, joka voi johtua useasta eri sydänsairaudesta. Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä. Alle 50-vuotiailla se on harvinainen, ja yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes.

Lisätietoja:

Sydänsairaala
Markku Eskola
p. 050 494 0512
[email protected]

Novartis Finland Oy
Minna Kumpula
p. 040 724 1982
[email protected]

Roche Diagnostics Oy
Sami Väisänen
p. 050 370 3091
[email protected]

Sydänsairaala
Sydänsairaala on sydämen hoitoon erikoistunut julkinen sairaala. Palvelujamme ovat sydänsairauksien diagnosointi, tutkimukset ja vaativat leikkaustoimenpiteet. Toimipisteemme ovat Tampereella, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella.

Novartis Finland Oy
Novartis on maailman johtavia lääkeyrityksiä ja tavoitteenamme on pidentää ja parantaa ihmisten elämää. Luomme innovatiivisen tutkimuksen ja digitaalisten teknologioiden avulla uudenlaisia hoitoja vastaamaan merkittäviin lääketieteellisiin tarpeisiin. Edustamiamme terapia-alueita ovat immunologia ja dermatologia, neurologia, sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpätaudit. Investointimme tutkimukseen ja kehitykseen ovat maailman suurimpia. Suomessa Novartiksella on noin 100 työntekijää ja yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi

Roche
Roche on globaali lääkealan ja diagnostiikan edelläkävijä, joka on ollut edelläkävijä terveydenhuollossa vuodesta 1896 lähtien. Lääkealan ja diagnostiikan vahvuudet sekä kasvava osaamisemme terveysdatan hyödyntämisessä auttavat meitä yksilöllisen terveydenhuollon toteuttamisessa. Teemme työtä terveydenhuoltoalan kumppaneidemme kanssa, jotta jokainen saa parasta mahdollista hoitoa.

Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä yksi edelläkävijöistä diabeteksen hoidossa. Viime vuosina olemme lisäksi panostaneet genomiprofilointiin ja tosielämän tiedon kumppanuuksiin, minkä johdosta olemme yksi johtavista lääketieteellisen tiedon hyödyntäjistä. Rochella on Suomessa vahva paikallinen osaaminen ja resursointi. Lisätietoja: www.roche.fi

MC-FI-01950

1 (Ponikowski P, Voors AA, Anker SD ym. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016;37:2129-200)

2(Huusko J, Kurki S, Toppila I, Purmonen T, Lassenius M, Gullberg E, Wirta S, Ukkonen H. Heart failure in Finland: clinical characteristics, mortality, and healthcare resource use. ESC Heart Fail. 2019; 6(4):603-612) ja (Ukkola-Vuoti L, Toppila I, Säävuori N, Kirjavainen A, Ukkonen H ja Pentikäinen M. Sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuus ja hoidon kustannukset Suomessa vuosina 2012–2019. Duodecim 2023;139:455–62) 

3 Sydämen vajaatoiminta. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 3.3.2018).  Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi

MC-FI-01585

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot