Suomessakin tutkittu uusi immunoterapialääke (atetsolitsumabi) paransi keuhkosyöpäpotilaiden ennustetta

Faasin III -tutkimus osoitti, että Rochen immunoterapialääke atetsolitsumabi auttoi keuhkosyöpäpotilaita elämään merkitsevästi pidempään verrattuna solunsalpaajahoitoon.

Suomessa uutta hoitoa on tutkittu Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.

Lääkeyhtiö Roche julkaisi positiivisia tuloksia faasin III -tutkimuksesta (OAK) potilailla, jotka sairastivat paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää, joka oli edennyt platinapohjaisen kemoterapiahoidon jälkeen. Tutkimuksessa saavutettiin ensisijaiset päätetapahtumat ja osoitettiin, että atetsolitsumabilla oli tilastollisesti merkittävä vaikutus potilaiden kokonaiselossaoloon (overall survival, OS) verrattuna dosetakseli-solunsalpaajahoitoon.  Tutkimuksessa havaitut atetsolitsumabin haittavaikutukset olivat samankaltaisia aiemmin tällä lääkkeellä raportoituihin haittavaikutuksiin nähden.  OAK- tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan lääketieteellisessä kongressissa vuoden 2016 aikana.

”Nämä tulokset tukevat aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan atetsolitsumabi on potentiaalinen uusi hoitovaihtoehto potilaille, jotka sairastavat levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää”, toteaa Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”Uutiset ovat erittäin rohkaisevia, sillä keuhkosyöpä on maailmanlaajuisesti merkittävin syöpäkuolemien syy. Tavoitteenamme on saada tämä uusi hoitovaihtoehto potilaiden käyttöön niin pian kuin mahdollista. On hienoa, että tätä uutta hoitoa on tutkittu myös Suomessa Helsingissä, Oulussa ja Tampereella”, Linnankivi jatkaa.

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto (FDA) on myöntänyt Rochen atetsolitsumabille läpimurtohoidon statuksen ja nopeutetun arvioinnin (Priority Review) paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilailla, joiden tauti oli edennyt platinapohjaisen kemoterapiahoidon jälkeen. Läpimurtohoidon status myönnetään nopeuttamaan sellaisten lääkkeiden kehitys- ja arviointiprosessia, jotka FDA arvioi tärkeäksi saada mahdollisimman nopeasti vakavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavien potilaiden käyttöön.  Rochella on meneillään kahdeksan faasin III tutkimusta, joissa tutkitaan atetsolitsumabia keuhkosyövän hoidossa joko yksinään tai yhdistelmähoitona muiden hoitojen kanssa.

OAK on faasin III kansainvälinen, avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus. Tutkimuksessa verrataan atetsolitsumabin ja dosetakselin tehoa ja turvallisuutta paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa potilailla, joiden tauti oli edennyt platinapohjaisen kemoterapiahoidon jälkeen. Tutkimuksessa on mukana 1225 potilasta.

Keuhkosyöpä on merkittävin kuolemaa aiheuttava syöpä maailmanlaajuisesti. Vuosittain noin 1,59 miljoonaa ihmistä kuolee keuhkosyöpään. Suomessa se on miehillä toiseksi yleisin ja naisilla neljänneksi yleisin syöpämuoto. Vuonna 2013 Suomessa todettiin miehillä 1690 ja naisilla 880 uutta tapausta.1 Keuhkosyöpä voidaan karkeasti jakaa kahteen eri alatyyppiin:  ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään ja pienisoluiseen keuhkosyöpään.  85% kaikista keuhkosyöpätapauksista on ei-pienisoluista keuhkosyöpää.

Roche on kehittänyt syöpälääkkeitä yli 50 vuoden ajan. Nykyään Roche investoi tutkimukseen enemmän kuin koskaan ja sen tavoitteena on löytää innovatiivisia hoitovaihtoehtoja, jotka auttavat kehon omaa immuunijärjestelmää taistelemaan syöpää vastaan.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro –diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

Lähteet:

  1. Mustajoki, Pertti.  Lääkärikirja Duodecim 8.2.2016

FI/ROCH/1609/0088

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot