Suomen ensimmäinen yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri perustetaan Helsingin yliopistoon ja HUSiin

Uuden professuurin avulla on tarkoitus edistää syöpäsairauksien tutkimusta, joka vie potilaiden hoitoa entistä yksilöllisempään suuntaan. Tavoitteena on tuoda uusimpia innovaatioita potilaiden hoitoon.

Tänään maailman syöpäpäivänä 4.2. on julkistettu Suomen ensimmäinen yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri, joka perustetaan Helsingin yliopiston sekä HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Professuuri on pysyvä, ja sen ensimmäiset viisi vuotta rahoitetaan kolmen lääkealan yrityksen, Rochen, Novartiksen ja Bayerin, lahjoituksella.

Professuuri perustetaan Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan edistämään yksilöllistä syövän hoitoa opetuksen, tieteellisen tutkimuksen ja laaja-alaisen yhteistyön keinoin.

Yksilöllisen syöpälääketieteen professuurin tehtäväkenttä on laaja. Professori johtaa yksilöllisen syövän hoidon perus- ja translationaalista tutkimusta ja edistää näihin liittyvien kliinisten sovellusten käyttöönottoa.

Tavoitteena on kehittää syövän diagnostiikkaa ja edistää lääketutkimusta ja tietopohjaista päätöksentekoa. Lisäksi tärkeässä roolissa on yhteistyö eri sidosryhmien kesken niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Yksilölliselle syövän hoidolle omistettu professuuri on harvinaisuus maailmalla. Olemme erityisen iloisia, että saamme tällaisen professuurin nyt ensimmäisinä Suomeen”, toteaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

”Odotuksemme on, että tulevaisuudessa syövän hoito kehittyy entistä yksilöllisempään suuntaan. Syöpäsairauden ominaispiirteisiin tarkkaan suunnattu yksilöllinen hoito parantaa hoitotuloksia sekä terveydenhuollon vaikuttavuutta”, Remes vahvistaa.

Avoimella haulla valittava tuleva professori tulee valituksi myös HUSin Syöpäkeskuksen ylilääkärin sivuvirkaan.

”On tärkeää, että professori toimii myös yliopistoklinikassa, sillä monesti merkittävät tutkimusaiheet syntyvät juuri potilashoidon äärellä”, kertoo HUSin Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson.

”Vastaavasti uusien tutkimustulosten soveltaminen osaksi potilashoitoa nopeutuu”, Mattson jatkaa.

Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen pitää professuurin perustamista hienona osoituksena siitä, että Suomessa luotetaan yksilöllisen syövänhoidon mahdollisuuksiin.

”Täällä uskotaan, että lähitulevaisuudessa potilaiden hoito on yksilöllistä. Tämä antaa potilaille toivoa. Lisäksi lahjoitusvaroin perustettu professuuri kertoo siitä, että suomalaista tutkimusinfrastruktuuria arvostetaan. HUSissa ja Helsingin yliopistossa määrätietoisesti tehty korkeatasoinen syöpätutkimus on tämän avauksen taustalla.”

Professuurin rahoittajien näkökulmasta Suomi on erinomainen ympäristö edistää yksilöllisen syövän hoidon tutkimusta ja kehittää hoitokäytäntöjä. Korkeatasoinen akateeminen tutkimuskenttä, terveysalan tutkimus- ja innovaatiomyönteisyys sekä terveystietovarannot ovat ainutlaatuinen viitekehys. Roche, Novartis ja Bayer ovat kaikki syöpätautien alalla kansainvälisesti toimivia lääkeyhtiöitä, joita yhdistää tavoite tuoda innovatiivisia ja entistä kohdennetumpia lääkehoitoja syövän hoitoon.

Lisätietoja: 

M-FI-00002485

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot