Suomalaistutkimuksen mukaan leukemialääke (obinututsumabi) on kustannusvaikuttava

Clinical Therapeutics -lehdessä julkaistussa tuoreessa suomalaistutkimuksessa1 tutkittiin kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) yhdistelmähoitojen kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat aiemmin hoitamattomat KLL-potilaat, joille yleisesti käytetty täysiannoksinen fludarabiinipohjainen hoito ei sovi. Tämä Rochen tukema tutkimus oli ensimmäinen, jossa arvioitiin kaikkia kyseiselle potilasryhmälle soveltuvia hoitovaihtoehtoja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan obinututsumabi▼+ klorambusiili -yhdistelmähoito oli tutkimuksen kohteena olleista yhdistelmähoidoista kustannusvaikuttavin 93 % todennäköisyydellä, kun yhdistelmähoitoja verrattiin klorambusiiliin. Klorambusiiliin verrattuna obinututsumabi+klorambusiili oli tutkimuksen ainoa yhdistelmähoito, jonka avulla saavutetun laatupainotetun lisäelinvuoden hinta jäi alle 30 000 euron. Alle 30 000 euron hintaa laatupainotetulle lisäelinvuodelle tutkijat pitivät hyvänä kustannusvaikuttavuutena perustuen esimerkiksi Iso-Britannian NICE:n (The The National Institute for Health and Clinical Excellence) käyttämiin kustannusvaikuttavuuden raja-arvoihin. Muihin yhdistelmähoitoihin (rituksimabi+bendamustiini, ofatumumabi+klorambusiili, rituksimabi+klorambusiili) verrattuna obinututsumabi+klorambusiili -yhdistelmähoidolla saavutetun laatupainotetun lisäelinvuoden hinta oli noin 12–20 tuhatta euroa, jota tutkijat pitivät erittäin hyvänä kustannusvaikuttavuutena.

Tutkimuksessa hoitoja arvioitiin myös uudella kliinisen arvon analyysimenetelmällä. Arviointimenetelmän perusteella obinututsumabi tuotti verrokeista parhaan suhteellisen kliinisen lisähyödyn kustannusvaikuttavuuteen verrattuna ja pienimmän riskin tehottomalle investoinnille sekä tarjosi eniten tautivapaata elinaikaa sekä laatupainotteista tautivapaata elinaikaa lääkehoitoon käytettävissä olevaan oletusbudjettiin nähden.

Suomalaisen kustannusvaikuttavuustutkimuksen teho- ja turvallisuustieto perustuu kliiniseen CLL11-tutkimukseen2,3, jossa verrattiin obinututsumabin▼ ja klorambusiilin yhdistelmähoidon tehoa ja turvallisuutta rituksimabin ja klorambusiilin yhdistelmähoitoon sekä klorambusiiliin yksinään. Obinututsumabi klorambusiilin kanssa käytettynä vähensi taudin etenemisen riskiä 60 %:lla verrattuna rituksimabin ja klorambusiilin yhdistelmähoitoon (mediaani elossaoloaika ilman taudin etenemistä 29,2 kk vs 15,4 kk, riskitiheyssuhde, 0,40; 95 % CI, 0,33–0,50; p<0,001). Yleisin haittatapahtuma obinututsumabia saaneiden hoitoryhmissä oli infuusioreaktiot.

Krooninen lymfaattinen leukemia on yleisin leukemiamuoto. Noin 25–40 % kaikista leukemioista on kyseistä muotoa.4,5 Vuosittain Suomessa diagnosoidaan lähes 250 kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavaa potilasta.6

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta Lehdistötiedustelut:

Roche Oy
Public Policy Manager Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti:

FI/ROCH/1602/0012

Viitteet

  1. Soini E et al. Cost-Effectiveness of First Line Chronic Lymphocytic Leukemia Treatments when Full Dose Fludarabine is Unsuitable. Clin Ther 2016; volume 38(2) epub ahead of print

  2. Goede V, et al. Obinutuzumab plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med 2014; 370: 1101-10.

  3. Goede V, et al. Obinutuzumab as frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: updated results of the CLL11 study. Leukemia 2015; 29: 1602-4.

  4. Ghia P, et al. Chronic lymphocytic leukemia. Crit Rev Oncol Hematol 2007; 64: 234-46.

  5. Watson L, et al. Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the European Union. Eur J Haematol 2008; 81: 253-8.

  6. NORDCAN -tietokanta. Saatavissa; http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/FI/StatsFact.asp?cancer=430&country=246

    (haettu 11.02.16).

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot