Suomalaisen syöpätutkimuksen toimintaympäristöä kehitetään Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West), Rochen, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) ja Turun yliopiston välisenä yhteistyönä verkostoitumista parantamalla

Kansainvälisestikin mielenkiintoa herättäneellä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptilla FICAN West, Roche ja Tyks kehittävät yhteistyötä ja verkostoitumista kliinisessä lääketutkimuksessa.

Syöpätutkimus on monialainen toimintakenttä, johon liittyy niin yliopistojen piirissä tapahtuva perustutkimus kuin sairaaloissa tapahtuva kliininen tutkimus. Tyksin alueella toimiva Läntinen Syöpäkeskus (FICAN West) on Suomen toiseksi suurin syövän tutkimuskeskus ja osa Kansallista syöpäkeskusta (FICAN). FICAN Westille asetettu tehtävä liittyy vuoropuhelun kehittämiseen näiden toiminta-alueiden välillä.

FICAN West Innovation Campin avulla tähän tehtävään haettiin uusia työkaluja Tyksin, Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Rochen yhteistyönä.

”Näimme, että ulkopuolisesta näkökulmasta voisi olla hyötyä tunnistamaan uudenlaisia tapoja eritaustaisten osaajien yhteen saattamiseen. Pidimme ajatuksesta, että yhdessä eri osapuolet pysähtyvät miettimään, mitä tutkimusverkoston koordinointi eri näkökulmista tai käytännön tekoina voisi tarkoittaa”, sanoo Pia Vihinen, Läntisen Syöpäkeskuksen (FICAN West) johtaja.

Yhteistyön muotona käytettiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Business Innovation Camp -konseptia, joka on kumppaniorganisaatioiden kanssa järjestettävä ideointiprosessi. Prosessissa toimeksiantajat asettavat haasteen, jota ratkotaan kauppakorkeakoulun ja toimeksiantajien mentoroimissa opiskelijatiimeissä. Työskentely tapahtuu nopealla aikataululla mm. IT-alalta tutuissa sprinteissä. Ideointiprosessia on toteutettu kauppakorkeakoulussa vuodesta 2015 alkaen ja vuodesta 2018 alkaen myös ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa.

”Menetelmässä painottuu käyttäjien tarpeiden ja erilaisuuksien ymmärtäminen. Uudet toimintatavat eivät istu ellei eri osapuolten tavoitteita ja toimintaympäristöjä ole otettu huomioon. Ideoiden testaaminen ja palautteenkeruu on myös olennaista”, sanoo Jouni Saarni, Turun yliopiston Centre for Collaborative Research -yksikön kehityspäällikkö.

Opiskelijaryhmät kehittivät lokakuussa järjestetyissä työpajoissa ratkaisuja kohdennettuihin haasteisiin ja esittelivät ne Tyksin, FICAN Westin, Turun yliopiston ja Rochen edustajille keskustelutilaisuudessa 4.11.

”Oli hienoa nähdä, että lyhyellä muutaman tapaamisen sprintillä pystyttiin avaamaan uusia keskusteluja aiheesta ja hahmottamaankehitystarpeita uudella tavalla. Opiskelijat pohtivat esimerkiksi koordinointiroolin tukemista digitaalisten ratkaisujen ja näkyvyyden lisäämisen avulla. Olemme aloittaneet jo keskustelut useamman jatkohankkeiden suunnittelulle opiskelijoiden esitysten innoittamana”, kertoo Läntisen Syöpäkeskuksen FICAN Westin Pia Vihinen.

Innovation Camp toteutettiin Tyksin, Turun yliopiston ja Roche Oy:n yhteistyösopimuksen yhtenä toimenpiteenä. Yhteistyösopimus solmittiin loppuvuodesta 2018 ja sen osana on sovittu erilaisia kehittämistoimenpiteitä muun muassa tutkimuksen ja koulutuksen tukemiseksi.

”Etsimme ja kehitämme Rochella jatkuvasti uudenlaisia lisäarvoa luovia yhteistyömuotoja. Business Innovation Camp on mielenkiintoinen tapa löytää uusia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Yhteistyö sairaalan ja yliopiston kanssa kehittää muun muassa lääketutkimusta ja potilaan hoitoa”, Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi toteaa.

Jussi Heinonkoski
Communications and Public Policy Manager
Roche Oy
Puhelin:
Sähköposti:

FI/ROCH/1911/0168

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot