Selvitys paljastaa puutteita suomalaisen syövän hoidon tasa-arvossa

Viime vuosina on otettu suuria harppauksia eteenpäin uusien innovatiivisten syöpälääkkeiden kehittämisessä.  Uusimmat hoidot eivät kuitenkaan aina saavuta suomalaisia syöpäpotilaita.

Tämä käy ilmi Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja Roche Oy:n yhdessä teettämästä selvityksestä. Selvitys paljastaa myös muita haasteita, joihin Suomen Syöpäpotilaat ry ja Roche Oy toivovat päättäjien kiinnittävän huomiota.

”Askeleita oikeaan suuntaan on otettu ja myös jatkossa on varmistuttava siitä, että kehitys huomioidaan lainsäädännön ja käytännön tasolla” sanoo Nina Isonen-Sjölund, Roche Oy:n Market Access johtaja.

Yksi suomalaisen syövän hoidon keskeisiä ongelmia on alueellinen eriarvoisuus. Tuore selvitys paljastaa, että syöpäpotilaan asuinpaikka voi vaikuttaa siihen, millaista hoitoa potilaan on mahdollista saada.

Hoidon alueellinen eriarvoisuus on selvityksen mukaan päättäjien tiedossa, mutta siihen ei olla laajamittaisesti puututtu. Myös suuri yleisö on kiinnittänyt asiaan huomiota. Selvityksen yhteydessä toteutettu mielipidekysely paljastaa, että vain 31 % suomalaisista uskoo alueellisen tasa-arvon toteutuvan syövän hoidossa.

Alueellisen eriarvoisuuden lisäksi myös syöpäpotilaan rajallinen tiedonsaanti nähdään epäkohtana syövän hoidon nykykäytännöissä. Vaikka syöpäpotilaalla on laaja tiedonsaantioikeus, näyttäisi selvityksen perusteella siltä, että potilaille annettavaa tietoa rajoitetaan muun muassa käytännön syihin vedoten. Tämä toimintatapa on ristiriidassa sen kanssa, että terveydenhoidossa potilaiden toivotaan ottavan tulevaisuudessa yhä suurempaa vastuuta omasta hoidostaan.

”Jokaisen syöpäpotilaan tulee saada hänelle paras hoito viipymättä. Hoitavan tahon tulee huolehtia siitä, että potilaalla on mahdollisuus osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon”, sanoo Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja.

Suomen Syöpäpotilaat ry ja Roche Oy peräänkuuluttavat suomalaisilta päätöksentekijöiltä aktiivista puuttumista yllä mainittuihin haasteisiin. Jotta uudet innovatiiviset syöpälääkkeet saadaan nopeammin potilaiden käyttöön, tarvitaan uusia toimintamalleja. Esimerkiksi vuoden alusta voimaan tullut ehdollinen korvattavuus edustaa siirtymää kohti eurooppalaisempaa järjestelmää.

”On tärkeää, että ehdollinen korvattavuus ei jää kokeiluasteelle vaan vakiinnuttaa asemansa osana suomalaista järjestelmää. Meneillään oleva sote-uudistus sekä uuden kansallisen syöpäkeskuksen perustaminen ovat mahdollisuuksia luoda Suomeen järjestelmä, joka takaa tasa-arvoisen syövän hoidon kaikille potilaille” kiteyttää Isonen-Sjölund.

Selvityksen on toteuttanut viestintätoimisto Miltton Oy sekä mielipidetiedustelun Kantar TNS Oy Rochen toimeksiannosta.

Suomen Syöpäpotilaat ry ajaa syöpäpotilaiden etuja. Yhdistyksen tavoitteena on turvata syöpäpotilaille sekä heidän läheisilleen paras mahdollinen tuki hoidon ja kuntoutumisen aikana sekä vähentää syöpäsairauksista aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa. Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja osa Syöpäjärjestöjä.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:


Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

FI/ROCH/1709/0154

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot